Pentele híd
Pentele híd
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Duna-part
Duna-part
Római Kőtár
Római Kőtár
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Petőfi liget
Petőfi liget
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(Idézet a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzatából)

3.1. Az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit minden munkavállaló köteles betartani.

A szabályzat, illetve az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályza­tok előírásainak az érvényesülését a jegyző a belső ellenőr, az igazgatók, az osztályvezetők, vala­mint az adatvédelmi felelős útján ellenőrzi.

3.2. Az igazgatók és az osztályvezetők felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység­nél a személyes adatok védelmének biztosításáért, melyek a következőkre terjed­nek ki:

 • a) a feladat ellátása során az adott szervezeti egységnél keletke­zett és kezelt adatok,
 • b)  más szervtől, szervezeti egységtől átvett adatok,
 • c)  azon adatok, amelyekre betekintési, illetőleg felhasználási jogosultságot kap­tak,
 • d)  minden olyan adat, amely a feladataik elvégzéséhez közvetlenül nem szüksé­ges, de     a munkavégzés során a különböző információs csatornákon tudomást szereztek róla.

3.3. Az igazgatók és az osztályvezetők felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáért. A közérdekű adat megismerése iránti igényt a jegyzőhöz kell benyújtani, annak jogszerű teljesítéséért az érintett szakterület vezetője (osztályvezető) felel.

3.4. Az adatvédelem a polgármesteri hivatal minden szervezeti egységét érintő feladat, amely magába foglalja:

 • a) a működéséhez szükséges információk törvényességének, alaposságának, pon­tosságának, teljességének, sérthetetlenségének biztosítását,
 • b) a kezelt adatok megóvását a jogosulatlan hozzáférés, módosítás vagy nyilvá­nosságra hozatal ellen,
 • c) a kezelt adatok törlésének, illetve minden fajta fizikai megsemmisülésének, megsemmisítésének megakadályozását,
 • d) az adatkezelőnek az adatkezelés körében szándékosan vagy gondatlanul elköve­tett illetéktelen beavatkozástól történő védelmét.

3.5. A polgármesteri hivatalban személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

3.6. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3.7. A személyes adatállományok kezelése során a személyes adatok védelméhez fűző­dő jogot és az érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adat­kezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

3.8. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
Adatvédelmi szabályzat238.4 KB
 • Frissítve: 2017. január 23.