Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Pentele híd
Pentele híd
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Duna-part
Duna-part
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Római Kőtár
Római Kőtár
Szoborpark
Szoborpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Petőfi liget
Petőfi liget
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
previous következő

Adóhatósági Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 608. iroda
Osztályvezető: Szaniszlóné Szabó Ildikó
tel: 06-25/544-235
email: szaniszlone@pmh.dunanet.hu

Elérhetőség
Telefon: 06/25-544-és az adott melléket tárcsázza

Ügyintézők elérhetősége

Ügykör Adózói névsor Ügyintéző Elérhetőség
      Tel.: Iroda
 • Adóügyi vezetés
  Szaniszlóné Szabó Ildikó 06-25/544-235 VI/608
 • Könyvelés
  Nyesőné Frész Anikó 06-25/544-130 VI/607
 • Iparűzési adó ügyintézés
 • Építményadó ügyintézés
 • Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóztatása
 • Fenti adónemek ellenőrzése
1-Á György Melinda 06-25/544-130 VI/607
B-F Halupka Krisztián 06-25/544-246 VI/606
G-K Szabó Ferencné 06-25/544-246 VI/606
L-R Mészárosné Virág Éva 06-25/544-221 VI/605
S-ZS Alpek-Maár Brigitta 06-25/544-221 VI/605
 • Adóellenőrzés
  Parapatics Imréné 06-25/544-119 V/504
  Perlaki Rita 06-25/544-119 V/504
 • Gépjárműadó ügyintézés
 • Idegenforgalmi adó ügyintézés
 • Magánfőzött párlat jövedéki adó ügyintézés
 • Adóigazolás kiadása
A-I Babrányi Éva 06-25/544-116 V/505
V/506
J-P Rajcsányi Jánosné 06-25/544-115 V/505
V/506
Q-ZS Grabecz Dóra 06-25/544-115 V/505
V/506
 • Köztartozások behajtása
 • Adó- és értékbizonyítványok kiadása
 • Környezettanulmányok készítése
 • Talajterhelési díj ügyintézése 
A-M Matócza Lajosné 06-25/544-112 VI/603
N-ZS Szabó Gyuláné 06-25/544-112 VI/603

Az Adóhatósági Osztály feladatai

a) Adóztatási feladatkörben:

1. Előkészíti a központi adójogszabályokból eredő rendeletalkotást, így a bevezetésre kerülő, megszüntetésre vagy változtatásra javasolt helyi adó, valamint más egyéb törvényi felhatalmazáson alapuló adó-, illetve díjrendeleteket,

2. Biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését, ennek keretében ellátja a helyi adókról szóló törvény, a gépjárműadóról, az illetékekről, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény és más egyéb törvények, illetve a Közgyűlés adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását,

3. Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat,

4. Intézi az első fokú adóhatósági ügyeket,

5. Gondoskodik az adók kivetéséről, előírásáról, közléséről, nyilvántartásáról,

6. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettségek teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét,

7. Éves ellenőrzési terv alapján a helyi adó területén ellenőrzést végez,

8. Megindítja az adóbehajtási eljárást,

9. Kiállítja, illetve megküldi az adó-és értékbizonyítványokat, kiadja az adóigazolásokat

10. A teljes körű adóztatás érdekében adatokat gyűjt más hatóságoktól, szervektől, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart,

11. Információt és adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi előírások és a külön adatbekérések szerint,

12. Rendszeres időközönként továbbutalja a MÁK és DMJV Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Osztálya által kezelt fizetési számlára az adóbevételeket,

13. A költségvetési tervezéshez, az éves beszámolóhoz és az időszaki tájékoztatókhoz, zárszámadáshoz adatokat szolgáltat az adóbevételek, kintlevőségek, előírások várható, illetve a teljesítési adatairól és

14. Évente beszámol a közgyűlésnek az adóhatósági tevékenységről.

b) Egyéb feladatkörben:

1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket,

2. Adatot szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező megkeresésekre.

 • Frissítve: 2016. május 27.