Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Pentele híd
Pentele híd
Duna-part
Duna-part
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római Kőtár
Római Kőtár
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Szoborpark
Szoborpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Petőfi liget
Petőfi liget
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
previous következő

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság
Helye: Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VII. emelet, 706. iroda
Igazgató: Benkovics Kornélia
Telefon: 06-25/ 544-248
E-mail: benkovics@pmh.dunanet.hu

A Gazdasági Igazgatóság feladatai

A polgármesteri hivatal gazdasági szervezeteként ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá egyes osztályai az alábbi feladatokat:

1. Adóhatósági Osztály

a) Adóztatási feladatkörben:

 1. Előkészíti a központi adójogszabályokból eredő rendeletalkotást, így a bevezetésre kerülő, megszüntetésre vagy változtatásra javasolt helyi adó, valamint más egyéb törvényi felhatalmazáson alapuló adó-, illetve díjrendeleteket,
 2. Biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését, ennek keretében ellátja a helyi adókról szóló törvény, a gépjárműadóról, az illetékekről, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény és más egyéb törvények, illetve a Közgyűlés adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását,
 3. Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat,
 4. Intézi az első fokú adóhatósági ügyeket,
 5. Gondoskodik az adók kivetéséről, előírásáról, közléséről, nyilvántartásáról,
 6. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettségek teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét,
 7. Éves ellenőrzési terv alapján a helyi adó területén ellenőrzést végez,
 8. Megindítja az adóbehajtási eljárást,
 9. Kiállítja, illetve megküldi az adó-és értékbizonyítványokat, kiadja az adóigazolásokat
 10. A teljes körű adóztatás érdekében adatokat gyűjt más hatóságoktól, szervektől, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart,
 11. Információt és adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi előírások és a külön adatbekérések szerint,
 12. Rendszeres időközönként továbbutalja a MÁK és DMJV Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Osztálya által kezelt fizetési számlára az adóbevételeket,
 13. A költségvetési tervezéshez, az éves beszámolóhoz és az időszaki tájékoztatókhoz, zárszámadáshoz adatokat szolgáltat az adóbevételek, kintlevőségek, előírások várható, illetve a teljesítési adatairól és
 14. Évente beszámol a közgyűlésnek az adóhatósági tevékenységről.

b) Egyéb feladatkörben:

 1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket,
 2. Adatot szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező megkeresésekre.

2. Költségvetési és Pénzügyi Osztály

a) Az önkormányzat éves költségvetése előkészítésének feladatkörében:

 1. Központi irányelvek, valamint a költségvetési törvénytervezet alapján a polgármesteri hivatal igazgatóságainak közreműködésével, azok adatszolgáltatásainak alapul vételével koordinálja és előkészíti a város költségvetését megalapozó számításokat, mely feladathoz kapcsolódóan:
  1. felméri az önkormányzat és a polgármesteri hivatal belső funkcióinak működéséhez szükséges, valamint az önkormányzat tulajdonában álló önálló költségvetési szervek működéséhez szükséges kiadási igényeket,
  2. kidolgozza a működés bevételi tervszámokat (állami támogatás, saját bevétel),
  3. az intézmények feladatmutatóit összesíti, amelynek alapján kidolgozza az igényelhető  állami hozzájárulás összegét,
  4. javaslatot tesz a tervezendő hitel keretösszegére és
  5. koordinálja a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály, valamint a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály által meghatározott fejlesztési, felújítási, kiadási tervjavaslatot, valamint a felhalmozási célú bevételi tervjavaslat költségvetési tervbe történő beépítését,
  6. előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési tervét.
 2. Gondoskodik a költségvetést megalapozó számadatok  pénzügyi, valamint gazdasági és területfejlesztési bizottsági, továbbá érdekképviseleti véleményeztetéséről, közgyűlés felé határidőre történő benyújtásáról,
 3. A költségvetést megalapozó munkaanyag közgyűlési vitája során meghozott közgyűlési döntések figyelembevételével a társosztályokkal együttműködve elkészíti a költségvetési rendelettervezetet, gondoskodik annak közgyűlési beterjesztéséről,
 4. Elkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetését és továbbítja a MÁK számára,
 5. Szervezi és irányítja az önkormányzat tulajdonában álló önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények elemi költségvetésének előkészítését, elkészítését,
 6. Elvégzi az intézményi költségvetések tartalmi és formai felülvizsgálatát, és
 7. Határidőre eleget tesz a jogszabályban előírt központi adatszolgáltatási kötelezettségnek.

b) Az éves költségvetés végrehajtása feladatkörében:

 1. Az előkészítő szakaszban pénzügyi szempontból véleményezi a költségvetést érintő közgyűlési előterjesztéseket,
 2. Gyakorolja a jogszabály által meghatározott gazdálkodási hatásköröket, ennek keretében:
  1. pénzügyi ellenjegyzést végez a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig a szakmai feladatok által előkészített szerződések esetében,
  2. pénzforgalmi és előirányzati szintű nyilvántartást vezet, rögzíti a megtörtént gazdasági eseményeket (főkönyvi könyvelés),
  3. elvégzi az önkormányzat felé benyújtott számlák ellenőrzését, érvényesítését, meggyőződik a számlák szervezeti egységek általi teljesítés-leigazolásról,
  4. elrendeli a pénzügyi teljesítést (utalványozás, kivéve a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály hatáskörébe tartozó kiadások utalványozása) és
  5. lebonyolítja az utalásokat.
  6. A 2. pontban meghatározott feladatokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében látja el.
 3. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyűlés tartalékok terhére tett kötelezettségvállalásait,
 4. Év közben gondoskodik a költségvetést érintő közgyűlési döntések, valamint központi pótelőirányzatok miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításokról,
 5. Előkészíti és közgyűlés elé terjeszti az önkormányzat és a hivatal költségvetéséről szóló pénzügyi tájékoztatókat,
 6. Koordinálja és előkészíti az éves zárszámadási rendelettervezetet, ezen belül:
  1. szervezi és irányítja az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények beszámoló készítését, ezek egyenkénti számszaki, technikai összefüggésbeli felülvizsgálatát elvégzi és
  2. elkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal beszámolóját,
  3. elkészíti a nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját.
 7. Törvényi határidőre eleget tesz a zárszámadással kapcsolatos központi adatszolgáltatási kötelezettségnek,
 8. Elszámol az igényelt általános működési és ágazati feladatokhoz kiutalt hozzájárulásokról (a tényleges teljesítések alapján megállapítja a normatív állami hozzájárulás összegét),
 9. Gondoskodik a zárszámadási rendelettervezet közgyűlés elé terjesztéséről,
 10. Figyelemmel kíséri az önkormányzat likviditási helyzetének alakulását, vezeti a szállítói követelésekre vonatkozó nyilvántartást, információszolgáltatással elősegíti a döntéshozatalt,
 11. Gondoskodik a jogszabály által előírt egyéb központi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (pénzforgalmi információ, időközi mérlegjelentés, év végi beszámolók),
 12. A Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Igazgatósággal megosztott feladatkörben gondoskodik a MÁK által történő illetményszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatásról, mely keretében elvégzi a KIRA program pénzügyi moduljában szükséges adatrögzítést,
 13. Működteti és ellenőrzi a házipénztárat,
 14. Kis kincstári rendszerben bonyolítja az intézmények finanszírozását, elvégzi a kiemelt pénzeszközátadások utalását, figyeli mindezek jóváhagyott előirányzatának alakulását,
 15. Elvégzi a lakáshoz jutást elősegítő támogatások (helyi, szakember-letelepedési, munkáltatói támogatás) pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
 16. Figyelemmel kíséri az önkormányzatot megillető egyéb bevételek (a garázsok közterület-foglalási díjának, a haszonbérek, telepengedélyek, szabálysértési bírságok, az állami gondozottak után fizetendő díjak) alakulását, az önkormányzati helyiségek bérbeadása területén a Vagyonkezelési Osztállyal megosztva ellátja a számlázási feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését,
 17. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal tekintetében az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek adóztatásáról, a munkáltatói személyi jövedelemadóról és a rehabilitációs hozzájárulásról az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint adóbevallást készít a NAV felé,
 18. A nemzetiségi önkormányzatok tekintetében ellátja a NAV felé szükséges adatközléseket, elkészíti az áfa bevallást.
 19. Ellátja a felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kapcsolatos számviteli feladatokat, figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesülést,
 20. Közreműködik a negyedéves, éves beruházási statisztikai jelentések elkészítésében,
 21. Ellátja a fejlesztési, felújítási célú kiadási előirányzatok számviteli feladatait, végzi a kiadások átutalását,
 22. Előkészíti és koordinálja a bankválasztással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a választott pénzintézettel megkötendő szerződéseket és elvégzi a folyamatos működéshez szükséges ügyintézéseket,
 23. Vezeti a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok igénylésének rendjéről szóló jegyzői szabályzat mellékletében felsorolt nyilvántartásokat,
 24. Önkormányzati kötvénykibocsátás, hitelfelvétel esetén előkészíti a döntéshez szükséges dokumentumokat, a finanszírozó bankkal kapcsolatot tart, adatot szolgáltat, gondoskodik a szerződések megkötését megalapozó folyamatokról,
 25. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei betétként történő elhelyezése, lekötése érdekében elvégzi a szükséges előkészítő tevékenységet, gondoskodik a banki ügyintézés feltételeiről.

d) Egyéb feladatkörben:

 1. Végrehajtja az önkormányzat kintlévőségeivel kapcsolatos polgármesteri szabályzatban meghatározott feladatait,
 2. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait,
 3. Adatokat szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező önkormányzati költségvetés tervezéséről, végrehajtásáról és
 4. Megállapodás szerint gondoskodik a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

3. Vagyonkezelési Osztály

a) Vagyonkezelői feladatkörben:

 1. Ellátja az ingatlan- és portfólió vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, és kezeli az önkormányzati ingatlan és portfólió vagyonát,
 2. Elkészíti az ingatlan és portfólió vagyonleltárt, annak tartalmáról adatot szolgáltat a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által készítendő beszámolóhoz,
 3. Gondoskodik az előzőekben felsorolt vagyontárgyak védelméről vagyonbiztosítás kötésével,
 4. Vezeti az önkormányzat vagyonnyilvántartását,
 5. Közreműködik az önkormányzat vagyonhasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésében; ennek keretében különösen: értékeli és elemzi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati vállalat üzleti terveit, beszámolóit. A tulajdonos önkormányzat tájékoztatása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vállalkozások tevékenységét és gazdálkodását (kontrolling); az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámoló-adatairól adatot szolgáltat a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére,
 6. Koordinálja az önkormányzati ingatlan vagyon hasznosítását, szervezi és végrehajtja a bérbeadással kapcsolatos teendőket, a Költségvetési és Pénzügyi Osztállyal megosztva számlázza a bérbeadás díját, előkészíti a tulajdonosi rendelkezéseket, számlázza a használati díjakat,
 7. Előkészíti az önkormányzati vagyon gazdasági társaságokba történő apportálását, valamint előkészíti a vagyonkezelő részvénytársaságnak át nem adott vagyon hasznosításával kapcsolatos szerződéseket,
 8. Adatot szolgáltat a szakfeladatai működtetéséhez szükséges kiadási adatokról a költségvetés körében,
 9. A rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felhasználása során kötelezettséget vállal, gondoskodik annak nyilvántartásáról, a teljesítés igazolásáról, az utalványozásról és az előkészített dokumentációt utalási teljesítésre továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére,
 10. Adatot szolgáltat a közvetett támogatások terv és tényadatairól,
 11. Előkészíti az árhatósági feladatokhoz kapcsolódó közgyűlési döntéseket.

b) Ifjúsági és sportfeladatok körében:

 1. Gondoskodik a helyi sportpolitika, a fejlesztési célkitűzések és feladatok végrehajtásáról, a testnevelés, a diák- és szabadidősport, a verseny- és élsport feltételeinek megteremtéséről,
 2. Javaslatot tesz a sportpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök felhasználásának irányaira és arányaira, dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról,
 3. Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági, valamint sportcélú alapítványok és sportegyesületek működését, segíti azok tevékenységét,
 4. Közreműködik az alapfokú sportszakember-képzés és továbbképzés szervezésében,
 5. Összehangolja a városi sportági szakszövetségek tevékenységét,
 6. Ellátja az ifjúságszervezői feladatokat és
 7. Előkészíti a Dunaújváros Ifjúságáért és Dunaújváros Sportjáért díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.
 8. A rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felhasználása során kötelezettséget vállal, gondoskodik annak nyilvántartásáról, a teljesítés igazolásáról, az utalványozásról és az előkészített dokumentációt utalási teljesítésre továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére.

c) Egyéb feladatkörben:

Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottságok ügyviteli feladatait.

4. Gondnokság

 1. Gondoskodik a közgyűlés és szervei működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról,
 2. Szervezi a leltározás végrehajtását és elvégzi a leltárértékelést, ellátja a polgármesteri hivatal tárgyi eszközeinek nyilvántartását, közreműködik azok leltárba vételében és selejtezésében,
 3. Irányítja, felügyeli a polgármesteri hivatal kisegítő munkavállalóinak munkáját,
 4. Gazdálkodik a közgyűlés által meghatározott és a részére biztosított költségkerettel és
 5. Gondoskodik a polgármesteri hivatal épületének kezelési, üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásáról, összeállítja a polgármesteri hivatalban bérbe adott helyiségek tekintetében a hivatal által teljesített kiadások továbbszámlázásához a költségösszesítést.
 • Frissítve: 2017. január 10.