Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Római Kőtár
Római Kőtár
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Festői Duna-part
Festői Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Szoborpark
Szoborpark
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Római kori fürdő
Római kori fürdő
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Duna-part
Duna-part
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Pentele híd
Pentele híd
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Petőfi liget
Petőfi liget
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

Közgyűlési és Informatikai Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 404. iroda
Osztályvezető: Dr. Petánszki Lajos
Telefon: 06-25/ 544-155
E-mail: petanszki@pmh.dunanet.hu

Közgyűlési és Informatikai Osztály

a) A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

1. Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében,

2. Közreműködik a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,

3. Gondoskodik a közgyűlési előterjesztések közgyűlésre való előkészítéséről; a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről,

4. Gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek, határozatok kihirdetéséről, nyilvántartásáról, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről,

5. Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről,

6. Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről,

7. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek, továbbá a közgyűlés és bizottságai ülései jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe,

8. Szervezi a közmeghallgatásokat és a közgyűlési képviselők fogadóóráit.

b) Az informatikai tevékenység feladatkörében:

1. Szervezi és irányítja az egész szervezetre vonatkozóan az informatikai feladatokat,

2. Kapcsolatot tart az osztályokkal a számítógépes programok beszerzéséhez szükséges adatgyűjtés érdekében,

3. Kezdeményezi és szervezi az ügyintézést, nyilvántartást segítő gépi feldolgozási rendszerek kidolgozását, bevezetését,

4. Gondoskodik a hivatalban működő számítógépes hálózat üzemeltetéséről,

5. Ellátja a hivatalban működő szerverek üzemeltetését, a szerverekhez kapcsolódó rendszergazdai feladatokat,

6. Gondoskodik a hivatalban működő számítógéppark üzemeltetéséről, javításáról, beszerzéséről,

7. Gondoskodik a hivatalban működő fénymásolók karbantartásáról, javításáról, beszerzéséről, valamint az ehhez kapcsolódó alkatrész beszerzésről.

c) A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörben:

Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében

d) Egyéb feladatkörben:

1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és

2. Ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2015. szeptember 22.