Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Római Kőtár
Római Kőtár
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Pentele híd
Pentele híd
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Szoborpark
Szoborpark
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-part
Duna-part
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
previous következő

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület III. 314.
Vezető: Markóth Béla
Telefon: 06-25/544-125
Fax:  
E-mail: markoth@pmh.dunanet.hu

Összevont jelentés személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

Hótakarítási kisokos

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatai

a) Városüzemeltetési feladatkörben:

1. Ellátja a közlekedésre, közterületi fakivágásra, mezőgazdasági, növényvédelmi tevékenységre, állattartásra, köztemető működtetésére, közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó hatósági ügyek intézését,

2. Ellátja a közvilágítás létesítésével, felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat,

3. Gondoskodik a felszíni vízrendezéssel, vízkár elhárítással, belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,

4. Közreműködik a köztemető működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok megszervezésében,

5. Gondoskodik a parkok, erdők fenntartásáról, a zöldfelület gazdálkodásról, előkészíti a parkok, erdők fenntartásával kapcsolatosan megkötendő szerződéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását,

6. Gondoskodik a köztéri játszóterek, utcabútorok biztonságos üzemeltetéséről,

7. Szervezi a közterületi szúnyog- és rágcsálóirtást,

8. Koordinálja a közterületi növényvédelmi munkák elvégzését,

9. Szervezi a köztéri szobrok fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

10. Biztosítja a kifolyók, szökőkutak üzemeltetését,

11. Ellátja a köztisztasággal, téli hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a köztisztasággal kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, és ellenőrzi annak végrehajtását,

12. Ellátja a helyi utak és azok tartozékainak, hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat,

13. Közreműködik a közút forgalmi rendjének kialakításában,

14. Gondoskodik a piacok és vásárok működésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti az ezzel kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, ellenőrzi annak végrehajtását, és

15. Gondoskodik a városi közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

b) Mezőgazdasági és állat egészségügyi feladatkörben:

1. Ellenőrzi az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésre alkalmas haszonbérbe adott földek művelését,

2. Együttműködik az állat egészségügyi hatósággal ebtartási ügyekben

3. Gondoskodik a közutakon elhullott állatok eltávolításáról, üzemelteti az állati hullák elhelyezésére szolgáló telepet,

4. Előkészíti a vadkárigénnyel kapcsolatos döntéseket,

5. Elkészíti a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák vezetését,

c) Beruházási feladatkörben:

1. Közreműködik a beruházási, illetve a felújítási célok meghatározásában,

2. Közreműködik az éves költségvetési és a távlati fejlesztési tervek előkészítésében,

3. Ellátja a terület- és településfejlesztés szakágak közötti koordinációt, ezen belül elvégzi az egyes ágazatok (művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, kommunális ágazat) fejlesztési, felújítási terveinek összehangolását, műszaki, gazdasági elemzését,

4. Közreműködik a város rövid- és hosszú távú fejlesztési programjának és az éves költségvetésének előkészítésében,

5. Biztosítja a költségvetési rendelet végrehajtását az önkormányzati fejlesztések és az egyes önkormányzati intézmények felújítási feladatainak körében,

6. Elkészítteti a költségvetési rendeletben jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges tanulmányokat, valamint az engedélyezési és kiviteli terveket,

7. Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében, és teljes körű lebonyolításában,

8. A költségvetési rendeletben szereplő fejlesztések végrehajtása érdekében kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál az engedélyezési eljárások lefolytatását, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges valamennyi engedélyt beszerzi az általa lebonyolításra, ellenőrzésre kerülő fejlesztési, felújítási feladatokkal kapcsolatban,

9. Közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtására vonatkozóan a kivitelezők kiválasztásának, valamint a vállalkozási szerződések aláírásának előkészítésében,

10. Az egyes fejlesztési feladatok végrehajtása után kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál a használatbavételi-, forgalombahelyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében az engedélyezési eljárások lefolytatását, az engedélyek birtokában gondoskodik az aktiváláshoz szükséges üzembehelyezési okmányok elkészítéséről, és

11. Gondoskodik a fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, illetve a hatáskörébe tartozó gazdasági, beruházási statisztikai jelentések elkészítéséről.

d) Egyéb feladatkörben:

1. Ellátja a közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat

2. Ellenőrzi a közterületeket, az ezekre vonatkozó országos és helyi rendeletek (köztisztasági, közterület-használati, ebtartási, szemétszállítási, parkolást stb.) végrehajtását, kezdeményezi a szabálysértési eljárások lefolytatását,

3. Döntésre előkészíti és ellátja az ellenőrzési feladatokat a közterület-használat feladatkörében,

4. Ellátja a közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos feladatokat,

5. Műszaki nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat az utakról, járdákról, a közvilágítási hálózatról, a parkokról, erdőkről, közterületekről, és

6. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2017. január 23.