Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Szoborpark
Szoborpark
Pentele híd
Pentele híd
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Római kori fürdő
Római kori fürdő
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római Kőtár
Római Kőtár
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Petőfi liget
Petőfi liget
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Duna-part
Duna-part
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
previous következő

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület III. 314.
Vezető: Markóth Béla
Telefon: 06-25/544-125
Fax:  
E-mail: markoth@pmh.dunanet.hu

Összevont jelentés személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

Hótakarítási kisokos

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatai

a) Városüzemeltetési feladatkörben:

1. Ellátja a közlekedésre, közterületi fakivágásra, mezőgazdasági, növényvédelmi tevékenységre, állattartásra, köztemető működtetésére, közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó hatósági ügyek intézését,

2. Ellátja a közvilágítás létesítésével, felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat,

3. Gondoskodik a felszíni vízrendezéssel, vízkár elhárítással, belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,

4. Közreműködik a köztemető működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok megszervezésében,

5. Gondoskodik a parkok, erdők fenntartásáról, a zöldfelület gazdálkodásról, előkészíti a parkok, erdők fenntartásával kapcsolatosan megkötendő szerződéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását,

6. Gondoskodik a köztéri játszóterek, utcabútorok biztonságos üzemeltetéséről,

7. Szervezi a közterületi szúnyog- és rágcsálóirtást,

8. Koordinálja a közterületi növényvédelmi munkák elvégzését,

9. Szervezi a köztéri szobrok fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

10. Biztosítja a kifolyók, szökőkutak üzemeltetését,

11. Ellátja a köztisztasággal, téli hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a köztisztasággal kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, és ellenőrzi annak végrehajtását,

12. Ellátja a helyi utak és azok tartozékainak, hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat,

13. Közreműködik a közút forgalmi rendjének kialakításában,

14. Gondoskodik a piacok és vásárok működésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti az ezzel kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, ellenőrzi annak végrehajtását, és

15. Gondoskodik a városi közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

b) Mezőgazdasági és állat egészségügyi feladatkörben:

1. Ellenőrzi az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésre alkalmas haszonbérbe adott földek művelését,

2. Együttműködik az állat egészségügyi hatósággal ebtartási ügyekben

3. Gondoskodik a közutakon elhullott állatok eltávolításáról, üzemelteti az állati hullák elhelyezésére szolgáló telepet,

4. Előkészíti a vadkárigénnyel kapcsolatos döntéseket,

5. Elkészíti a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák vezetését,

c) Beruházási feladatkörben:

1. Közreműködik a beruházási, illetve a felújítási célok meghatározásában,

2. Közreműködik az éves költségvetési és a távlati fejlesztési tervek előkészítésében,

3. Ellátja a terület- és településfejlesztés szakágak közötti koordinációt, ezen belül elvégzi az egyes ágazatok (művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, kommunális ágazat) fejlesztési, felújítási terveinek összehangolását, műszaki, gazdasági elemzését,

4. Közreműködik a város rövid- és hosszú távú fejlesztési programjának és az éves költségvetésének előkészítésében,

5. Biztosítja a költségvetési rendelet végrehajtását az önkormányzati fejlesztések és az egyes önkormányzati intézmények felújítási feladatainak körében,

6. Elkészítteti a költségvetési rendeletben jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges tanulmányokat, valamint az engedélyezési és kiviteli terveket,

7. Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében, és teljes körű lebonyolításában,

8. A költségvetési rendeletben szereplő fejlesztések végrehajtása érdekében kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál az engedélyezési eljárások lefolytatását, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges valamennyi engedélyt beszerzi az általa lebonyolításra, ellenőrzésre kerülő fejlesztési, felújítási feladatokkal kapcsolatban,

9. Közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtására vonatkozóan a kivitelezők kiválasztásának, valamint a vállalkozási szerződések aláírásának előkészítésében,

10. Az egyes fejlesztési feladatok végrehajtása után kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál a használatbavételi-, forgalombahelyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében az engedélyezési eljárások lefolytatását, az engedélyek birtokában gondoskodik az aktiváláshoz szükséges üzembehelyezési okmányok elkészítéséről, és

11. Gondoskodik a fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, illetve a hatáskörébe tartozó gazdasági, beruházási statisztikai jelentések elkészítéséről.

d) Egyéb feladatkörben:

1. Ellátja a közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat

2. Ellenőrzi a közterületeket, az ezekre vonatkozó országos és helyi rendeletek (köztisztasági, közterület-használati, ebtartási, szemétszállítási, parkolást stb.) végrehajtását, kezdeményezi a szabálysértési eljárások lefolytatását,

3. Döntésre előkészíti és ellátja az ellenőrzési feladatokat a közterület-használat feladatkörében,

4. Ellátja a közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos feladatokat,

5. Műszaki nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat az utakról, járdákról, a közvilágítási hálózatról, a parkokról, erdőkről, közterületekről, és

6. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2017. január 23.