Adóhatósági Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 608. iroda
Osztályvezető: Szaniszlóné Szabó Ildikó
tel: 06-25/544-235
email: szaniszlone.szabo.ildiko@dunaujvaros.hu

 

Ügyintézők elérhetősége

Ügytípus Ügykör betűjel szerint Név Telefonszám Iroda
könyvelés - Nyesőné Frész Anikó 25/544-186 6. em. 607.
építményadó, iparűzési adó, termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó ügyintézés Számok,A-Á György Melinda 25/544-130
B-D Halupka Krisztián 25/544-246 6. em. 606.
E-H Tar Marianna 25/544-191
I-L, társasházak Mészárosné Virág Éva 25/544-221 6. em. 605.
M-P Alpek-Maár Brigitta 25/544-188
Q-SZ Fülöp Zoltánné 25/544-117 6. em. 603.
T-ZS Enyedi Norbert 25/544-181
gépjárműadó ügyintézés 1-DZS Matócza Lajosné 25/544-112 5. em. 507-508.

köztartozás behajtás, adó- és értékbizonyítvány kiadás, környezettanulmány készítés, talajterhelési díj ügyintézés

A-M
gépjárműadó ügyintézés E-I Szabó Gyuláné 25/544-133

köztartozás behajtás, adó- és értékbizonyítvány kiadás, környezettanulmány készítés, talajterhelési díj ügyintézés

N-ZS
gépjárműadó ügyintézés J-P Rajcsányi Jánosné 25/544-115 5. em. 505-506.

idegenforgalmi adó ügyintézés, magánfőzött párlat jövedéki adóval kapcsolatos bejelentés, adóigazolás kiadás

A-K
gépjárműadó ügyintézés Q-ZS Grabecz Dóra 25/544-154

idegenforgalmi adó ügyintézés, magánfőzött párlat jövedéki adóval kapcsolatos bejelentés, adóigazolás kiadás

L-ZS

iparűzési adó, építményadó ellenőrzés

- Jurinkáné Molnár Magdolna
Perlaki Rita
25/544-184
25/544-119
5. em. 504.

Az Adóhatósági Osztály feladatai

1.1. Adóztatási feladatkörben:

1.1.1. Előkészíti a központi adójogszabályokból eredő rendeletalkotást, így a bevezetésre kerülő, megszüntetésre vagy változtatásra javasolt helyi adó, valamint más egyéb törvényi felhatalmazáson alapuló adó-, illetve díjrendeleteket.

1.1.2. Biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését, ennek keretében ellátja a helyi adókról, a gépjárműadóról, az illetékekről, a jövedéki adóról, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény és más egyéb törvények, illetve a Közgyűlés adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását.

1.1.3. Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat.

1.1.4. Intézi az első fokú adóhatósági ügyeket.

1.1.5. Gondoskodik az adók kivetéséről, előírásáról, közléséről, nyilvántartásáról, beszedéséről,

1.1.6. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettségek teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét.

1.1.7. Éves ellenőrzési terv alapján a helyi adók területén ellenőrzést végez.

1.1.8. Megindítja az adóbehajtási eljárást.

1.1.9. Kiállítja, illetve megküldi az adó-és értékbizonyítványokat, kiadja az adóigazolásokat.

1.1.10. A teljes körű adóztatás érdekében adatokat gyűjt más hatóságoktól, szervektől, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart.

1.1.11. Információt és adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi előírások és a külön adatbekérések szerint.

1.1.12. Rendszeres időközönként továbbutalja a MÁK és a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által kezelt fizetési számlára az adóbevételeket.

1.1.13. A költségvetési tervezéshez, az éves beszámolóhoz és az időszaki tájékoztatókhoz, zárszámadáshoz adatokat szolgáltat az adóbevételek, kintlevőségek, előírások várható, illetve a teljesítési adatairól.

1.1.14. Évente beszámol a közgyűlésnek az adóhatósági tevékenységről.

1.2. Egyéb feladatkörben:

1.2.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

1.2.2. Adatot szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező megkeresésekre.

1.2.3. Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet tervezeteket.

1.2.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  • Frissítve: 2021. január 5.