Adóhatósági Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 608. iroda
Osztályvezető: Szaniszlóné Szabó Ildikó
tel: 06-25/544-235
email: szaniszlone@pmh.dunanet.hu

Elérhetőség
Telefon: 06/25-544-és az adott melléket tárcsázza

Ügyintézők elérhetősége

Ügykör Adózói névsor Ügyintéző Elérhetőség
      Tel.: Iroda
 • Adóügyi vezetés
  Szaniszlóné Szabó Ildikó 06-25/544-235 VI/608
 • Könyvelés
  Nyesőné Frész Anikó 06-25/544-130 VI/607
 • Iparűzési adó ügyintézés
 • Építményadó ügyintézés
 • Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóztatása
 • Fenti adónemek ellenőrzése
1-Á György Melinda 06-25/544-130 VI/607
B-F Halupka Krisztián 06-25/544-246 VI/606
G-K Szabó Ferencné 06-25/544-246 VI/606
L-R Mészárosné Virág Éva 06-25/544-221 VI/605
S-ZS Alpek-Maár Brigitta 06-25/544-221 VI/605
 • Adóellenőrzés
  Parapatics Imréné 06-25/544-119 V/504
  Perlaki Rita 06-25/544-119 V/504
 • Gépjárműadó ügyintézés
 • Idegenforgalmi adó ügyintézés
 • Magánfőzött párlat jövedéki adó ügyintézés
 • Adóigazolás kiadása
A-I Babrányi Éva 06-25/544-116 V/505
V/506
J-P Rajcsányi Jánosné 06-25/544-115 V/505
V/506
Q-ZS Grabecz Dóra 06-25/544-115 V/505
V/506
 • Köztartozások behajtása
 • Adó- és értékbizonyítványok kiadása
 • Környezettanulmányok készítése
 • Talajterhelési díj ügyintézése 
A-M Matócza Lajosné 06-25/544-112 VI/603
N-ZS Szabó Gyuláné 06-25/544-112 VI/603

Az Adóhatósági Osztály feladatai

1. Adóztatási feladatkörben:

2.1.1. Előkészíti a központi adójogszabályokból eredő rendeletalkotást, így a bevezetésre kerülő, megszüntetésre vagy változtatásra javasolt helyi adó, valamint más egyéb törvényi felhatalmazáson alapuló adó-, illetve díjrendeleteket.

2.1.2. Biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését, ennek keretében ellátja a helyi adókról, a gépjárműadóról, az illetékekről, a jövedéki adóról, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény és más egyéb törvények, illetve a Közgyűlés adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását.

2.1.3. Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat.

2.1.4. Intézi az első fokú adóhatósági ügyeket.

2.1.5. Gondoskodik az adók kivetéséről, előírásáról, közléséről, nyilvántartásáról, beszedéséről,

2.1.6. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettségek teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét.

2.1.7. Éves ellenőrzési terv alapján a helyi adók területén ellenőrzést végez.

2.1.8. Megindítja az adóbehajtási eljárást.

2.1.9. Kiállítja, illetve megküldi az adó-és értékbizonyítványokat, kiadja az adóigazolásokat.

2.1.10. A teljes körű adóztatás érdekében adatokat gyűjt más hatóságoktól, szervektől, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart.

2.1.11. Információt és adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi előírások és a külön adatbekérések szerint.

2.1.12. Rendszeres időközönként továbbutalja a MÁK és a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által kezelt fizetési számlára az adóbevételeket.

2.1.13. A költségvetési tervezéshez, az éves beszámolóhoz és az időszaki tájékoztatókhoz, zárszámadáshoz adatokat szolgáltat az adóbevételek, kintlevőségek, előírások várható, illetve a teljesítési adatairól.

2.1.14. Évente beszámol a közgyűlésnek az adóhatósági tevékenységről.

2. Egyéb feladatkörben:

2.2.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

2.2.2. Adatot szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező megkeresésekre.

2.2.3. Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet tervezeteket.

2.2.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

 • Frissítve: 2017. július 13.