Dunaújvárosi Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet
Hivatalvezető: Dr. Szlávik Ferenc
Telefon: 25/544-186
E-mail: aeu.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Sárbogárdi Kirendeltség

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 164.
Telefon: 25/508-701
E-mail: aeu.dunaujvaros.sarbogardiiroda@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. IX.)

 • Hétfő-szerda: 08:00 – 16:00
 • Péntek: 08:00 – 12:00

Falugazdász Iroda (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. IX/906.)

 • Hétfő-szerda: 08:30-15:00
 • Péntek: 08:30 – 11:30

Munkatársak:

 • Dr. Szlávik Ferenc járási főállatorvos
 • Dr. Schekk György hatósági állatorvos
 • Dr. Bodolai György hatósági állatorvos
 • Dr. Szeifert József  hatósági állatorvos
 • Micskei Anita igazgatási ügyintéző
 • Kopiáriné Tomics Boglárka falugazdász
 • Kovácsné Holecz Gyöngyi falugazdász
 • Soós Barna falugazdász
 • Széles Zsaklin Emese falugazdász

Illetékességi terület:

 1. Dunaújvárosi Járás
  Adony, Baracs, Beloiannisz,Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás,Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs,Rácalmás
 2. Martonvásári Járás
  Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál

A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Szakigazgatási Szerv feladatai

Állategészségügyi feladatok

 • járványos állatbetegségek elleni védekezés
 • bejelentési kötelezettség alá tartozó, továbbá egyes nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és zoonózisok megelőzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére megelőző tevékenység.
 • egyéb állat járványvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatok
 • Az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző üzemek nyilvántartásának vezetése, a tevékenység felügyelete
 • elsőfokú járványügyi, állatvédelmi, valamint élő állat, szaporítóanyag szállítással, kereskedelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • az exporttal és importtal, belső piaci kereskedelemmel és belföldi szállítással kapcsolatos állategészségügyi hatósági előírások érvényesítése, az állatok és állati eredetű termékek exportjával kapcsolatos egyes nemzetközi feladatok ellátása
 • Tenyészetek és tartási helyek létrehozására irányuló kérelmezési eljárások
 • Kölcsönös Megfeleltetéssel kapcsolatos ügyek
 • közreműködés az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (TIR, ENAR) kialakításában és a rendszer felügyelete
 • vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos hatósági felügyelet, elsőfokú engedélyek kiadása, nyilvántartást vezetése;
 • nyilvántartás vezetése az engedélyhez kötött tevékenységekről, tenyésztő szervezetekről.

Élelmiszer-biztonsági feladatok

 • Bejelentésre kötelezett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási létesítmények nyilvántartásba vétele, külön engedély kiadása külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásához.
 • Élelmiszer-vállalkozások tevékenységének, az élelmiszer-előállító, -elosztó, és forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló exportra való alkalmasságának, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásnak, az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartásának ellenőrzése.
 • Az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, felügyelete.
 • Az emberi fogyasztásra szánt állatok és az élelmiszereket kísérő bizonyítványok, okiratok megfelelőségének ellenőrzése.
 • Az élelmiszer-mérgezések és -fertőzések feltárása az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában, a kiváltó okok felderítése, az események elemzése, a szükséges intézkedések megtétele újabb események  megelőzése érdekében.
 • Vágóállat-vizsgálat a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálata.
 • Az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságának elbírálása..
 • Tájékoztatás nyújtása az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban felmerülő aktuális kérdésekről, problémákról, megelőzésük módjáról.
 • Kistermelői élelmiszer-előállítók nyilvántartásba vétele és tevékenységük ellenőrzése

Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében

 • Nyilvántartásba veszi az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt.
 • Engedélyezi és ellenőrzi a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket;
 • a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány  forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását.

Szakhatósági közreműködés építési engedélyezési eljárásban

Közérdekű bejelentések kivizsgálása

FALUGAZDÁSZ IRODA FELADATAI:

 • folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről,
 • ellátja egyes, mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igazolását, elszámolását és ellenőrzését,
 • folyamatosan gyűjti és elemzi a területi tapasztalatokat,
 • közreműködik az agrárpiac szabályozásával összefüggő feladatok végzésében, a termelői szerveződések megalakításában, segíti azok működését,
 • ellátja a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartásba vételét, melynek keretében kiadja és nyilvántartja a mezőgazdasági őstermelői igazolványokat,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelők által igénybe vett, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások felhasználását,
 • részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok ellátásában,
 • információ adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mezőgazdasági idénymunkára, valamint növénytermesztési idénymunkára vonatkozó rendelkezéseinek mezőgazdasági termelőnek minősülő munkáltatók által történő gyakorlati alkalmazását,
 • ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatokat,
 • ellátja az elemi károk felmérésével kapcsolatos területi feladatokat,
 • közreműködik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj-jövedékiadó visszatérítéssel kapcsolatos eljárásban,
 • közreműködik a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzési és elszámolási munkáiban,
 • MVH, NÉBIH Megállapodás alapján Közreműködés az agrártámogatások igénylésében
  • Területalapú támogatás        
  • Géptámogatások
  • Agrár-környezetgazdálkodás támogatása:
  • Egyéb nemzeti és uniós támogatások: 

Nyomtatványok, kérelmek:

 • Frissítve: 2017. március 10.