Általános igazgatási ügyek intézése

Helye: Dunaújváros, Szórád M. u. 39. III. emelet 319, 320, 321 iroda
Telefon: 06 25 795 617
06 25 795 620
06 25 795 709

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 18 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8 – 12 óra

A Járási Hivatal Hatósági Osztályának Általános Igazgatási területét érintő feladatok:

 • Vízi-társulat hiányában dönt a helyi közcélú vízi-létesítmények, illetve közcélú vízi-munkák költségeinek – külön jogszabály rendelkezései szerint – az érdekeltekre történő kivetéséről.
 • Víziközmű-szolgáltató bejelentésére kötelezi az ingatlan tulajdonosait az ingatlan tekintetében a víziközmű-rendszerbe történő beköttetésre.
 • Ha a vízmérőhely kialakításáról a felhasználó nem gondoskodik, a Víziközmű-szolgáltató kérelmére a felhasználót kötelezi a szükséges munkák elvégzésére.
 • Az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.
 • Eltérő rendelkezés hiányában engedélyezi a természeti, illetve védett természeti területek kivételével az egyéb területeken a nádaratást, illetve kivételesen és a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető nádas égetést.
 • A vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat szolgáltat a jegyző adatszolgáltatása alapján a VIZIR részére.
 • A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével fogyasztóvédelmi hatóságként jár el a következő esetekben:
  • Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok,
  • Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások,
  • Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek,
  • Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel,
  • Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése,
  • Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése,
  • Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése,
  • Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,
  • PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató,
  • Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre,
  • Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve,
  • Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.
 • Megállapodás hiányában a Távhőszolgáltató kérelmére használati jog alapítását és a fizetendő kártalanítás mértékét állapítja meg a szolgáltatói hőközpont idegen ingatlanon, illetve a távhővel ellátott épületek vagy építmények egyikében történő elhelyezése esetén.
 • Ellátja a hatáskörébe utalt levegőtisztaság-védelmi ügyeket, úgymint:
  • a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
  • az összesen 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
  • az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
  • a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és
  • a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrással kapcsolatos ügyeket.
 • Nyilvántartja és ellenőrzi az üzletszerűen végzett társasház-és ingatlankezelő tevékenységet folytató szolgáltatókat.
 • Ellátja, ellenőrzi a temető fenntartásával és üzemeletetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Temetkezési szolgáltatói tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, illetve az engedély visszavonása.
 • Elbírálja a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás ill. személy jogosultságát, kiadja és nyilvántartja a működési engedélyeket.
 • Kivizsgálja és szükség szerint intézkedik a temetkezési szolgáltató tevékenységével és működésével összefüggő panaszbejelentések kapcsán.
 • Ellenőrzi és felügyeli az önkormányzat és a temetkezési szolgáltató által kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés teljesítését.
 • Frissítve: 2019. március 27.