Általános igazgatási ügyek intézése

Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2., „B” épület I. emelet 113 iroda
Telefon: 06-25-795-617

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8 – 12 óra

A Járási Hivatal Hatósági Osztályának Általános Igazgatási területét érintő feladatok:

 • Vízi-társulat hiányában dönt a helyi közcélú vízi-létesítmények, illetve közcélú vízi-munkák költségeinek – külön jogszabály rendelkezései szerint – az érdekeltekre történő kivetéséről.
 • Víziközmű-szolgáltató kérelmére kötelezi az ingatlan tulajdonosait az ingatlan tekintetében a víziközmű-rendszerbe történő beköttetésre.
 • Ha a vízmérőhely kialakításáról a felhasználó nem gondoskodik, a Víziközmű-szolgáltató kérelmére a felhasználót kötelezi a szükséges munkák elvégzésére.
 • Az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.
 • Engedélyezi a természeti, illetve védett természeti területek kivételével az egyéb területeken a nádaratást, illetve kivételesen és a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető nádas égetést.
 • A vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat szolgáltat a jegyző adatszolgáltatása alapján a VIZIR részére.
 • A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével fogyasztóvédelmi hatóságként jár el a következő esetekben:
  • Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok,
  • Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások,
  • Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek,
  • Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel,
  • Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése,
  • Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése,
  • Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése,
  • Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,
  • PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató,
  • Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre,
  • Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve,
  • Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.
 • Megállapodás hiányában a Távhőszolgáltató kérelmére használati jog alapítását és a fizetendő kártalanítás mértékét állapítja meg a szolgáltatói hőközpont idegen ingatlanon, illetve a távhővel ellátott épületek vagy építmények egyikében történő elhelyezése esetén.
 • Ellátja a hatáskörébe utalt levegőtisztaság-védelmi ügyeket, úgymint:
  • a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
  • az összesen 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
  • az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
  • a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és
  • a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrással kapcsolatos ügyeket.
 • Nyilvántartja és ellenőrzi az üzletszerűen végzett társasház-és ingatlankezelő tevékenységet folytató szolgáltatókat.
 • Befogadja az állampolgársági kérelmeket.
 • Ellátja a temető fenntartásával és üzemeletetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Temetkezési szolgáltatói tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, illetve az engedély visszavonása.

Hatósági Osztály -általános igazgatási ügyek - nyomtatványok

CsatolmányMéret
A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat33.5 KB
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957. okt. 1. előtt született személyek részére44.5 KB
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére31.5 KB
Adatlap külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez52.5 KB
Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez53 KB
Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez67.5 KB
Állampolgárság igazolása iránti kérelem72 KB
Lemondás a magyar állampolgárságról51.5 KB
Honosítási kérelem118.5 KB
Honosítási - visszahonosítási kérelem353.71 KB
Honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez53.5 KB
Honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt szül. hazai anyakönyvezéséhez62 KB
Adatváltozás bejelentése társasházkezelő, ingatlankezelő: - egyéni vállalkozó / egyéb gazdálkodó szervezet esetén183.71 KB
Adatváltozás bejelentése társasházkezelő, ingatlankezelő: - természetes személy esetén186.13 KB
Bejelentés társasház-kezelő, ingatlankezelő: - természetes személy részére176.67 KB
Bejelentés társasház-kezelő, ingatlankezelő: - természetes személy esetén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás180.33 KB
Bejelentés társasház-kezelő, ingatlankezelő: - gazdálkodó szervezet / egyéni vállalkozó esetén174.44 KB
Bejelentés társasház-kezelő, ingatlankezelő: - gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó esetén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás180.6 KB
Tevékenység megszűntetésének bejelentése társasházkezelő, ingatlankezelő: - természetes személy esetén177.07 KB
Tevékenység megszűntetésének bejelentése társasházkezelő, ingatlankezelő: - egyéni vállalkozó / gazdálkodó szervezet esetén177.44 KB
 • Frissítve: 2017. február 14.