Belső Kontroll Felelős

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal „A” épület VII. emelet, 706. iroda
belső kontroll
felelős:
Kovács Éva

A Belső kontroll felelős feladatai

1. A jegyző felelősségi körébe tartozó belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos intézkedések előkészítése, az előírt intézkedések megvalósításának koordinálása és nyomon követése.

2. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálása.

3. A hivatal szervezeti és működési szabályzatának, a hivatal szervezeti egységei ügyrendjének, valamint ezen dokumentumok szükség szerinti módosításának előkészítése.

4. Részvétel a hivatal egészét, vagy több szervezeti egységét érintő belső szabályzatok kidolgozásában.

5. Az önkormányzat, a hivatal működésére vonatkozó belső szabályzatok jóváhagyás előtti törvényességi felülvizsgálata, azok nyilvántartása.

6. Külső szervek által végzett ellenőrzésekről összesített nyilvántartás vezetése.

7. A feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztések előkészítése.

8. Egyes belső szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátása.

  • Frissítve: 2017. augusztus 2.