Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály

Osztályvezető: Benkovics Kornélia
Telefon: 06-25/ 544-126
E-mail: benkovics.kornelia@dunaujvaros.hu

A Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály feladatai:

3.1. Közbeszerzési feladatkörében:

3.1.1. Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési szabályzatának előkészítésével, módosításával kapcsolatos feladatokat.

3.1.2. Ellátja az Önkormányzat, valamint a Hivatal éves közbeszerzési tervének elkészítésével, szükség esetén azok módosításával kapcsolatos feladatokat és gondoskodik a tervek közzétételéről.

3.1.3. Ellátja a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szolgáltató tevékenységére irányuló szerződés előkészítését és nyilvántartását.

3.1.4. Ellátja az Önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési eljárásainak dokumentálását.

3.1.5. Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal beszerzési szabályzat előkészítésével, módosításával kapcsolatos feladatokat.

3.1.6. Ellátja az Önkormányzat, valamint a Hivatal beszerzéseinek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, a Hivatal szervezeti egységei által az Önkormányzat és a Hivatal beszerzési szabályzatai, valamint a közbeszerzési szabályzatai aktuális melléklete szerinti nyomtatványokon rendelkezésre bocsátott adatok alapján.

3.1.7. Ellátja az Önkormányzat teljes beszerzési és közbeszerezési dokumentációja nyilvántartásával, módosításával, a közbeszerzések nyomon követésével kapcsolatos feladatokat.

3.2. Gondnoksági feladatkörében:

3.2.1. Ellátja a Hivatal épületeinek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

3.2.2. Elkészíti az épületek és szolgáltatások költségeinek fedezetére vonatkozó költségvetési javaslatot, gazdálkodik az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül.

3.2.3. Biztosítja a portaszolgálatot.

3.2.4. Ellátja a Hivatal belső anyagmozgatási feladatait.

3.2.5. Ellátja a Hivatal épületeinek tisztán tartási feladatait.

3.2.6. Gondoskodik a Hivatal nyomtatvány – és irodaszer ellátásáról.

3.2.7. Vezeti a bélyegző és kulcs nyilvántartást.

3.2.8. Gondoskodik a személyi használatra kiadott eszközök analitikus nyilvántartásáról.

3.2.9. Szervezi a leltározás végrehajtását és elvégzi a leltárértékelést, ellátja a Hivatal tárgyi eszközeinek nyilvántartását, közreműködik azok leltárba vételében és selejtezésében.

3.2.10. Biztosítja a választások, önkormányzati rendezvények technikai feltételeit.

3.2.11. A munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében kapcsolatot tart a Hivatal szervezeti egységeivel.

3.2.12. Kapcsolatot tart azokkal a szolgáltatókkal, amelyek a működéshez szükséges üzemviteli feladatokat biztosítják.

3.2.13. A karbantartási, felújítási feladatok ellátása érdekében a vállalkozói árajánlat kérése, a szerződés előkészítése, a végrehajtás és a teljesítés ellenőrzése, teljesítésigazolása.

3.3. Informatikai tevékenység feladatkörében:

3.3.1. Közreműködik a hivatali hálózat kialakításában, gondoskodik azok karbantartásáról és üzemeltetéséről.

3.3.2. Gondoskodik a Hivatalban üzemelő szerverek telepítéséről, karbantartásáról, üzemeltetéséről és biztonsági mentéseiről.

3.3.3. Gondoskodik a Hivatalban a számítógépek üzemeltetéséről, továbbá segítséget nyújt a felhasználóknak informatikai problémák megoldásában.

3.3.4. Gondoskodik a közgyűlési teremben található hangosító- és a szavazatszámláló rendszer üzemeltetéséről.

3.3.5. Gondoskodik a felhasználói jogosultságok nyilvántartásáról és adminisztrálásáról.

3.3.6. Közreműködik az ASP szakrendszereivel kapcsolatos feladatok, adminisztrációk végrehajtásában.

3.3.7. Gondoskodik a hivatali beléptetőrendszer adminisztrációjáról.

3.3.8. Gondoskodik a Hivatali Kapuval kapcsolatos feladatok ellátásáról.

3.3.9. Gondoskodik a Hivatal telefon alközpontjának üzemeltetéséről.

3.3.10. Gondoskodik az informatikával kapcsolatos eszközök leltározásának és selejtezésének előkészítéséről.

3.3.11. Közreműködik az informatikát érintő költségvetés előkészítésében.

3.3.12. Közreműködik az informatikát érintő szabályzatok, bizottsági és közgyűlési anyagok előkészítésében.

3.3.13. Közreműködik az informatikát érintő beszerzések és közbeszerzések előkészítéséről.

3.3.14. Gondoskodik a Hivatalban készülő bizottsági és közgyűlési anyagok sokszorosításáról.

3.3.15. Gondoskodik a Hivatalban üzemelő multifunkcionális készülékek üzemeltetéséről, kellékeinek cseréjéről, a hibák elhárításáról.

3.3.16. Gondoskodik a Hivatalhoz és az Önkormányzathoz kapcsolódó rendezvények hangosításáról, eszközök biztosításáról.

3.3.17. Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításában, informatikai támogatásában.

3.3.18. Gondoskodik az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásában.”

  • Frissítve: 2021. január 5.