fő tartalom

Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Osztályvezető: Dr. Deák Mária - főosztályvezető
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VII. emelet, 706. iroda
tel:

06-25/544-280

email: deak.maria@dunaujvaros.hu

Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály feladatai

Környezetvédelmi feladatkörben:

 • Közreműködik a korszerű helyi hulladékgazdálkodás feladatainak szakszerű megoldásában, valamint a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítésében.
 • Elvégzi az Önkormányzat környezetvédelmi igazgatás feladatainak előkészítését, közreműködik a város településrendezési terve környezetvédelmi fejezete kidolgozásában és végrehajtásában.
 • Közreműködik a helyi közlekedésszervezésben a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása szempontjából.
 • Közreműködik a helyi energiagazdálkodásban, környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása érdekében.
 • Közreműködik a települési zöldterület gazdálkodásban a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása terén, valamint a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek és faegyedek vonatkozásában.
 • Javaslatot tesz az Önkormányzatnak a rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentésének a településre vonatkozó feladatai és előírásai megtételére.
 • Összeállítja, elvégzi az előírt egyeztetéseket, és közgyűlés elé terjeszti a települési környezetvédelmi programot, közreműködik a végrehajtásában.
 • Figyelemmel kíséri az Önkormányzat feladatkörében a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, az így szerzett adatokat nyilvántartja,
 • Elemzi, értékeli a környezet állapotát az Önkormányzat illetékességi területén és arról szükség szerint, de évente legalább egyszer tájékoztatót készít a lakosság részére.
 • Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében az óvodai, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás útján.
 • Közreműködik az Önkormányzat fejlesztési feladatai összeállításában, ezen keresztül gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról.
 • Javaslatot tesz a közgyűlésnek az Önkormányzat környezetvédelmi alapja Iétrehozására, annak bevételi forrásaira és az éves költségvetés elkészítésével egyidejűleg a környezetvédelmi célú felhasználására.
 • Figyelemmel kíséri a környezethasználat feltételeinek teljesülését a hatósági engedélyezés szükségességét.
 • Együttműködik a településen működő szennyező forrás tulajdonosokkal a kibocsátások és azok környezethatásainak csökkentését célzó fejlesztések megvalósításában.
 •  Ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatokat.
 •  Ellátja a környezetvédelmi célú pénzeszközök felhasználásával és pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat.
 • Döntésre előkészíti a környezetvédelemmel kapcsolatos bizottsági és közgyűlési hatáskört érintő feladatokat.
 • Tartja a kapcsolatot az állampolgárok által a környezetvédelmi érdekeik képviseletére létrehozott egyesületekkel.
 •  
 • Az allergiakeltő növények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá az általuk okozott megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a lakosság körében történő felvilágosításról gondoskodik.
 • Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Ellátja a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó közterületi rendezvények zaj elleni védelemmel kapcsolatos hatósági feladatait, a közterületi rendezvények zajkibocsátásának engedélyezését és ellenőrzését.
 • Hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél.
 • A    hatáskörébe    tartozó    környezetvédelmi    ügyekben    adatokat    szolgáltat    a környezetvédelmi hatóságnak.
 • Környezetvédelmi hatósággal együttműködve rendszeresen értékeli illetékességi területének levegőminőségi állapotát, arról a lakosságot tájékoztatja.
 • Hatóságként eljár az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban (az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosa nem ismert).
 • Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó hulladékgazdálkodási hatósági feladatokat.
 •  Ellátja a helyi vízjogi engedélyeztetéssel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat.
 • Előkészíti a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítást.
 • Ellátja a helyi természetvédelem jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatait.

Egyéb feladatkörben:

 • Ellátja az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer működtetésével, koordinálásával kapcsolatos feladatokat.
 • Frissítve: 2022. február 21.
 • Létrehozva: 2021. szeptember 2.