Tájékoztatás közterület elnevezésének tervéről

Hírkép: Tájékoztatás közterület elnevezésének tervéről

Lakossági javaslat érkezett a külterületi 0128/1 helyrajzi számú utca elnevezése érdekében. Az Utcanév Munkacsoport a 2018. szeptember 13-ai ülésén javasolta a 0128/1 és a 0128/2 helyrajzi számú utcák összevonását és közös elnevezését, eszerint a hivatkozott közterület aPerem utca” elnevezést kapná. 4 igen, egyhangú szavazat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes városrészeinek elnevezéséről szóló önkormányzati rendelete értelmében az érintett lakosság számára biztosítani kell a munkacsoport javaslat-tervezetének véleményezését. Ennek érdekében a munkacsoport legalább 15 napon keresztül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos weboldalán közérdekű hirdetményként egy alkalommal közzé teszi javaslatait. Kérjük, javaslataikat, véleményeiket 2018. október 03-ig Bokor Zsuzsa kulturális ügyintéző részére küldjék el az alábbi e-mail címre: bokor@pmh.dunanet.hu, vagy postai úton az alábbi címre: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal.

  • Frissítve: 2018. szeptember 13.