Közgyűlési Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 404. iroda
Osztályvezető: Dr. Petánszki Lajos
Telefon: 06-25/544-155
E-mail: petanszki@pmh.dunanet.hu

A Jogi és Közgyűlési Osztály feladatai

1. A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

7.1.1. Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében.

7.1.2. Közreműködik a közgyűlés, az ügyrendi, igazgatási és jogi, a gazdasági és területfejlesztési, valamint az oktatási kulturális, ifjúsági és sport bizottság munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában.

7.1.3. Gondoskodik a közgyűlési előterjesztések közgyűlésre való előkészítéséről; a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsági, valamint a gazdasági és területfejlesztési bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről.

7.1.4. Gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek, határozatok kihirdetéséről, nyilvántartásáról, egységes szerkezetbe foglalásukról, közzétételéről, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről.

7.1.5. Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről.

7.1.6. Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről.

7.1.7. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe, továbbá a közgyűlés és bizottságai ülései jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.

7.1.8. Szervezi a közmeghallgatásokat és a közgyűlési képviselők fogadóóráit.

7.1.9. Közreműködik a Fejér Megyei Kormányhivatallal való írásbeli kapcsolattartásban.

7.1.10. Gondoskodik a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak nyilvántartásáról.

7.1.11. Ellátja a szervezeti egységek előterjesztéseinek törvényességi felügyeletét.

7.1.12. Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek vezetői, a bizottságok elnökei részére.

7.1.13. Biztosítja és felügyeli a városban működő nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének törvényességi ellenőrzését.

7.1.14. Ellátja a társasházak törvényességi felügyeletét.

7.1.15. Közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének koordinálásában.

2. Az informatikai tevékenység feladatkörében:

7.2.1. Szervezi és irányítja az egész szervezetre vonatkozóan az informatikai feladatokat.

7.2.2. Kapcsolatot tart az osztályokkal a számítógépes programok beszerzéséhez szükséges adatgyűjtés érdekében.

7.2.3. Kezdeményezi és szervezi az ügyintézést, nyilvántartást segítő gépi feldolgozási rendszerek kidolgozását, bevezetését.

7.2.4. Gondoskodik a hivatalban működő számítógépes hálózat üzemeltetéséről.

7.2.5. Ellátja a hivatalban működő szerverek üzemeltetését, a szerverekhez kapcsolódó rendszergazdai feladatokat.

7.2.6. Gondoskodik a hivatalban működő számítógéppark üzemeltetéséről, javításáról, beszerzéséről,

7.2.7. Gondoskodik a hivatalban működő fénymásolók karbantartásáról, javításáról, beszerzéséről, valamint az ehhez kapcsolódó alkatrész beszerzésről.

7.2.8. Közreműködik az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

3. A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörben:

Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében.

4. Egyéb feladatkörben:

7.4.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és

7.4.2. Ellátja a KGY SZMSZ 1. függeléke szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

7.4.3. Törvényességi felügyeleti jogkört gyakorol, a közgyűlés, bizottsági előterjesztések tekintetében.

7.4.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  • Frissítve: 2020. április 16.