Közgyűlési Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 404. iroda
Osztályvezető: Dr. Petánszki Lajos
Telefon: 06-25/544-155
E-mail: petanszki.lajos@dunaujvaros.hu

A Közgyűlési Osztály feladatai:

8.1. A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

8.1.1. Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében.

8.1.2. Közreműködik a közgyűlés, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában, a bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről.

8.1.3. Gondoskodik a 29.1.2. pontban meghatározott bizottságok, továbbá a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről.

8.1.4. Gondoskodik a közgyűlési ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről.

8.1.5. Gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, egységes szerkezetbe foglalásukról, közzétételéről, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről, valamint a határozatok nyilvántartásáról.

8.1.6. Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről.

8.1.7. Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről.

8.1.8. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe, továbbá a közgyűlés és bizottságai ülései jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.

8.1.9. Szervezi a közmeghallgatásokat.

8.1.10. Közreműködik a Fejér Megyei Kormányhivatallal való írásbeli kapcsolattartásban.

8.1.11. Gondoskodik a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak nyilvántartásáról.

8.1.12. Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek vezetői, a bizottságok elnökei részére.”

8.2. A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörében:

8.2.1. Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében.”

8.3. Egyéb feladatkörben:

8.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

8.3.2. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára meghatározott feladatokat.”

  • Frissítve: 2021. január 5.