Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Szoborpark
Szoborpark
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Római kori fürdő
Római kori fürdő
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-part
Duna-part
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Római Kőtár
Római Kőtár
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Pentele híd
Pentele híd
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
previous következő

Jogi és Közgyűlési Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 404. iroda
Osztályvezető: Dr. Petánszki Lajos
Telefon: 06-25/ 544-155
E-mail: petanszki@pmh.dunanet.hu

A Jogi és Közgyűlési Osztály feladatai

1. A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

7.1.1. Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében.

7.1.2. Közreműködik a közgyűlés, az ügyrendi, igazgatási és jogi, a gazdasági és területfejlesztési, valamint az oktatási kulturális, ifjúsági és sport bizottság munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában.

7.1.3. Gondoskodik a közgyűlési előterjesztések közgyűlésre való előkészítéséről; a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsági, valamint a gazdasági és területfejlesztési bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről.

7.1.4. Gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek, határozatok kihirdetéséről, nyilvántartásáról, egységes szerkezetbe foglalásukról, közzétételéről, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről.

7.1.5. Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről.

7.1.6. Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről.

7.1.7. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe, továbbá a közgyűlés és bizottságai ülései jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.

7.1.8. Szervezi a közmeghallgatásokat és a közgyűlési képviselők fogadóóráit.

7.1.9. Közreműködik a Fejér Megyei Kormányhivatallal való írásbeli kapcsolattartásban.

7.1.10. Gondoskodik a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak nyilvántartásáról.

7.1.11. Ellátja a szervezeti egységek előterjesztéseinek törvényességi felügyeletét.

7.1.12. Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek vezetői, a bizottságok elnökei részére.

7.1.13. Biztosítja és felügyeli a városban működő nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének törvényességi ellenőrzését.

7.1.14. Ellátja a társasházak törvényességi felügyeletét.

7.1.15. Közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének koordinálásában.

2. Az informatikai tevékenység feladatkörében:

7.2.1. Szervezi és irányítja az egész szervezetre vonatkozóan az informatikai feladatokat.

7.2.2. Kapcsolatot tart az osztályokkal a számítógépes programok beszerzéséhez szükséges adatgyűjtés érdekében.

7.2.3. Kezdeményezi és szervezi az ügyintézést, nyilvántartást segítő gépi feldolgozási rendszerek kidolgozását, bevezetését.

7.2.4. Gondoskodik a hivatalban működő számítógépes hálózat üzemeltetéséről.

7.2.5. Ellátja a hivatalban működő szerverek üzemeltetését, a szerverekhez kapcsolódó rendszergazdai feladatokat.

7.2.6. Gondoskodik a hivatalban működő számítógéppark üzemeltetéséről, javításáról, beszerzéséről,

7.2.7. Gondoskodik a hivatalban működő fénymásolók karbantartásáról, javításáról, beszerzéséről, valamint az ehhez kapcsolódó alkatrész beszerzésről.

7.2.8. Közreműködik az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

3. A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörben:

Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében.

4. Egyéb feladatkörben:

7.4.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és

7.4.2. Ellátja a KGY SZMSZ 1. függeléke szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

7.4.3. Törvényességi felügyeleti jogkört gyakorol, a közgyűlés, bizottsági előterjesztések tekintetében.

7.4.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  • Frissítve: 2017. július 13.