Közgyűlési és Informatikai Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 404. iroda
Osztályvezető: Dr. Petánszki Lajos
Telefon: 06-25/ 544-155
E-mail: petanszki@pmh.dunanet.hu

Közgyűlési és Informatikai Osztály

a) A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

1. Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében,

2. Közreműködik a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,

3. Gondoskodik a közgyűlési előterjesztések közgyűlésre való előkészítéséről; a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről,

4. Gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek, határozatok kihirdetéséről, nyilvántartásáról, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről,

5. Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről,

6. Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről,

7. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek, továbbá a közgyűlés és bizottságai ülései jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe,

8. Szervezi a közmeghallgatásokat és a közgyűlési képviselők fogadóóráit.

b) Az informatikai tevékenység feladatkörében:

1. Szervezi és irányítja az egész szervezetre vonatkozóan az informatikai feladatokat,

2. Kapcsolatot tart az osztályokkal a számítógépes programok beszerzéséhez szükséges adatgyűjtés érdekében,

3. Kezdeményezi és szervezi az ügyintézést, nyilvántartást segítő gépi feldolgozási rendszerek kidolgozását, bevezetését,

4. Gondoskodik a hivatalban működő számítógépes hálózat üzemeltetéséről,

5. Ellátja a hivatalban működő szerverek üzemeltetését, a szerverekhez kapcsolódó rendszergazdai feladatokat,

6. Gondoskodik a hivatalban működő számítógéppark üzemeltetéséről, javításáról, beszerzéséről,

7. Gondoskodik a hivatalban működő fénymásolók karbantartásáról, javításáról, beszerzéséről, valamint az ehhez kapcsolódó alkatrész beszerzésről.

c) A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörben:

Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében

d) Egyéb feladatkörben:

1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és

2. Ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2017. július 4.