Minőségirányítás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999 augusztusában auditáltatta MSZ EN ISO 9001:1996 szabvány alapú minőségbiztosítási rendszerét. A rendszer lényeges eleme volt a Felső vezetés által kialakított, közgyűlés által 1998-ban elfogadott minőségpolitikai nyilatkozat.
A minőségpolitikát mint a felső vezetőség által meghirdetett, a szervezet minőségcéljaival összhangban álló dokumentumot évente áttekintettük, jelenleg a 2009. december 12-én elfogadott minőségpolitikai nyilatkozat hatályos.
Ebben a felső vezetőség kinyilvánítja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal összehangolt együttműködésével biztosítja Dunaújváros hagyományainak és értékeinek megőrzését.

A vezetőség a minőségirányítási rendszer iránti elkötelezettségével példát mutat a polgármesteri hivatal munkavállalóinak, ezzel is elősegítve a hivatal szolgáltató jellegű, szakszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő munkáját a lakosság megelégedettségének javítása érdekében.

A felső vezetés személyes példát mutat egyrészt azzal, hogy kifejezi a minőségirányítás és a szervezeti kultúra iránti elkötelezettségét másrészt azzal, hogy személyes figyelmet fordít a minőségpolitika, a minőségcélok kialakítására és ellenőrzésére. Személyesen vesz részt a Minőségirányítási Tanács munkájában, valamint évente elkészíti a minőségirányítási éves jelentést, amely a teljes hivatali működés értékelését és a szükséges javító, fejlesztő intézkedéseket meghatározza.
A vezetőség a TQM szemlélet alapjait 1996-ban az MSZ EN ISO 9001:1996 szabvány alapú minőségbiztosítási rendszer kiépítésére irányuló döntésével hozta meg. A minőségbiztosítási rendszer kiépítésének központi eleme volt a dolgozók képzése, teamek alakítása, a folyamatok elhatárolása és végiggondolása. Minőségbiztosítási rendszerünkben szerepet kapott a vevői reklamációk mérése, értékelése és a dolgozók képzése, valamint elkötelezettségük kialakítása, fejlesztése.

A felső vezetés az MSZ EN ISO 9001:1996 szabványalapú minőségbiztosítási rendszer bevezetése idején az 1999-ben történt külső auditig szakértő tanácsadó céget alkalmazott, közben azonban kialakította saját képzett szakembergárdáját, akik gondoskodnak a rendszer működtetéséről. Az új szabvány alkalmazását szervezetünk saját szakembergárdával, team munkában oldotta meg.
A vezetőség nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy folyamatosan javítsa a hivatali kommunikációt.
A vezetők minőség melletti elkötelezettségét jelzi, hogy kinyilvánították szándékukat a CAF önértékelési rendszer és a KIR környezetirányítási rendszer bevezetésére. Mind két tárgyban pályázatot nyújtottunk be a forrás elnyerésére.

A minőségirányítási rendszer kiterjed az összes minőséggel kapcsolatos tevékenység szabályozására a vevők és más érdekelt felek igényeinek teljes körű felmérésétől kezdődően, a szolgáltatáson és annak vevőnek történő átadásán át a folyamatok figyelemmel kíséréséig és továbbfejlesztéséig.
A Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal azonosította vevőit és érdekelt feleit: a város lakói, más települések lakói, a hivatal dolgozói, közgyűlés, bizottságok, befektetők, gazdasági társaságok, az intézmények és társadalmi szervezetek, a megbízók, a városba látogató turisták.
A minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozó valamennyi területen a szabályozásban rögzített követelmények alapján végzi minden munkatársunk a munkáját.

A minőségirányítási rendszer érvényességének meghatározása a Polgármester hatásköre, a kiépítéséért és fenntartásáért a minőségirányítási vezető felelős. A minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszerének jóváhagyása a Polgármester hatásköre.

A minőségirányítási rendszer a Polgármesteri Hivatal irányítási rendszerének fontos része. A rendszert a teljesítés folyamatos továbbfejlesztésének szem előtt tartásával terveztük meg, figyelembe véve valamennyi érdekelt fél igényeit.

A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének folyamatai:

- irányítási folyamatok

a vezetőség felelősségi köre
 • minőségpolitika kialakítása
 • stratégiai, minőségi célok meghatározása
 • az irányítási rendszer tervezése
 • a szervezet, felelősségek, hatáskörök meghatározása
 • jogi és egyéb követelmények felderítése
 • belső kommunikációs folyamatok
 • vezetőségi átvizsgálás
 • költségvetés készítése
gazdálkodás az erőforrásokkal
 • felkészültség, tudatosság és képzés biztosítása
 • infrastruktúra és munkakörnyezet biztosítása
 • információ
továbbfejlesztés
 • helyesbítő tevékenységek
 • megelőző tevékenységek

- központi (fő-) folyamatok

 • a vevők és más érdekeltek igényeinek meghatározása
 • vevői megelégedettség figyelése
 • hatósági, államigazgatási ügyek
- szociális igazgatási feladatok
- gyámügyi igazgatás
- építésügyi hatósági ügyintézés
- városüzemeltetési hatósági feladatok
- okmányügyi tevékenységek ellátása
- szabálysértési ügyintézés
- vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés, ellenőrzés
- hagyatéki ügyek
- árhatósági feladatok
- egészségügyi feladatok ellátása
- adóigazgatási feladatok ellátása
- oktatással kapcsolatos feladatok
- honvédelmi ügyintézés
- tűzvédelmi hatósági feladatok
- környezetvédelmi hatósági feladatok

 •  önkormányzati feladatellátás
- városüzemeltetési feladatok
- városfejlesztési feladatok
- vagyongazdálkodás
- ifjúsággal és sporttal kapcsolatos feladatok
- településrendezés, település értékvédelem
- közgyűléssel, bizottságok működésével kapcsolatos előkészítő feladatok
- kulturális feladatok
- környezetvédelmi feladatok
- intézményfenntartás és működtetés
( egészségügyi, oktatás, szociális, gyermekjóléti, kulturális, polgármesteri hivatali)
- lakásgazdálkodás
- katasztrófavédelem

- támogató folyamatok

 • dokumentumok és feljegyzések kezelése
 • alvállalkozók, beszállítók értékelése
 • azonosítás és nyomonkövethetőség
 • állagmegóvás
 • a vevői tulajdon kezelése
 • gépek, berendezések karbantartása,
 • megfigyelő- és mérőeszközök kezelése
 • a nem megfelelő termék kezelése
 • belső audit
 • a folyamatok figyelemmel kísérése
 • az adatok elemzése
 • informatikai rendszer működtetése
 • törvényességi ellenőrzés
 • beszerzés.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói elkötelezték magukat a folyamatos fejlesztés mellett. Az elkötelezettséget jelzi a minőségpolitikai nyilatkozat, a minőségcélok és a meghatározott folyamatos fejlesztés folyamat. A bevezetett eljárások is tartalmazzák a folyamatok tökéletesítésére szolgáló visszacsatolásokat.
A folyamatos fejlesztéshez hozzájárulnak az auditok eredményei, a helyesbítő és megelőző tevékenységek is.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

 • Frissítve: 2013. január 29.