Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Petőfi liget
Petőfi liget
Római kori fürdő
Római kori fürdő
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Pentele híd
Pentele híd
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Szoborpark
Szoborpark
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Duna-part
Duna-part
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Római Kőtár
Római Kőtár
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

Minőségirányítás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999 augusztusában auditáltatta MSZ EN ISO 9001:1996 szabvány alapú minőségbiztosítási rendszerét. A rendszer lényeges eleme volt a Felső vezetés által kialakított, közgyűlés által 1998-ban elfogadott minőségpolitikai nyilatkozat.
A minőségpolitikát mint a felső vezetőség által meghirdetett, a szervezet minőségcéljaival összhangban álló dokumentumot évente áttekintettük, jelenleg a 2009. december 12-én elfogadott minőségpolitikai nyilatkozat hatályos.
Ebben a felső vezetőség kinyilvánítja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal összehangolt együttműködésével biztosítja Dunaújváros hagyományainak és értékeinek megőrzését.

A vezetőség a minőségirányítási rendszer iránti elkötelezettségével példát mutat a polgármesteri hivatal munkavállalóinak, ezzel is elősegítve a hivatal szolgáltató jellegű, szakszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő munkáját a lakosság megelégedettségének javítása érdekében.

A felső vezetés személyes példát mutat egyrészt azzal, hogy kifejezi a minőségirányítás és a szervezeti kultúra iránti elkötelezettségét másrészt azzal, hogy személyes figyelmet fordít a minőségpolitika, a minőségcélok kialakítására és ellenőrzésére. Személyesen vesz részt a Minőségirányítási Tanács munkájában, valamint évente elkészíti a minőségirányítási éves jelentést, amely a teljes hivatali működés értékelését és a szükséges javító, fejlesztő intézkedéseket meghatározza.
A vezetőség a TQM szemlélet alapjait 1996-ban az MSZ EN ISO 9001:1996 szabvány alapú minőségbiztosítási rendszer kiépítésére irányuló döntésével hozta meg. A minőségbiztosítási rendszer kiépítésének központi eleme volt a dolgozók képzése, teamek alakítása, a folyamatok elhatárolása és végiggondolása. Minőségbiztosítási rendszerünkben szerepet kapott a vevői reklamációk mérése, értékelése és a dolgozók képzése, valamint elkötelezettségük kialakítása, fejlesztése.

A felső vezetés az MSZ EN ISO 9001:1996 szabványalapú minőségbiztosítási rendszer bevezetése idején az 1999-ben történt külső auditig szakértő tanácsadó céget alkalmazott, közben azonban kialakította saját képzett szakembergárdáját, akik gondoskodnak a rendszer működtetéséről. Az új szabvány alkalmazását szervezetünk saját szakembergárdával, team munkában oldotta meg.
A vezetőség nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy folyamatosan javítsa a hivatali kommunikációt.
A vezetők minőség melletti elkötelezettségét jelzi, hogy kinyilvánították szándékukat a CAF önértékelési rendszer és a KIR környezetirányítási rendszer bevezetésére. Mind két tárgyban pályázatot nyújtottunk be a forrás elnyerésére.

A minőségirányítási rendszer kiterjed az összes minőséggel kapcsolatos tevékenység szabályozására a vevők és más érdekelt felek igényeinek teljes körű felmérésétől kezdődően, a szolgáltatáson és annak vevőnek történő átadásán át a folyamatok figyelemmel kíséréséig és továbbfejlesztéséig.
A Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal azonosította vevőit és érdekelt feleit: a város lakói, más települések lakói, a hivatal dolgozói, közgyűlés, bizottságok, befektetők, gazdasági társaságok, az intézmények és társadalmi szervezetek, a megbízók, a városba látogató turisták.
A minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozó valamennyi területen a szabályozásban rögzített követelmények alapján végzi minden munkatársunk a munkáját.

A minőségirányítási rendszer érvényességének meghatározása a Polgármester hatásköre, a kiépítéséért és fenntartásáért a minőségirányítási vezető felelős. A minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszerének jóváhagyása a Polgármester hatásköre.

A minőségirányítási rendszer a Polgármesteri Hivatal irányítási rendszerének fontos része. A rendszert a teljesítés folyamatos továbbfejlesztésének szem előtt tartásával terveztük meg, figyelembe véve valamennyi érdekelt fél igényeit.

A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének folyamatai:

- irányítási folyamatok

a vezetőség felelősségi köre
 • minőségpolitika kialakítása
 • stratégiai, minőségi célok meghatározása
 • az irányítási rendszer tervezése
 • a szervezet, felelősségek, hatáskörök meghatározása
 • jogi és egyéb követelmények felderítése
 • belső kommunikációs folyamatok
 • vezetőségi átvizsgálás
 • költségvetés készítése
gazdálkodás az erőforrásokkal
 • felkészültség, tudatosság és képzés biztosítása
 • infrastruktúra és munkakörnyezet biztosítása
 • információ
továbbfejlesztés
 • helyesbítő tevékenységek
 • megelőző tevékenységek

- központi (fő-) folyamatok

 • a vevők és más érdekeltek igényeinek meghatározása
 • vevői megelégedettség figyelése
 • hatósági, államigazgatási ügyek
- szociális igazgatási feladatok
- gyámügyi igazgatás
- építésügyi hatósági ügyintézés
- városüzemeltetési hatósági feladatok
- okmányügyi tevékenységek ellátása
- szabálysértési ügyintézés
- vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés, ellenőrzés
- hagyatéki ügyek
- árhatósági feladatok
- egészségügyi feladatok ellátása
- adóigazgatási feladatok ellátása
- oktatással kapcsolatos feladatok
- honvédelmi ügyintézés
- tűzvédelmi hatósági feladatok
- környezetvédelmi hatósági feladatok

 •  önkormányzati feladatellátás
- városüzemeltetési feladatok
- városfejlesztési feladatok
- vagyongazdálkodás
- ifjúsággal és sporttal kapcsolatos feladatok
- településrendezés, település értékvédelem
- közgyűléssel, bizottságok működésével kapcsolatos előkészítő feladatok
- kulturális feladatok
- környezetvédelmi feladatok
- intézményfenntartás és működtetés
( egészségügyi, oktatás, szociális, gyermekjóléti, kulturális, polgármesteri hivatali)
- lakásgazdálkodás
- katasztrófavédelem

- támogató folyamatok

 • dokumentumok és feljegyzések kezelése
 • alvállalkozók, beszállítók értékelése
 • azonosítás és nyomonkövethetőség
 • állagmegóvás
 • a vevői tulajdon kezelése
 • gépek, berendezések karbantartása,
 • megfigyelő- és mérőeszközök kezelése
 • a nem megfelelő termék kezelése
 • belső audit
 • a folyamatok figyelemmel kísérése
 • az adatok elemzése
 • informatikai rendszer működtetése
 • törvényességi ellenőrzés
 • beszerzés.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói elkötelezték magukat a folyamatos fejlesztés mellett. Az elkötelezettséget jelzi a minőségpolitikai nyilatkozat, a minőségcélok és a meghatározott folyamatos fejlesztés folyamat. A bevezetett eljárások is tartalmazzák a folyamatok tökéletesítésére szolgáló visszacsatolásokat.
A folyamatos fejlesztéshez hozzájárulnak az auditok eredményei, a helyesbítő és megelőző tevékenységek is.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

 • Frissítve: 2013. január 29.