Dózsa György tér
Dózsa György tér
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Petőfi liget
Petőfi liget
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Pentele híd
Pentele híd
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Duna-part
Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Szoborpark
Szoborpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Római Kőtár
Római Kőtár
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
previous következő

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

(Idézet a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzatából)

12.1. Az adatszolgáltatás kérelemre és hivatalból történhet.

12.2. A kérelemre történő adatszolgáltatás írásban vagy elektronikus úton történhet. A szóban előterjesztett adatigénylés ese­tén az adatszolgáltatás iránt a 2. melléklet szerinti igénylő-lapot kell a kérelmező részére rendelkezésre bocsátani.

12.3. Az adatszolgáltatás iránti kérelmeket iktatni kell és a 3. mel­lékletben meghatározott formában kell manuális vagy elektronikus úton nyilvántar­tani.

12.4. Személyes adat kizárólag akkor szolgáltatható, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

12.5. Személyes adatszolgáltatás iránti kérelmet minden osztály kizárólag abban az eset­ben teljesíthet, ha az igényelt adat a kezelésébe tartozik.

12.7. Közérdekű adatra és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó adatigénylést – ideértve az önkormányzat gazdálko­dására vonatkozó adatokat is – a jegyzőnél kell előterjeszteni, az adatszolgáltatást a jegyző által kijelölt osztály teljesíti. 

12.8. A személyes és a közérdekű adat ütközése esetén a személyes adatok védelméhez való alapjogot és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjogot egymásra tekintettel kell értelmezni, és mindig a vizsgált kérdés tárgyára figyelemmel kell megállapítani e két alapjog hierarchiáját.

12.9. Amennyiben az adatigénylés jogszerűsége, teljesíthetősége vagy ehhez kapcsoló­dó más körülmény vonatkozásában kétség merül fel, minden adatkezelő köteles az adatvédelmi felelős véleményét kikérni.

12.10. Az adatvédelmi felelős a kérelem megvizsgálását követően 3 munkanapon belül dönt annak teljesíthe­tőségéről, illetőleg segítséget nyújt az aggályos körülmények tisztázásához.

12.11. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül, közérthető formában a szükséges részletezéssel kell teljesíteni. A jelentős terjedelmű, illetve nagy számú adatmennyiség esetén az ügyintézési határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül.

12.12. Az adatigénylés megta­gadását 8 napon belül indokolással ellátva kell közölni.

12.13. A kérelem teljesítését megelőzően a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelmezővel közölni kell az 5. melléklet alapján  fizetendő költségtérítés mértékét.

12.14. Az adatszolgáltatási nyilvántartásból a polgármesteri hivatal minden osztálya köteles az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól minden évben január 15. napjáig összesített jelentést készíteni és azt megküldeni az adatvédelmi felelős részére.

12.15. Az adatbetekintéssel kapcsolatos eljárásra az adatszolgáltatási eljárás szabályai ér­telemszerűen irányadók.

12.16. A kép- és hanganyaggal kapcsolatos betekintés rendjére az iratanyagra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

12.17. Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségtérítés mértékét az 5. mellékletben foglaltak szerint kell megállapítani.

Minden további részletet az alábbi Adatvédelmi szabályzatban olvashat.

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
Adatvédelmi szabályzat238.4 KB
  • Frissítve: 2017. január 23.