Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Pentele híd
Pentele híd
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-part
Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Szoborpark
Szoborpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Római Kőtár
Római Kőtár
previous következő

Vagyonkezelési Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VII. emelet, 716. iroda
Osztályvezető: Dr. Vántus Judit
Telefon: 06-25/ 544-226
E-mail: vantus@pmh.dunanet.hu

A Vagyonkezelési Osztály feladatai

a) Vagyonkezelői feladatkörben:

1. Ellátja az ingatlan- és portfólió vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, és kezeli az önkormányzati ingatlan és portfólió vagyonát,

2. Elkészíti az ingatlan és portfólió vagyonleltárt, annak tartalmáról adatot szolgáltat a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által készítendő beszámolóhoz,

3. Gondoskodik az előzőekben felsorolt vagyontárgyak védelméről vagyonbiztosítás kötésével,

4.Vezeti az önkormányzat vagyonnyilvántartását,

5. Közreműködik az önkormányzat vagyonhasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésében; ennek keretében különösen: értékeli és elemzi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati vállalat üzleti terveit, beszámolóit. A tulajdonos önkormányzat tájékoztatása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vállalkozások tevékenységét és gazdálkodását (kontrolling); az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámoló-adatairól adatot szolgáltat a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére,

6. Koordinálja az önkormányzati ingatlan vagyon hasznosítását, szervezi és végrehajtja a bérbeadással kapcsolatos teendőket, a Költségvetési és Pénzügyi Osztállyal megosztva számlázza a bérbeadás díját, előkészíti a tulajdonosi rendelkezéseket, számlázza a használati díjakat,

7. Előkészíti az önkormányzati vagyon gazdasági társaságokba történő apportálását, valamint előkészíti a vagyonkezelő részvénytársaságnak át nem adott vagyon hasznosításával kapcsolatos szerződéseket,

8. Adatot szolgáltat a szakfeladatai működtetéséhez szükséges kiadási adatokról a költségvetés körében,

9. A rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felhasználása során kötelezettséget vállal, gondoskodik annak nyilvántartásáról, a teljesítés igazolásáról, az utalványozásról és az előkészített dokumentációt utalási teljesítésre továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére,

9. Adatot szolgáltat a közvetett támogatások terv és tényadatairól,

10. Előkészíti az árhatósági feladatokhoz kapcsolódó közgyűlési döntéseket.

b) Ifjúsági és sportfeladatok körében:

1. Gondoskodik a helyi sportpolitika, a fejlesztési célkitűzések és feladatok végrehajtásáról, a testnevelés, a diák- és szabadidősport, a verseny- és élsport feltételeinek megteremtéséről,

2. Javaslatot tesz a sportpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök felhasználásának irányaira és arányaira, dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról,

3. Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági, valamint sportcélú alapítványok és sportegyesületek működését, segíti azok tevékenységét,

4. Közreműködik az alapfokú sportszakember-képzés és továbbképzés szervezésében,

5. Összehangolja a városi sportági szakszövetségek tevékenységét,

6. Ellátja az ifjúságszervezői feladatokat és

7. Előkészíti a Dunaújváros Ifjúságáért és Dunaújváros Sportjáért díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

8. A rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felhasználása során kötelezettséget vállal, gondoskodik annak nyilvántartásáról, a teljesítés igazolásáról, az utalványozásról és az előkészített dokumentációt utalási teljesítésre továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére.

c) Egyéb feladatkörben:

Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottságok ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2015. szeptember 22.