Szoborpark
Szoborpark
Duna-part
Duna-part
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Pentele híd
Pentele híd
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Római Kőtár
Római Kőtár
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Festői Duna-part
Festői Duna-part
previous következő

Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím

 A díszpolgári cím azon magyar és nem magyar természetes személyeknek adható, akik tevékenységükkel maradandó érdemeket szereztek, elősegítették a város értékeinek gyarapí­tását, öregbítették hírnevét.

A díszpolgári címet egy évben legfeljebb három személynek lehet odaítélni. Háromnál több személy részére a közgyűlés külön döntése alapján adományozható a díszpolgári cím.

 A díszpolgári cím adományozását a polgármester és a közgyűlési képviselők kezdeményezhetik.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díszpolgári címre méltónak tartott személy nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

A kezdeményezést évente március 1-ig lehet a polgármesterhez írásban eljuttatni.

 Amennyiben a cím odaítélésére okot adó esemény adott év március 1-jét követően követ­kezik be, a kezdeményezést ezen időpontot követően  lehet  a polgármesterhez írásban eljut­tatni.

A kezdeményezés alapján egy javaslattételi jogkörrel rendelkező munkacsoport (a további­akban: munkacsoport) végzi el a jelöltek rangsorolását és előkészíti az adományozásra vonat­kozó előterjesztést.

A munkacsoport vezetője a polgármester,  tagjai az alpolgármesterek, a jegyző és a közgyűlés valamennyi bizottságának elnöke.

A munkacsoport az ügyrendjét maga állapítja meg.

A munkacsoport a 2. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén március 15-ig készíti el az adományozásra vonatkozó javaslatot és azt legkésőbb a közgyűlés áprilisi rendes ülésére terjeszti elő.

A  munkacsoport a 2. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén a kezdeményezés átvételét követő három héten belül tartja meg ülését  és javaslatát az ülést követő első köz­gyűlésre terjeszti elő.

A díszpolgári címet  Dunaújváros várossá nyilvánítása alkalmából minden év április 29-én ünnepi közgyűlésen adja át a polgármester. Amennyiben az átadás időpontja pihenőnapra esik, úgy a díjak átadására az április 29-ét megelőző pénteken kerül sor.

Az adott év március 1-jét követően benyújtott kezdeményezés esetén a díszpolgári címet az (5) bekezdésben szabályozott eljárást követő rendkívüli ünnepi közgyűlésen adja át a pol­gármester. 

A díszpolgári címben részesített személy  a város címerével ellátott díszdiplomát és az adományozást tanúsító igazolást vehet át.

A díszdiplomának tartalmaznia kell az adományozó megnevezését, címerét, a közgyűlési határozat számát, a díszpolgár nevét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző alá­írását, az adományozó bélyegző lenyomatát.

Dunaújváros Díszpolgára jogosult:

  1. a közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt venni és
  2. az önkormányzati ünnepségeken részt venni.

RENDELET

Díjazottak:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

  • Frissítve: 2016. május 6.