fő tartalom

Gyöngyössy Csaba

Gyöngyössy Csaba a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett történelem-könyvtár szakos diplomát, a Budapesti Műszaki Egyetemen Közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget. 1988-tól a Hild József Szakközép-és Szakmunkásképző Iskolában helyezkedett el, mint történelem szakos tanár. 1994-től már általános és nevelési igazgatóhelyettese volt az intézménynek, majd 16 éven át a város népszerű középiskolájának, a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumának élén állt, jelenleg címzetes igazgatója; oktatója.  


Gyöngyössy Csaba

Több mint 30 éve dolgozik Dunaújváros oktatásáért, közművelődéséért. Tagja a Magyar Történelmi Társulat Tanári tagozatának.

Kiváló szakmai felkészültségű, lelkiismeretes, megbízható pedagógus. Nyílt, őszinte és rendkívül igazságszerető személyiség.

Munkaszervezése, precizitása kimagasló. A tennivalókat világosan fogalmazta meg, utasításai egyértelműek, az irányítása és a követelményei között összhang volt. Véleményét mindig nyíltan vállalja, a hibákat soha nem hallgatja el.

A tanulókkal, a tantestülettel és a vezetőség többi tagjával is szoros kapcsolatot tud teremteni, amelynek alapja a törődés, a segíteni akarás, a következetesség és az igazságszeretet. Lelkesen támogatja és segíti Kollégái munkáját, tudását megosztja és mindig nyitott a szakmai együttműködésre.

Intézményvezetőként  fontosnak tartotta a pedagógusok elismerését, ezért akkori helyetteseivel megalapította a Bánki-díjat, amelyet azóta is évről évre titkos szavazással ítélnek oda a dolgozók maguk közül valakinek.

Az elmúlt hét esztendőben ugyanazzal a szellemiséggel folytatja munkáját történelem tanárként, amellyel szeretett iskoláját vezette több mint másfél évtizeden át. Bölcs meglátásai és tanácsai nagyban hozzájárulnak az iskolában folyó oktató-nevelő munka sikerességéhez.

 Puszta jelenlétével is tanít, hiszen tanítványai és kollégái is az empátiát, a türelmet és az élet szeretetét leshetik el tőle a legszürkébb hétköznapokon is.

Nem csak tanárként cselekszik, hanem jólelkű emberként. A tenni akarás és a tanítási vágy irányítja minden tanórára. Végtelen óráig lehet vele beszélgetni, amely nem kötött tanár-diák stílusban folyik, hanem baráti-családi légkörben. Gyöngyössy Csaba tanár úr előadásában a tananyag nem száraz és unalmas, hanem egy jól megérthető lecke, amely nem csak a vizsgákig marad meg a fejünkben. Gondolkodásra sarkall mindannyiunkat. Nem edényként tekint a diákok fejére, hanem fáklyaként, amelyet be kell lobbantani. Nagylelkű barát a szünetben, segítőkész tanár az órákon. Talán most még fel sem foghatjuk, mennyivel tartozunk a tanár úrnak. – fogalmazott Demcsák Erik 12. D osztályos tanuló.

Pedagógusként azt vallja: a legfontosabb, hogy milyen légkör uralkodik az osztályteremben. Számára a tanítási-tanulási folyamat csapatjáték, ahol mindenki egyformán fontos. Diákjai nemcsak a középszintű, hanem az emelt szintű történelem érettségin is évről évre kiváló eredményeket érnek el.

Az elmúlt évben, 11. osztályban lett az emelt történelem órán a tanárom. Tantárgya iránti elhivatott lelkesedése engem is magával ragadott. Minden tanórához az irodalom és a filmművészetek területéről is hozott példát számunkra. Elkísért, segített és nem utolsó sorban támogatott, hogy eljuthassak és sikeresen felkészülhessek az emelt szintű történelem érettségire. Őszinte lelkesedéssel mesélt nekünk minden órán. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége, a történelem tantárgy szeretete minden nap újabb motivációt adott a felkészüléshez. – fogalmazott Molnár Lili 12. A osztályos tanuló.

Szívesen vállal érettségi vizsgaelnöki feladatokat a megye középiskoláiban, tapasztalatait pedig szívesen osztja meg szaktanácsadóként mindenhol, ahova hívják. Dunaújváros egyik meghatározó tanáregyénisége. Pedagógiai munkásságáért 2020-ban Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjban részesült.

Pedagógiai tevékenység mellett a kulturális életnek is fontos szereplője. Sokan emlékeznek rá, hogy Gyöngyössy Csaba alapította a Munkásművelődési Központ Bódy Gábor Ifjúsági Filmklubját, ahol évtizedekig a filmtörténet jelentős alkotásait mutatta be, generációkat nevelve a filmművészet értésére és szeretetére.

Szabadidejében helytörténeti kutatómunkát végez: Várnai Gyulával közösen megjelenítették például hiánypótló helytörténeti albumjukat Dunaújváros köztéri szobrairól.

– Ha egy kifejezéssel kéne Gyöngyössy Csabát illetnem, azt hiszem, azt mondanám, irigylésre méltóan nyugodt, segítőkész européer. A szavak mögött majd negyven év ismeretsége és sok-sok közös munka tapasztalata áll. – emlékezett vissza Deák Nóra A Kortárs Művészeti Intézet vezetője.

Mint zenei könyvtárost ismertem meg, bámulatba ejtett zenei műveltsége, nyitottsága. Jelleme olyan formában bontakozott ki előttem, mint akinek lételeme a kultúra, megszállottan olvas, néz, hallgat, sztorizik és fantasztikusan átlátja az adott művészeti ág történetét, folyamatait, társadalomtudományi ismereteinek köszönhetően összekapcsol múltat és jelent. Történelem tanárként soha nem elszigetelt műveket lát, kiválóan ismeri a kort, amiben születtek ezek az alkotások, a társadalmi rendet, amire reflektálnak, és látja az irányt, ami felé kétségtelenül haladunk.

A közéletben független gondolkodó, mint mondja egy, a sok adófizető állampolgár közül, aki csak azt figyeli értelmes dolgokra költik-e az általa befizetett összeget.

2000 óta a Modern Művészetért Közalapítvány elnöke, amelyet társadalmi munkában lát el.  

–  Annak idején kapott egy telefont Bokor Zsuzsától, az Önkormányzat kulturális osztályáról. Zsuzsa az elnöki poszt betöltésére kérte fel. Vicces volt, hiszen Csaba visszahőkölt a kapásból elnökké avanzsálás gondolatától, előbb tag szeretett volna lenni, de ott teltház volt, elnökre azonban roppant nagy szükség mutatkozott. Így nem volt választás, a rendszer beszippantotta, azóta pedig huszonhárom év telt el a fizetés nélküli, társadalmi munkával. Egy országosan jelentős, nemzetközi hírnévvel is bíró, folyamatosan forráshiánnyal küzdő szervezet vezetése komoly, napi feladatokat igényelt, de Csabában mindig megbízhattunk. Segítőkész, megbízható, elhivatott vezetője lett a kuratóriumnak, aki egy telefonhívásra újratervezi a napjait: ha kell, óránként aláír, megbeszél vagy egyeztet, fegyelmi tárgyalást vezet le, elugrik reprezentálni, saját kocsijával fuvarozza a műveket és a csapatot nem egy esetben több napon és több száz kilométeren át.

Az irodalom szerelmeseként több évtizede szervezi és vezeti az Utószó című író-olvasó találkozót a Kortárs Művészeti Intézetben, így teremtve lehetőséget a kortárs magyar irodalom képviselőivel való személyes találkozásra.

Zsinka Gabriella, a Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetője szerint Gyöngyössy Csaba olyan ember, aki a legnagyobb káoszban is megnyugtat, tanácsot ad vagy mosolyogva veregeti meg a hátad a megnyitón, amikor már alig állsz a lábadon. Nélküle rettentően nehéz lett volna, ha egyáltalán lett volna. Kitartásra, ugyanakkor a megoldhatatlan problémák elengedésére tanított minket, racionális, elfogadó gondolkodásmódja sok esetben mentette meg akár a projektet, akár a helyet. A magyar kortárs művészet intézményrendszere és függetlensége melletti kiállása példaértékű.

Nyugalma, intelligenciája és hedonizmusa kivételes kombinációban érvényesülnek karakterében; ha vele vagyunk, feloldódik a stressz, nincs semmi pánik, tudása lenyűgöző, felfedezési vágya oly annyira irigylésre méltó, hogy néha már azt érezzük, nincs országlátogatás, színházi előadás, kiállítás megnyitó vagy borkóstoló nélküle.

Szeretettel gratulálok Csabának ahhoz az elismeréshez, amivel egy település vezetése leginkább kifejezheti, hogy mit gondol értékekről, szakmai kvalitásról, a közösség érdekében kifejtett teljesítményekről.  – kezdte üzenetét Szemenyei István, a Rudas Szakközépiskola igazgatója.

Máig tisztelem humanizmusát, széles látókörét, szellemi nyitottságát. Ha jó színdarabot akarok látni, vagy izgalmas kortárs irodalmat olvasni, hozzá fordulok, mert amolyan "kulturális iránytű" a számomra. Cserébe szívesen magyarázom el neki a modern labdarúgás mélyebb taktikai összefüggéseit. Bár Ő Széchenyi Istvánnal, jómagam Kossuth Lajossal születtünk egy napon, eddigi közös munkáinkat nem a viták, hanem a sikerek érdekében kifejtett együttes erőfeszítések jellemezték. Bízva a folytatásban, terveihez kitartást és jó egészséget kívánok az immár hivatalosan is a "legnagyobb dunaújvárosiak" közé emelt Gyöngyössy Csabának.

Gyöngyössy Csaba Dunaújvárosban végzett színvonalas, elhivatott pedagógus munkájáért, példaértékű közéleti tevékenysége és a város kulturális életében végzett önzetlen és kiemelkedő munkássága alapján “Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető címben részesül.

  • Frissítve: 2023. április 29.
  • Létrehozva: 2023. április 28.