fő tartalom

Dunaújváros levegőminősége

KIR - Környezetvédelmi Információs Rendszer
KIR - Levegőtisztaság

Míg Európa városainak többségében a levegőszennyezés legfőbb oka a közlekedés, Dunaújvárosban még mindig meghatározó az ipari eredetű légszennyezés hatása, hiszen Dunaújváros egy iparváros, ugyanakkor a közlekedési eredetű levegőszennyezés hatása szintén érezhető.

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből, az automata és a manuális mérőhálózatból áll.

Az automata állomások folyamatos mérést végeznek, és mérik a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, a nitrogén-oxid, a szálló por (PM10), a szén-monoxid és az ózon koncentrációját (az állomás a Dózsa György Általános Iskola udvarán található).

A manuális hálózat (RIV) pontjain (Papírgyári út, Lajos Király körút, Városháza tér) gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és városunkban a nitrogén-dioxid koncentráció mérésére korlátozódik.

A levegő szennyezettségét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) a Köztársaság út 14. szám alatt a Dózsa György Általános Iskola udvarán lévő automata konténerállomás, valamint a város három pontján elhelyezett manuális mintavevő rendszer segítségével méri. Az automata konténer állomás tájékoztató adatai megtalálhatóak a Dunaújváros légszennyezettségi adatai fejezetben, valamint az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján.

A város levegőminőségének összesített értékelését egy 5-fokozatú skálán adják meg, melynél az 1-es a ”kiváló”, az 5-ös az ”erősen szennyezett” levegőt jelöli. Ezen értékelési módszer alapján a levegő minőségét az alábbi tartalmazza.

Dunaújváros levegőminősége a légszennyezettségi index alapján

SO2
kén-dioxid
NO2
nitrogén-dioxid
NOx
nitrogén-oxid
PM10
szálló por
PM2,5
szálló por
CO
szén-monoxid
O3*
ózon
Benzol Összesített (a legmagasabb indexű komponens alapján)
Kiváló
(1)

(2)

(2)

(2)

(2)
Kiváló
(1)

(2)
Kiváló
(1)

(2)

Megjegyzés: A légszennyezettségi indexek számításához szükséges táblázatot itt találja.
A 90%-os adatrendelkezésre állás kritériumát teljesítő adatokat vastag betűvel jelöltük.
* 8 órás futó átlag napi maximumainak átlaga, egy naptári éven belül.

A Köztársaság út 14. szám alatt - a Dózsa György Általános Iskola udvarán - működő folyamatos üzemű légszennyezésmérő állomás közönségtájékoztató tábláját az iskola homlokzatáról az üzemeltető áthelyezte a Polgármesteri Hivatal „B” épületének oldalsó homlokzatára - az „A” és a „B” szárny közti átjáróhoz. A kijelzőn olvasható adatok értelmezésének megkönnyítésére készített rövid tájékoztatót itt olvashatja.

2012. évtől a város légszennyezettségi indexe ”jó” (2), hiszen a levegő minősége minden mért légszennyező komponens szerint ”kiváló” (1), vagy ”jó” (2).

További részletes adatokat a Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékozató kiadvány tartalmazza, melyet Dunaújváros Önkormányzata minden évben közzétesz.

További hasznos tudnivalók:

A KIR-rel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu e-mail címre várjuk.

Az itt megjelent adatok részletesen is megtalálhatóak Dunaújváros környezeti állapotáról szóló tájékoztató kiadványban, mely elektronikus formában letölthető, illetve nyomdai kiadásban is igényelhető Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán a 9. emeleten található 910-912-es irodában a készlet erejéig.

További hasznos adatokat találhat a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett

  • Frissítve: 2021. január 4.
  • Létrehozva: 2016. december 3.