fő tartalom

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő

elnök:
Tóth Kálmán

képviselő tagok:
Izsák Máté
Cserni Béla
Barta Endre

a bizottság nem képviselő tagjai:
Dr. Móricz Zoltán
Kárpáti Gábor
Dr. Kozula Gabriella

Feladat és hatáskör:

 1. a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  1. kidolgozza a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) tervezetét, figyelemmel kíséri az SZMSZ gyakorlati megvalósulását. Javaslatot tesz az SZMSZ módosítására, kiegészítésére, vagy új szabályzat alkotására. Ügyrendi kérdésekben állást foglal,
  2. a közgyűlés bizottságai által elkészített rendelettervezeteket jogszabály-szerkesztési és törvényességi szempontból felülvizsgálja és közös előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti,
  3. vizsgálja - az érdekelt bizottságokkal együttesen - a hatályos rendeletek végrehajtását. Szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását, kiegészítését, hatályon kívül helyezését, új rendeletek alkotását és
  4. vizsgálja a közgyűlési képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, valamint ellátja a polgármester, az alpolgármesterek és a közgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat.
 2. b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében jogszabály- szerkesztési és törvényességi szempontból véleményezi és felülvizsgálja az éves költségvetési, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezeteket.
 3. c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
  1. állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatási ügyekben,
  2. véleményezi a polgármesteri hivatal belső szervezeti egysége kialakítására tett polgármesteri javaslatot,
  3. figyelemmel kíséri az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak intézését,
  4. az érdekelt bizottságok kérésére, állást foglal jogi természetű ügyekben,
  5. véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződések, megállapodások, pályázatok tervezeteit,
  6. egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban és
  7. véleményezi az önkormányzat által alapított és alapítandó közalapítványok, intézmények, társaságok alapító okiratait, társasági szerződéseit, továbbá ezek módosítását illetve megszüntetését.
 4. d.) Koordinációs feladatok körében:
  1. összehangolja a közgyűlés rendeletalkotásával kapcsolatos feladatokat, szervezi e feladatok ellátásával összefüggő együttes bizottsági üléseket.
 • Frissítve: 2019. november 8.
 • Létrehozva: 2011. május 12.