fő tartalom

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Munkaállomás: 1.
Telefon: 25/795-247

Főbb ügytípusok:

 • Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
 • Intézményi parkolási igazolvány

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA

Igényléshez szükséges:

 1. érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
  (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél),  (továbbá törvényes képviselő eljárása esetén a törvényes képviselői jogosultságot igazoló irat pl. végleges gyámkirendelő határozat, végleges gondnokkirendelő határozat)
 2. lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 3. a jogszabályban meghatározott szakértői vélemény vagy szakhatósági állásfoglalás, határozat; ennek hiányában szakorvosi leletek, zárójelentés,
 4. csere vagy megrongálódás esetén előző parkolási igazolvány
 5. meghatalmazotti eljárás esetében kérelemlap, 1 db. igazolványkép (32 mm X 45 mm), meghatalmazás, orvosi igazolás arról, hogy az ügyfél nem megjelenésének okáról (igazolványkép a meghatalmazotti eljárás esetén kell, egyébként nem)

A parkolási igazolvány személyesen, vagy meghatalmazott útján kérelmezhető

 • bármely kormányablakban,
 • ha nem tud személyesen megjelenni, a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa igényléséhez elfogadható szakvélemények:

Igazolványra az a személy jogosult,

1) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

2) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

3) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy

4) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel, 1 számjel), mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel), értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy autistának (N betűjel, 1 számjel) minősül.

A súlyos mozgáskorlátozottság vagy az egyéb fogyatékosság igazolására alkalmas  dokumentumok:

 1. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
 2. Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről
 3. rehabilitációs szakértői szervként eljáró hivatal vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény
 4. a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartató lap.

A korábban háziorvos által kiállított ún. hét pontos igazolás nem fogadható el!

Az általános ügyintézési határidő 20 nap.

Szakvéleménnyel rendelkező ügyfél esetén azonnali ügyintézés.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

 • Frissítve: 2018. szeptember 18.
 • Létrehozva: 2013. október 11.