Adóügyek - Nyomtatványok

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók szíves figyelmét, hogy 2018. január 1. napjától elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személy ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás nem kötelező, ugyanakkor élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele adóhatóságunk által fenntartott űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás (ÁNYK nyomtatványkitöltő program) segítségével, vagy az E-önkormányzat portálon keresztül történhet meg. Azokban az ügyekben, melyekhez nem áll rendelkezésre az ÁNYK keretrendszerben alkalmazható elektronikus űrlap, vagy az E-önkormányzat portál felületén nem található, az Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) szolgáltatáson keresztül van mód adóügyek intézésére. Az e-Papír szolgáltatás igénybe vételére azonban kizárólag azon ügyekben van lehetőség, melyekre adóhatóságunk nyomtatványt nem rendszeresített, illetve az E-önkormányzat portálon űrlapot nem publikált.  Az E-önkormányzat portál a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon, míg az e-Papír felület a https://epapir.gov.hu/ linken érhető el.

Önkormányzati adóhatóságunk előtti elektronikus ügyintézésre és az elektronikus kapcsolattartásra - az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezetek személyes eljárása során - kötelezően és kizárólagosan elérhető hivatalos tárhely a cégkapu, így az érintett ügyfelek dokumentumaik, kérelmeik, bevallásaik beküldéséhez cégkapu tárhelyüket kell használniuk. Amennyiben a gazdálkodó szervezetet meghatalmazottként természetes személy képviseli, úgy a meghatalmazotti képviselő a KÜNY tárhelyét az adóügyek intézéséhez csak akkor használhatja, ha a meghatalmazott képviselő olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, aki nem kötelezett cégkapu nyitására.

Az elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek az adóhatósággal a kapcsolattartást és az ügyintézést KÜNY tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

Nem kezdeményezhető eljárás e-mail formájában, mivel ez az elektronikus forma – az ügyfélkapus azonosítás nélkül elküldött elektronikus levél – nem minősül írásbeli elektronikus ügyintézésnek, az joghatás kiváltására nem alkalmas.

Az elektronikus ügyintézésről bővebben a Tájékoztató az E-ügyintézés általános szabályairól linken tájékozódhatnak.

  • Frissítve: 2020. május 4.