fő tartalom

Gazdasági Főosztály Adóosztály

Főosztályvezető: Salamonné Pintér Mónika
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 612. iroda
tel: 06-25/544-320
email: salamonne.pinter.monika@dunaujvaros.hu
Osztályvezető: Nyesőné Frész Anikó
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 608. iroda
tel: 06-25/544-235
email: nyesone.fresz.aniko@dunaujvaros.hu

 

Ügyintézők elérhetősége

Az ügyintézés az adózók vezetékneve szerinti elosztásnak megfelelően történik.

Ügytípus

Ügykör a vezetéknév kezdőbetűje szerint

Név

Telefonszám

Iroda

könyvelés

-

György Melinda

25/544-130

6. em. 607.

könyvelés, idegenforgalmi adó, - Fülöp Zoltánné 25/544-117

 

építményadó, iparűzési adó,
termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó ügyintézés

Számok,A-Á

B-D

Halupka Krisztián

25/544-246

6. em. 606.

E-H

Baloghné Szenczi Mariann

25/544-191

I-Ő

Alpek-Maár Brigitta

25/544-188

6. em. 605.

P-S, társasházak

Nagy Lászlóné

25/544-242

6. em. 603.

SZ-ZS

Enyedi Norbert

25/544-181

gépjárműadó ügyintézés, talajterhelési díj ügyintézés,
adóigazolás kiállítás, adó- és értékbizonyítvány kiadás,
környezettanulmány készítés, köztartozás behajtás

Számok, A-Á

Lepadatu Krisztina

25/544-112

5. em. 507-508.

N-ZS

Szabó Gyuláné

25/544-133

Szántó Adrienn 25/544-352

iparűzési adó, építményadó ellenőrzés

-

Jurinkáné Molnár Magdolna

25/544-184

5. em. 504.

Enyedi Szőke Petra

25/544-119

A Gazdasági Főosztály Adóosztály feladatai

Adóztatási feladatkörben:

 • Előkészíti a központi adójogszabályokból eredő rendeletalkotást, így a bevezetésre kerülő, megszüntetésre vagy változtatásra javasolt helyi adó, valamint más egyéb törvényi felhatalmazáson alapuló adó-, illetve díjrendeleteket.
 • Biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését, ennek keretében ellátja a helyi adókról, a gépjárműadóról, az illetékekről, a jövedéki adóról, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény és más egyéb törvények, illetve a Közgyűlés adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását.
 • Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat.
 • lntézi az első fokú adóhatósági ügyeket.
 • Gondoskodik az adók kivetéséről, előírásáról, közléséről, nyilvántartásáról, beszedéséről,
 • Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettségek teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét.
 • Éves ellenőrzési terv alapján a helyi adók területén ellenőrzést végez.
 • Megindítja az adóbehajtási eljárást.
 • Kiállítja, illetve megküldi az adó-és értékbizonyítványokat, kiadja az adóigazolásokat.
 • A teljes körű adóztatás érdekében adatokat gyüjt más hatóságoktól, szervektől, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart.
 • Információt és adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi előírások és a külön adatbekérések szerint.
 • Rendszeres időközönként továbbutalja a MÁK és a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által kezelt fizetési számlára az adóbevételeket.
 • A költségvetési tervezéshez, az éves beszámolóhoz és az időszaki tájékoztatókhoz, zárszámadáshoz adatokat szolgáltat az adóbevételek, kintlévőségek, előírások várható, illetve a teljesítési adatairól.
 • Évente beszámol a közgyűlésnek az adóhatósági tevékenységről.

Egyéb feladatkörben:

 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Adatot szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező megkeresésekre.
 • Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet tervezeteket.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.
 • Frissítve: 2023. július 3.
 • Létrehozva: 2021. szeptember 2.