fő tartalom

Városmarketing terve

Bevezető

Az M8-Dunahíd Kht. az "Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért" Alapítvány gesztorálásával létrehozta az ACÉL-HÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Programot, amelynek célja a Dunaújvárosi Kistérség Fejlesztési Tervével összhangban a város és környékének fejlesztése. A Program projektje a Dunaújváros és környéke térségi marketing koncepció, és miután a döntéshozók felismerték a projekt megvalósításának fontosságát, a projekt a Program első szakaszába is bekerült. Az ekkor elkészült előzetes értékelés bizonyította a projekt szükségességét, aminek eredményeképpen Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött Dunaújváros Városmarketing Tervének elkészítéséről, és a munkával a Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht.-t bízta meg.

Az előzetes értékelés alapján Dunaújváros Városmarketing Terve a következőképpen épül fel:

  1. Módszertani feltáró tanulmány
  2. Környezet- és szituációelemzés
  3. Koncepció
  4. Operatív terv

Néhány szó a fejezetek tartalmáról...

I.Módszertani feltáró tanulmány

A fejezet tartalmazza a projekt előzményeit, és kapcsolódását más fejlesztési tervekhez. A készítők itt elemzik a városmarketing szerepét a területfejlesztésben; tisztázták a városmarketing a definícióját, elemeit és fontosságát, valamint részletezik a városmarketing módszertanát, és a Projekt Ciklus Menedzsmentet (PCM), mint választott módszertant. Utolsó lépésként leírják a tervezés folyamatát és előrevetítik az eredményeket.   

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

II.Környezet- és szituációelemzés

A helyzetelemzés keretein belül, a város társadalmi és gazdasági életét 16 területen vizsgálják, amelyek az alábbiak: Természeti és épített környezet, Infrastruktúra és közlekedés, Környezetvédelem, Népesség, Szociális helyzet, Ifjúság, Oktatás, Egészségügy, Kultúra, Sport, Gazdaság és vállalkozások, Turizmus, idegenforgalom, Imázs, Kommunikáció, PR, Önkormányzati funkciók és versenyhelyzet.
A fejezetben vizsgálják a városfejlesztésre értelmezhető termék - ár - eladási csatorna - promóció marketing-mix elemeket, és lehatárolják a Terv célcsoportjait, és erre építve vázolják a Terv fejlesztési fejezeteit (Gazdaság, Ember, Pihenés, Marketing). Mindegyik fejlesztési fejezetre elkészítették a kapcsolódó problémafát, amely rendszerezi az adott témához kapcsolódó problémákat, ezáltal logikailag megalapozza a stratégia felépítését.   

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

III.Koncepció

A Koncepció fejezet tartalmazza az előző fejezetekből felépített jövőképet (Ipari-logisztikai centrum és iskolaváros a Duna partján), és a fejlesztési fejezetek által lehatárolt stratégiát, stratégiai célokat:

I. Gazdaság: 1. Befektetők vonzása, kezelése, 2. Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása, 3. A munkavállalók és a munkaerőpiac fejlesztése.

II. Ember: 1. Az életkörülmények fejlesztése, 2. A lakosok életminőségének fejlesztése, 3. A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása.

III. Pihenés: 1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése, 2. A rekreációs és idegenforgalmi kereslet élénkítése, 3. A rekreációval, idegenforgalommal kapcsolatos koordináció és partnerség.

IV. Marketing: 1. A város menedzsment funkcióinak fejlesztése, 2. A város imázsának javítása, 3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése.

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

IV.Operatív terv

A stratégia céloknak megfelelően, illetve a helyzetelemzésből levont következtetések nyomán, a készítők intézkedéseket, projektötleteket fogalmaztak meg egy kidolgozott - PCM módszertan szerinti - séma alapján. Gazdasági témában 9, az Ember fejezetben 15, Pihenés témában 11, Marketingben pedig 16 intézkedést találunk az operatív tervben. Az intézkedéseket folyamatosan bővíteni és frissíteni kell, hogy a városmarketing hatékonyan valósuljon meg.

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

A teljes Marketing terv itt letölthető.

Itt várjuk a kedves Látogatók hozzászólásait, építő javaslatait, amelyek mindannyiunk érdekeit és javát szolgálják a jövőben. Szóljon hozzá Ön is!

Hozzászólását ide várjuk: varosmarketing@dunaujvaros.hu

  • Frissítve: 2019. október 25.
  • Létrehozva: 2011. május 13.