Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Duna-part
Duna-part
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Római Kőtár
Római Kőtár
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Római kori fürdő
Római kori fürdő
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Pentele híd
Pentele híd
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
previous következő

Városmarketing terve

Bevezető

Az M8-Dunahíd Kht. az "Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért" Alapítvány gesztorálásával létrehozta az ACÉL-HÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Programot, amelynek célja a Dunaújvárosi Kistérség Fejlesztési Tervével összhangban a város és környékének fejlesztése. A Program projektje a Dunaújváros és környéke térségi marketing koncepció, és miután a döntéshozók felismerték a projekt megvalósításának fontosságát, a projekt a Program első szakaszába is bekerült. Az ekkor elkészült előzetes értékelés bizonyította a projekt szükségességét, aminek eredményeképpen Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött Dunaújváros Városmarketing Tervének elkészítéséről, és a munkával a Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht.-t bízta meg.

Az előzetes értékelés alapján Dunaújváros Városmarketing Terve a következőképpen épül fel:

  1. Módszertani feltáró tanulmány
  2. Környezet- és szituációelemzés
  3. Koncepció
  4. Operatív terv

Néhány szó a fejezetek tartalmáról...

I.Módszertani feltáró tanulmány

A fejezet tartalmazza a projekt előzményeit, és kapcsolódását más fejlesztési tervekhez. A készítők itt elemzik a városmarketing szerepét a területfejlesztésben; tisztázták a városmarketing a definícióját, elemeit és fontosságát, valamint részletezik a városmarketing módszertanát, és a Projekt Ciklus Menedzsmentet (PCM), mint választott módszertant. Utolsó lépésként leírják a tervezés folyamatát és előrevetítik az eredményeket.   

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

II.Környezet- és szituációelemzés

A helyzetelemzés keretein belül, a város társadalmi és gazdasági életét 16 területen vizsgálják, amelyek az alábbiak: Természeti és épített környezet, Infrastruktúra és közlekedés, Környezetvédelem, Népesség, Szociális helyzet, Ifjúság, Oktatás, Egészségügy, Kultúra, Sport, Gazdaság és vállalkozások, Turizmus, idegenforgalom, Imázs, Kommunikáció, PR, Önkormányzati funkciók és versenyhelyzet.
A fejezetben vizsgálják a városfejlesztésre értelmezhető termék - ár - eladási csatorna - promóció marketing-mix elemeket, és lehatárolják a Terv célcsoportjait, és erre építve vázolják a Terv fejlesztési fejezeteit (Gazdaság, Ember, Pihenés, Marketing). Mindegyik fejlesztési fejezetre elkészítették a kapcsolódó problémafát, amely rendszerezi az adott témához kapcsolódó problémákat, ezáltal logikailag megalapozza a stratégia felépítését.   

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

III.Koncepció

A Koncepció fejezet tartalmazza az előző fejezetekből felépített jövőképet (Ipari-logisztikai centrum és iskolaváros a Duna partján), és a fejlesztési fejezetek által lehatárolt stratégiát, stratégiai célokat:

I. Gazdaság: 1. Befektetők vonzása, kezelése, 2. Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása, 3. A munkavállalók és a munkaerőpiac fejlesztése.

II. Ember: 1. Az életkörülmények fejlesztése, 2. A lakosok életminőségének fejlesztése, 3. A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása.

III. Pihenés: 1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése, 2. A rekreációs és idegenforgalmi kereslet élénkítése, 3. A rekreációval, idegenforgalommal kapcsolatos koordináció és partnerség.

IV. Marketing: 1. A város menedzsment funkcióinak fejlesztése, 2. A város imázsának javítása, 3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése.

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

IV.Operatív terv

A stratégia céloknak megfelelően, illetve a helyzetelemzésből levont következtetések nyomán, a készítők intézkedéseket, projektötleteket fogalmaztak meg egy kidolgozott - PCM módszertan szerinti - séma alapján. Gazdasági témában 9, az Ember fejezetben 15, Pihenés témában 11, Marketingben pedig 16 intézkedést találunk az operatív tervben. Az intézkedéseket folyamatosan bővíteni és frissíteni kell, hogy a városmarketing hatékonyan valósuljon meg.

A fejezet tartalma az oldal alján letölthető!

A teljes Marketing terv itt letölthető.

Itt várjuk a kedves Látogatók hozzászólásait, építő javaslatait, amelyek mindannyiunk érdekeit és javát szolgálják a jövőben. Szóljon hozzá Ön is!

Hozzászólását ide várjuk: varosmarketing@dunaujvaros.hu

  • Frissítve: 2014. március 25.