Dunaújváros Ifjúságáért díj

A díj azon személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik

  • Dunaújvárosban az ifjúsági korosztály nevelésében, 
  • az ifjúságvédelemben, vagy
  • a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiváló munkát végeztek.

A díjat egy évben legfeljebb kettő személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni. Ennél több díjat csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a közgyűlés. A díj el-hunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére az adományozott halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbe fogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult ebben a sorrendben.

Egy személy vagy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg.

A díj adományozására javaslatot tehet bármely természetes személy, vagy közösség.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közösség nevét, címét és az elismerni kívánt tevékenységének részletes ismertetését.

A javaslatot minden év március 20-áig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

A kezdeményezés alapján az ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi el a jelöltek rangsorolását.

A bizottság az adományozásra vonatkozó javaslatot rangsorolva, minden év április havi első rendes közgyűlésére terjeszti elő.

A díjat minden év május havi rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.

A díjazottak nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A díjakban részesített személyekről nyilvántartást kell vezetni.

A díj a „Dunaújvárosért Díj” pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból és az adományozást tanúsító adománylevélből áll.

RENDELET

Díjazottak:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  • Frissítve: 2018. május 18.