fő tartalom

Egészségmegőrzési Központ kollektívája

Egészségmegőrzési Központ1993 óta működik az országban egyedülálló módon az Egészségmegőrzési Központ, mint prevenciós egészségnevelési és mentálhigiénés intézmény. A központban dolgozó team pszichológusból, pszichopedagógusból, szociálpedagógusból, továbbá mentálhigiénés szakemberekből, orvosokból és egészségnevelőkből áll. Évek óta rendszeresen és szervezetten nagy létszámot elérő programjaik ismertek, keresettek Dunaújvárosban és a régióban.

Az intézmény öt, egymással összefüggő tevékenységet végez:

  1. Egészségnevelési és mentálhigiénés feladatok ellátása az oktatási intézményekben
  2. Mentálhigiénés szolgáltatások
  3. Krízisintervenciós telefonszolgálat működött 2006-ig
  4. Mentálhigiénés szakmai bázis, a segítő foglalkozású szakemberek mentálhigiénéje
  5. A 14-18 éves korosztály iskola-egészségügyi ellátása

A legfontosabb célcsoport a gyermek- és fiatal korosztály. Az egészség fogalmát pozitív módon értelmezve célja a reális önértékelés kialakítása, a személyiség érésének támogatása, az egészséges választások valószínűségének növelése. Az iskolai órák tematikáját évfolyam és korcsoportonkénti bontásban készítették el. A foglalkozásokon a diákok közösségi pozíciójának, pszichés, érzelmi, tanulási, szociális helyzetének, esetleges problémáinak észlelése is megtörténik.

Komolyan gondolják, hogy mindenki elsősorban saját maga felelős egészségéért, életéért. A segítségnek azokat a módszereit alkalmazzák, amelyek személyközpontúak, problémaorientáltak és rövid idő alatt a lehető legtöbb terápiás jellegű segítséget nyújtják. Szakembereik sokoldalú, speciális és magas szintű képzettsége különleges értéket képvisel. Iskolai prevenciós, mentálhigiénés tevékenységüket jól kiegészítik az elsősorban fiataloknak, szülőknek szóló programok, tanácsadások.

A drogprobléma komplex kezelése a Szent Pantaleon Kórház, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és az Egészségmegőrzési Központ együttműködési megállapodást kötött, melynek keretein belül tanácsadást és felvilágosítást, drogprevenciós iskolai tevékenységet végeznek, felkészítéseket, továbbképzéseket tartanak szülőknek, pedagógusoknak, szakembereknek. A drogprobléma megoldásában a megyei és a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában szakmai felmérő, szervező szerepet vállalnak.

Dunaújvárosban az Egészségmegőrzési Központ mentálhigiénés profilú intézményként olyan egészségnevelési és egészségkommunikációs programokat ajánl, kínál a város lakóinak, ahol sokféle tevékenységi terület, módszer, probléma, korosztály találja meg a szükséges információt, képzést, támogatást, segítséget.

Az intézményben dolgozó szakmai team Phare, HEFOP, SULINOVA és a minisztériumok által kiírt pályázatokon sikeresen vett/vesz részt. A pályázatok adnak lehetőséget arra, hogy a városban és a régióban magas szakmai színvonalú programokba több és nagyobb létszámú célcsoportot sikerült bevonni, ezzel is javítva a lakosság mentális állapotát.

Elismerve az intézmény ifjúsági korosztállyal és a fiatalok egészségét őrző szakemberekkel való hatékony, áldozatos és magas színvonalú munkát, a város közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ kollektívájának a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat adományozta."

Az intézmény dolgozói: Andics Ágnes, Bánhegyesiné Simon Mária, Debreczeniné Szekeres Erzsébet, Hamvas Emőke, Kissné Bereczki Renáta, Kleinné Németh Judit, Léránt Erika, Lévai Éva, Malatinszky Éva, Szabó Gáborné.

  • Frissítve: 2021. augusztus 24.
  • Létrehozva: 2021. augusztus 24.