fő tartalom

„CSÁO2022 - Egy lépéssel közelebb” című pályázat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
„CSÁO2022 - Egy lépéssel közelebb” című pályázata

CSÁO2022-3009

A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja a dunaújvárosi Családok Átmeneti Otthona maximális kihasználtságú 40 férőhelyes kapacitásának bővítése 10 külső férőhely létrehozásával 2 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása, berendezése révén, segítve a családokat társadalmi reintegrációjukban. A beruházásokkal párhuzamosan kidolgozásra kerül a hosszú távon működtethető Hétköznapi kihívások program, melynek célja a lakhatási problémák megoldásának és az előtakarékosság ösztönzése szakmai támogatással.

ELŐZMÉNY, ELŐKÉSZÍTÉS

 • 2022 májusában Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívást tett közzé „A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022” (CSÁO2022) címmel. A felhívás célja az volt, hogy támogatást nyújtson a családok átmeneti otthonai, és fenntartói részére annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon külső férőhelyek kialakítása, vásárlására, felújítására, segítve a szolgáltatás hatékony működtetését, a családok integrálását, ill. kilépését az ellátásból.
 • Az Útkeresés Segítő Szolgálat kezdeményezésére Dunaújváros MJV Közgyűlése 316/2022. (VI.16.) határozatával döntött a pályázaton való indulásról és az érintett lakások az intézménynek történő használatba adásáról. Az előkészítést és a megvalósítást az Útkeresés Segítő Szolgálat és Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala közösen bonyolította.
 • A 2022.06.30-án „CSÁO2022 - Egy lépéssel közelebb” címmel benyújtott pályázat kapcsán a nyerési értesítés 09.14-én érkezett. A Támogatói Okirat 2022.12.16-án lépett hatályba, az EMMI megszűnésével a Támogató feladatait a Belügyminisztérium vette át.

ALAPADATOK

 • A projekt fizikai megvalósításának tervezett időszaka: 2022.10.01-2023.12.31.
 • Megítélt támogatás: 19 810 014 Ft, 10 férőhely (igényelt: 50 402 757 Ft, 15 férőhely)
 • Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 20. cím 19. alcím, 12. jogcímcsoport „Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai, programok támogatása” 5. „Egyes szociális, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása” részfeladata.
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Előleg: a támogatás 100 %-a.
 • Pénzügyi elszámolás végső határideje: 2024.01.31.
 • Fenntartási kötelezettség: a pályázati keretből kialakított külső férőhelyek a pályázati célnak megfelelő működtetése legalább 10 éven keresztül.

EREDMÉNY:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mint az Útkeresés Segítő Szolgálat fenntartója a benyújtott pályázat révén 10 fő befogadására alkalmas, 2 lakásból álló külső férőhelyet hozott létre a Családok Átmeneti Otthonához kapcsolódóan, ezzel segítve a rászoruló családokat szociális problémáik megoldásában és a társadalmi reintegrációjukban. A fenntarthatóságot elősegíti az állami normatív támogatásból és a fizetendő térítési díjból származó bevétel.

Az Útkeresés Segítő Szolgálat az új férőhelyek létrehozásával bővíteni tudja az ellátási tevékenységét, valamint az új szolgáltatási elem kialakításával hozzájárul a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról céljának és alapelvének megvalósulásához, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítéséhez. A szolgáltatás bővítésével elő kívánja segíteni a családok otthontalanságának megszüntetését, társadalomba való reintegrációját, illetve az ellátórendszerből történő kivezetését. Cél továbbá, hogy a családok számára szükségleteinek megfelelő ellátást tudjanak nyújtani és személyre szóló ellátást kapjanak. Azon családok, akik nem igényelnek folyamatos szoros gondozást, olyan lakhatási szolgáltatást vehetnek igénybe, ahol lehetőségük lesz önállóbb, önellátóbb életvitel kialakítására. A hosszabb ellátási idővel elősegíthető a családi problémák feldolgozása, a személyes célok megalapozása, a jövő tervezése, a társadalomba történő visszailleszkedés.

SAJTÓ

LINK GYŰJTEMÉNY

A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

NSZIBelügyminisztérium

 • Frissítve: 2024. január 29.
 • Létrehozva: 2024. január 29.