fő tartalom

Számlaszámok

2022. május 2. napjától bankszámlavezető pénzintézet váltás miatt Dunaújváros Önkormányzat bankszámlaszámai megváltoznak. Kérjük, hogy adóbefizetéseiket ettől az időponttól kezdődően a K&H Bank Zrt-nél megnyitott számlákra teljesítsék.

Banki átutalás esetén a befizetés azonosítása érdekében kérjük, szíveskedjenek az átutalás „közlemény” rovatában az önkormányzati azonosító számot feltüntetni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Az új bankszámlaszámok a következők:

megnevezés bankszámlaszám
Polgármesteri hivatal számlaszáma (Anyakönyvi ügyek) 10400463-50526590-78501009
Építményadó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851041
Idegenforgalmi adó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851089
Iparűzési adó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851106
Bírság alszámla: 10400463-50526570-56851096
Késedelmi pótlék alszámla: 10400463-50526570-56851058
Talajterhelési díj beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851168
Idegen bevételek elszámolási alszámla: 10400463-50526570-56851151
Helyi jövedéki adó beszedési alszámla: 10400463-00033542-00000001
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851137
Illeték fizetési számla: 10400463-50526570-56851120
Egyéb bevételek elszámolási alszámla: 10400463-50526570-56851144
Gépjárműadó fizetési számla: 10400463-50526570-56851072

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlaszámok megszűnnek, ezért a korábban postai úton kapott, az OTP Bank Nyrt. számlaszámával ellátott átutalási megbízásokat (csekkeket) a továbbiakban ne használják fel. Kérjük, akinek lehetősége van rá, átutalással teljesítse adókötelezettségét nevének és adóazonosító számának a közlemény rovatban történő feltüntetésével.

Szeretnénk felhívni azon adózóink figyelmét, akik az utalás teljesítésére korábban rendszeres átutalási megbízást adtak számlavezető pénzintézetüknek, hogy szíveskedjenek állandó megbízásukat módosítani.

  • Frissítve: 2022. május 2.
  • Létrehozva: 2013. január 23.