fő tartalom

Számlaszámok

2022. május 2. napjától bankszámlavezető pénzintézet váltás miatt Dunaújváros Önkormányzat bankszámlaszámai megváltoztak. Kérjük, hogy adóbefizetéseiket ettől az időponttól kezdődően a K&H Bank Zrt-nél megnyitott számlákra teljesítsék.

Banki átutalás esetén a befizetés azonosítása érdekében kérjük, szíveskedjenek az átutalás „közlemény” rovatában az önkormányzati azonosító számot feltüntetni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Az új bankszámlaszámok a következők:

megnevezés bankszámlaszám
Polgármesteri hivatal számlaszáma (Anyakönyvi ügyek) 10400463-50526590-78501009
Építményadó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851041
Idegenforgalmi adó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851089
Iparűzési adó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851106
Bírság alszámla: 10400463-50526570-56851096
Késedelmi pótlék alszámla: 10400463-50526570-56851058
Talajterhelési díj beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851168
Idegen bevételek elszámolási alszámla: 10400463-50526570-56851151
Helyi jövedéki adó beszedési alszámla: 10400463-00033542-00000001
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla: 10400463-50526570-56851137
Illeték fizetési számla: 10400463-50526570-56851120
Egyéb bevételek elszámolási alszámla: 10400463-50526570-56851144
Gépjárműadó fizetési számla: 10400463-50526570-56851072

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlaszámok megszűntek, ezért a korábban postai úton kapott, az OTP Bank Nyrt. számlaszámával ellátott átutalási megbízásokat (csekkeket) a továbbiakban ne használják fel.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Más helyi adót (pl.: építményadót, pótlékot, bírságot stb.) kizárólag forintban lehet megfizetni.

A devizanemben történő adófizetésre a Magyar Államkincstár által nyitott számla szolgál. A számla adatai:

Önkormányzat neve: Dunaújváros MJV Önkormányzata
Számla száma: 10029008-00001516-02120015
Számla IBAN száma: HU03 1002 9008 0000 1516 0212 0015

A deviza utalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Államkincstár levelező bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

A devizában teljesített helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, ezért az ilyen jellegű utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani.

Adóhatóságunk az adózó adószámla kivonatán (online elérhető az Elektronikus Önkormányzati Portálon  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  keresztül), valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

  • Frissítve: 2023. január 10.
  • Létrehozva: 2013. január 23.