fő tartalom

Dunaújváros Közszolgálatáért Díj

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről szóló 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelet

"1. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város fejlesztésében, társadalmi, gazdasági életében, a szociális, egészségügyi, kulturális, művészeti, testnevelés és sport, ifjúságvédelmi, közoktatási területen maradandó érdemek vagy eredmények elismerésére, a pedagógus életpálya megbecsülésére, a város közrendjének és közbiztonságának javítása érdekében, továbbá a közszolgálatban végzett kiemelkedő munka elismerése céljából az kitüntető címet és díjakat alapított.

(2) A városi kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban kell benyújtani Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a felterjesztett személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének általános ismertetését és az elismeri kívánt tevékenység méltatását (lehetőség szerint egy oldal terjedelemben), a felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét. Kivétel ez alól a Dunaújváros Közszolgálatáért díj, melyet a 13. § (3) bekezdése szerint kell Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez  benyújtani.  

(6) Ugyanazon városi kitüntetést egy személy vagy közösség csak egyszer kaphatja meg.

(7) A városi kitüntetések adományozásáról a közgyűlés dönt.

(8) A városi kitüntetések átadására a közgyűlés a polgármestert hatalmazza fel."

A részletes szabályozást az alábbi rendeletben olvashatja: RENDELET

Díjazottak:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Farkasné Nyámádi Éva
 • Ságiné Schilling Judit
 • Bokor Zsuzsanna

2008

 • Molnárné Marosvári Erzsébet
 • Miklós Istvánné
 • Kovács Zoltán

2007

 • Körmendi Terézia
 • Lánczos Andrásné
 • Molnár István

2006

 • Bárkányi Sándorné
 • Dr. Deák Mária
 • Pásti Józsefné

2005

 • Dr. Hőnigh Magdolna
 • Tóthné Láng Irén

2004

 • Kulcsár Jánosné

2003

 • Szántai Lajosné
 • Berzlánovits Mátyás

2002

 • Torma Margit

2001

 • Kálmán István
 • Kovácsy Gyula

2000

 • Pekarekné Tölgyesi Anikó
 • Frissítve: 2023. június 29.
 • Létrehozva: 2011. május 12.