Dunaújváros Közszolgálatáért Díj

 A közszolgálati díj azon köztisztviselőnek adományozható, aki:

 • a város fejlődése, hírnevének növelése, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tevékenységének javítása érdekében kiemelkedő munkát végez,
 • minimum 10 év közszolgálatban töltött jogviszonnyal rendelkezik és
 • a köz érdekében kifejtett, a közérdeket elismerten szem előtt tartó munkát végez.

A közszolgálati  díjat egy évben legfeljebb három személynek lehet odaítélni.

A közszolgálati díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.

A posztumusz díj átvételére a közszolgálati díjra jelölttel halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbefogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jo­gosult az előbbi sorrendben.

Egy személy a közszolgálati díjat csak egyszer kaphatja meg.

A közszolgálati díj adományozását kezdeményezhetik az önkormányzat képviselői, a pol­gármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, az igazgatók és az önkormányzatnál működő MKKSZ Dunaújvárosi Alapszervezete.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a közszolgálati díjra méltónak tartott személy nevét, beosztását, az általa ellátott feladatkört és az elismerni kívánt tevékenység méltatását.  A kezdeményezést  minden év május 15-ig írásban kell eljuttatni a jegyzőhöz.

A kezdeményezés alapján egy javaslattételi jogkörrel rendelkező munkacsoport (a további­akban: munkacsoport) végzi el a jelöltek rangsorolását és előkészíti az adományozásra vo­natkozó előterjesztést.

A munkacsoport vezetője a polgármester, tagjai az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegy­ző, valamint az MKKSZ Dunaújvárosi Alapszervezete SZB titkára, akadályoztatása esetén, az általa megbízott alapszervezeti tisztségviselő.

A munkacsoport az ügyrendjét maga állapítja meg.

A közgyűlés dönt a közszolgálati díjban részesülő személyéről.

A közszolgálati díjat minden év június 30-ig, a Köztisztviselők Napja alkalmából, ünnepélyes keretek között a  polgármester adja át.

A közszolgálati díj az adományozást tanúsító Dunaújváros címerével nyomott adományle­vélből és a „Dunaújvárosért Díj” pénzjutalmának 80 %-át képező pénzjutalomból áll.   

Díjazottak:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Farkasné Nyámádi Éva
 • Ságiné Schilling Judit
 • Bokor Zsuzsanna

2008

 • Molnárné Marosvári Erzsébet
 • Miklós Istvánné
 • Kovács Zoltán

2007

 • Körmendi Terézia
 • Lánczos Andrásné
 • Molnár István

2006

 • Bárkányi Sándorné
 • Dr. Deák Mária
 • Pásti Józsefné

2005

 • Dr. Hőnigh Magdolna
 • Tóthné Láng Irén

2004

 • Kulcsár Jánosné

2003

 • Szántai Lajosné
 • Berzlánovits Mátyás

2002

 • Torma Margit

2001

 • Kálmán István
 • Kovácsy Gyula

2000

 • Pekarekné Tölgyesi Anikó
 • Frissítve: 2018. június 13.