Kiss Zsuzsanna

Kiss Zsuzsanna anyakönyvvezető, általános és középiskolai tanulmányait Komáromban végezte, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában szerzett képesített könyvelői, vállalati tervezői és statisztikus végzettséget. Már diákkorában is nagyon szeretett gyerekekkel foglalkozni, ezért választotta a pedagógus pályát. Az esztergomi tanítóképző főiskola elvégzése után egy évig a pilisvörösvári általános iskolában dolgozott tanítóként.

1978-ban került Dunaújvárosba, itt 1980-ig a Petőfi Sándor, majd 1992-ig a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában dolgozott. 1992 és 1997 között a Szórád Márton Általános Iskola megbecsült dolgozója volt. 1997-ben nyújtott be pályázatot a dunaújvárosi polgármesteri hivatal gyámügyi ügyintézői munkaköre betöltésére, és 1998. január elsején el is kezdte ezt a munkát a hivatal szociális osztályán. Feladatai közé tartozott egyebek között a kiskorúak védelembe vétele, a gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése, azok szakmai és törvényességi ellenőrzése, ügygondnoki és eseti gondnoki kirendelés, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, esküvők, névadók lebonyolítása.

2008. július 15-től látja el az anyakönyvvezetői feladatokat, munkája pedig igen sokrétű. Kiállítja a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatokat, átveszi a születési névváltoztatási és házassági névviselési forma megváltoztatására vonatkozó kérelmeket, elvégzi az ezzel kapcsolatos teendőket, esküvőket, névadókat bonyolít le. Munkája állandó ügyfélkapcsolatot igényel. Anyakönyvvezetőként találkozik az élet legszebb és legszomorúbb pillanatait átélő ügyfelekkel. Munkáját nagy hivatástudattal, felelősséggel végzi, munkájára igényes, feladatait pontosan látja el. Nagyon jó kapcsolatot ápol az ügyfelekkel, empatikus készsége kiemelkedő.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a lelkiismeretes, humánus és példaértékű tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Kiss Zsuzsanna részére adományozta.

  • Frissítve: 2021. augusztus 26.
  • Létrehozva: 2016. július 8.