Vezetői engedély ügyintézés

Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Munkaállomás: 7. / 8.
Telefon: 25/795-245

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított!

Főbb ügytípusok:

 1. Első vezetői engedély
 2. Kategóriabővítés
 3. Külföldi vezetői engedély honosítása
 4. Lejárt vezetői engedély cseréje
 5. Nemzetközi vezetői engedély
 6. Vezetői engedély pótlása

ELSŐ VEZETŐI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya *
 • „nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során az ügyintéző adja

Az eljárás illetékmentes.

* Nemzeti kategória esetében nem kell (például: segédmotor, kerti traktor, lassú jármű, állati erővel vont jármű, mezőgazdasági vontató)


ÚJABB VEZETŐI JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA MEGSZERZÉSÉNEK BEJEGYZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya /amennyiben a kategória érvényesség – orvosi alkalmasság - lejárt, vagy az egészségügyi csoport változik/ *
 • érvényes vezetői engedély, járművezetői engedély, járművezetői igazolvány
  4.000,-Ft illeték (öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező vagy 1 évnél rövidebb egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetén 1.500,-Ft) csekken vagy bankkártyával történő befizetése
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során az ügyintéző bocsátja rendelkezésre

* Nem minden esetben kell


KÜLFÖLDI HATÓSÁG ÁLTAL KIÁLLÍTOTT VEZETŐI ENGEDÉLY HONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • tartózkodási engedély – legalább 6 hónapos magyarországi tartózkodás igazolása)
 • lakóhely, tartózkodási hely avagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (lakcímkártya)*
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya*
 • érvényes külföldi vezetői engedély
 • külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása*
 • tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás*
 • honosítási díj 6.200,-Ft CSEKKEN történő befizetése (ügyintéző adja ki), vagy bankkártyával
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint az ügyintéző bocsátja rendelkezésre)

* Ezekre nem minden esetben van szükség (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!)

Az Európai Unió bármely tagállamában kiállított érvényes vezetői engedély esetében nincs szükség a honosításra!

Az Európai Unió tagállamaiban kiállított érvényes vezetői engedély cseréje kivételével a HONOSÍTÁSOK 2013. január 01-től a KÖZPONTI OKMÁNYIRODÁBAN történnek!

ELÉRHETŐSÉG: E-mail cím: kozponti.okmanyiroda@ahiv.hu, 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.


LEJÁRT ORVOSI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG LEJÁRTA MIATTI CSERÉHEZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya
 • vezetői engedély, járművezetői igazolvány
 • 4.000,- Ft illeték (öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező, vagy 1 évnél rövidebb egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetében 1.500,-Ft) csekken vagy  bankkártyával történő befizetése
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során ügyintéző adja ki)

NEMZETKÖZI VEZETŐI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • érvényes magyar vezetői engedély
 • 2 db három hónapnál nem régebbi arcfénykép (igazolványkép)
 • 2.300,- Ft csekken vagy bankkártyával történő befizetése

A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes!

„B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki!

Nemzeti kategóriára („K”,”T”,”AM”,”TR”,”V”) nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető!


VEZETŐI ENGEDÉLY PÓTLÁSÁHOZ

eltulajdonítás, vesztés, megrongálódás esetén

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • lakcímkártya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya (amennyiben a kategória érvényesség – orvosi alkalmasság – lejárt, vagy a nyilvántartásból nem megállapítható – például régi, nem kártya formátumú engedély esetében -)*
 • megrongálódott vezetésre jogosító okmány*
 • vezetői engedély ellopása esetén a rendőrségi feljelentés eredeti példánya*
 • vesztésnél 4.000,- Ft értékben illeték (öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező, vagy 1 évnél rövidebb ideig szóló egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetén 1.500,-Ft) csekken vagy bankkártyával történő befizetése
 • eltulajdonításnál illetékmentes
 • a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás (például: segéd-motorkerékpárra szóló járművezetői igazolvány rongálódásánál, vesztésénél)*
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint az ügyintézés során kerül kiadásra)

* Ezekre csak azokban az esetekben van szükség, ha az eljárás során a nyilvántartásból nem állapíthatóak meg a vezetői engedély kiállításához szükséges adatok (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!)

 • Frissítve: 2016. április 26.