fő tartalom

Vezetői engedély ügyintézés

Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Munkaállomás: 7. / 8.
Telefon: 25/795-245

Főbb ügytípusok:

 1. Első vezetői engedély
 2. Kategóriabővítés
 3. Külföldi vezetői engedély honosítása
 4. Lejárt vezetői engedély cseréje
 5. Nemzetközi vezetői engedély
 6. Vezetői engedély pótlása

ELSŐ VEZETŐI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás* (Az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!)
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya*
 • az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét igazoló irat
 • „nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során az ügyintéző adja

Az  eljárás illetékmentes.

* Nemzeti kategória esetében nem kell (például: segédmotor, kerti traktor, lassú jármű, állati erővel vont jármű, mezőgazdasági vontató)

ÚJABB VEZETŐI JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA MEGSZERZÉSÉNEK BEJEGYZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás*
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya /amennyiben a kategória érvényesség – orvosi alkalmasság - lejárt vagy az egészségügyi csoport változik/*
 • érvényes vezetői engedély, járművezetői engedély, járművezetői igazolvány
 • 4.000,-Ft illeték (öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező vagy 1 évnél rövidebb egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetén 1.500,-Ft) csekken vagy bankkártyával történő befizetése
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során az ügyintéző bocsátja rendelkezésre

*ezekre nem minden esetben van szükség (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!)

KÜLFÖLDI HATÓSÁG ÁLTAL KIÁLLÍTOTT VEZETŐI ENGEDÉLY HONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél)
 • tartózkodási engedély – legalább 6 hónapos Magyarországi tartózkodás igazolása)
 • lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (lakcímkártya)*
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya*
 • érvényes külföldi vezetői engedély
 • külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása*
 • tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás* (Az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!)
 • honosítási díj 6.200,-Ft csekken (ügyintéző adja ki) vagy bankkártyával történő befizetése
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint az ügyintéző bocsátja rendelkezésre)

 

*ezekre nem minden esetben van szükség (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!)

Az Európai Unió bármely tagállamában kiállított érvényes vezetői engedély esetében nincs szükség a honosításra!

Az Európai Unió tagállamaiban kiállított érvényes vezetői engedély cseréje kivételével a HONOSÍTÁSOK 2013. január 01-től a KÖZPONTI OKMÁNYIRODÁBAN történnek!

ELÉRHETŐSÉG: E-mail cím: kozponti.okmanyiroda@ahiv.hu, 1133. Budapest, Visegrádi utca 110-112.

LEJÁRT ORVOSI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG LEJÁRTA MIATTI CSERÉHEZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya
 • vezetői engedély, járművezetői igazolvány
 • 4.000,-Ft illeték (öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező, vagy 1 évnél rövidebb egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetében 1.500,-Ft) csekken vagy bankkártyával történő befizetése
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során ügyintéző adja ki)

NEMZETKÖZI VEZETŐI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • érvényes magyar vezetői engedély
 • 2db három hónapnál nem régebbi arcfénykép (igazolványkép)
 • 2.300,-Ft csekken vagy bankkártyával történő befizetése

 

A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes!

„B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki!

Nemzeti kategóriára („K”,”T”,”AM”,”TR”,”V”) nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető!

VEZETŐI ENGEDÉLY PÓTLÁSÁHOZ

eltulajdonítás, vesztés, megrongálódás esetén

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya (amennyiben a kategória érvényesség – orvosi alkalmasság – lejárt, vagy a nyilvántartásból nem megállapítható – például régi, nem kártya formátumú engedély esetében -)*
 • megrongálódott vezetésre jogosító okmány*
 • vezetői engedély ellopása esetén a rendőrségi feljelentés eredeti példánya*
 • vesztésnél 4.000,-Ft értékben illeték (öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező, vagy 1 évnél rövidebb ideig szóló egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetén 1.500,-Ft), csekken vagy bankkártyával történő befizetése
 • eltulajdonítás esetében az eljárás illetékmentes
 • a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás (például: segéd-motorkerékpárra szóló járművezetői igazolvány rongálódásánál, vesztésénél)*
 •  „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint az ügyintézés során kerül kiadásra)

* ezekre csak azokban az esetekben van szükség, ha az eljárás során a nyilvántartásból nem állapíthatóak meg a vezetői engedély kiállításához szükséges adatok (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!)

 • Frissítve: 2018. szeptember 18.
 • Létrehozva: 2013. október 11.