fő tartalom

DMJV Önkornymányzatának és Polgármesteri Hivatalának Környezeti Politikája

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a környezetszennyezés és a káros környezeti hatások megelőzése, csökkentése, valamint a helyi és a tágabb környezet állapotának javítása, élhető, egészséges környezettel rendelkező város kialakítása érdekében az alábbi főbb környezetpolitikai célokat tűzi ki:

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal:

 1. A hatályos környezetvédelmi és más jogszabályokat maradéktalanul betartja.
 2. Tevékenysége során folyamatosan fejleszti az önkormányzat és a polgármesteri hivatal környezeti teljesítményét.
 3. A környezetvédelmi szempontokat az önkormányzati döntéseknél és a döntések előkészítésénél, végrehajtásánál figyelembe veszi és érvényesíti.
 4. Feladatainak ellátása során a hulladékok keletkezésének megelőzésére, csökkentésére, a hulladékok újrahasználatára, újrahasznosítására, a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmódra és a természeti erőforrások következő generációk számára történő megőrzésére törekszik.
  1. Ennek érdekében a polgármesteri hivatalban folyamatosan működteti és fejleszti a szelektív hulladékgyűjtést.
  2. Ahol ez lehetséges bevezeti és működteti az elektronikus ügyintézést.
 5. Tevékenysége és az ügyintézés során környezetvédelmi ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységet fejt ki a környezettudatos magatartásforma folyamatos terjesztésével.
 6. Beszerzéseinél lehetőség szerint a környezetkímélő technológiákkal előállított és környezetbarát felhasználási tulajdonságokkal rendelkező javakat részesíti előnyben.
 7. Az elfogadott beszállítók minősítésénél szempontként figyelembe veszi a környezeti teljesítményt.
 8. Törekszik az anyag- és energiatakarékos, valamint energiahatékony megoldások alkalmazására.
 9. Az önkormányzat a környezeti politikáját nyilvánosságra hozza, és az elért eredményekről, valamint az esetleges kockázati tényezőkről folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
 10. Tevékenységével a káros környezeti hatások és a környezetszennyezés megelőzésére, valamint a biológiai sokféleség megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszik. Ennek érdekében együttműködik a lakossággal, intézményekkel, szervezetekkel, cégekkel, vállalkozásokkal, társhatóságokkal.
 11. Folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli és javítja a települési és a természeti környezet állapotát és saját környezeti teljesítményét. Az ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referencia követelményeket megállapító ágazati referenciadokumentumról szóló, az EU Bizottságának 2019/61 határozatában foglaltakat figyelembe veszi, és a releváns részeket az EMAS rendszerben folyamatosan alkalmazza.
 12. Környezet- és természetvédelmi tevékenysége során jó példát mutat a város lakóinak és a városunkba látogatóknak. Feladatait környezettudatosan látja el.

Dunaújváros, 2019. november 21.

Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

 

EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer regisztrációs okirata

 

DMJV Polgármesteri Hivatalának Környezetvédelmi nyilatkozata (EMAS)

Elismerő Oklevél a Polgármesteri Hivatalunk részére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága 2015. decemberében elismerő oklevelet adományozott az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer legkorábban történt bevezetéséért és eddigi leghosszabb idejű sikeres működtetéséért. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közigazgatásban egyedüliként részesült ilyen  elismerésben országunkban.

EMAS EU Oklevél

 • Frissítve: 2019. november 29.
 • Létrehozva: 2013. július 9.