fő tartalom

Dunaújváros Aranytoll Díja

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az írott és elektronikus sajtó területén kiemelkedő munkát végző személyek elismerésére az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya kiterjed az írott és elektronikus sajtó területén dolgozó személyekre, függetlenül attól, hogy Dunaújvárosban vagy Dunaújvároson kívül tevékenykednek.

Az alapított díj Dunaújváros címerével, valamint az adott díj, illetve adományozó megnevezésével ellátott oklevélből, továbbá a "DUNAÚJVÁROSÉRT DÍJ" pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll.

A díj adományozható az írott és elektronikus sajtó területén dolgozó olyan személynek, aki hiteles írásaival, műsoraival jelentősen hozzájárult Dunaújváros értékeinek bemutatásához, a város hírnevének növeléséhez, a lakosság informáltságának bővítéséhez, a helyi közélet tárgyilagos bemutatásához, a közvélemény formálásához, a kritikai szemlélet alakításához.

A díj annak is adományozható, aki a felsorolt tevékenységek közül egyben is kiemelkedőt alkotott.

A díjat egy évben egy személynek lehet odaítélni, különösen indokolt esetben a közgyűlés ettől eltérhet. A díj meghatározott személynek - posztumusz díjként is adományozható.

Egy személy a díjat csak egyszer kaphatja meg.

A díj adományozására javaslatot tehet bármely dunaújvárosi személy, illetve közösség.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy tevékenységének általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

A javaslatot 2000. évben március 6-áig, ezt követően pedig minden év január 31-éig kell eljuttatni a polgármesterhez.

A díjazottakra vonatkozó javaslatot minden év február 28-áig a közgyűlés állandó bizottságai elnökeiből, a polgármesterből és a jegyzőből álló előkészítő bizottság rangsorolva terjeszti a közgyűlés elé. A rangsorolás meghatározó szempontja a város egésze érdekének teljesülése, értékeinek bemutatása, gondjainak feltárása, a rangsorolásban pártszempontú megfontolások nem érvényesülhetnek.

A díjat március 15-én, a Magyar Sajtó Napján a polgármester adja át, ünnepélyes keretek között.

Díjazottak:

2000
Csongor György

2001
Cs. Fekete Györgyi

2002
Fábos Zsolt

2003
Jankó Árpád

2004
Háder László

2005
Őri Zoltán

2006
Pekarek János

Az elismerést 2007-ben nem adta ki a közgyűlés.

A rendeletet 2008-ban hatályon kívül helyezte a közgyűlés.

  • Frissítve: 2021. április 25.
  • Létrehozva: 2011. május 12.