Dokumentumtár

DMJV Önkormányzata

közbeszerzés

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Jogi és Közgyűlési Osztály
DMJV Polgármesteri Hivatal, DMJV Önkormányzata

közbeszerzés

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
Pénzügyi bizottság
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság

Oldalak