Dokumentumtár

DMJV Önkormányzata

közbeszerzés

DMJV Polgármesteri Hivatal, DMJV Önkormányzata
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
Pénzügyi bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Oldalak