fő tartalom

Légszennyező anyagok egészségügyi határértékei

KIR - Környezetvédelmi Információs Rendszer
KIR - Levegőtisztaság

Az egészségügyi határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A városunkban üzemelő automata mérőállomás által mért anyagokra vonatkozó határértékeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, célértékei, hosszú távú célkitűzései
Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok egészségügyi határértékei

A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.
[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

1. számú melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Légszennyezőanyag
[CAS szám]
Határérték
(µg/m3)
Veszélyességi
fokozat
órás 24 órás éves
Kén-dioxid
[7446-09-5]
250
a naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl
125
a naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl
50* III.
Nitrogén-dioxid**
[10102-44-0]
100
a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl
85 40* II.
Szén-monoxid
[630-08-0]
10 000 5 000*** 3000 II.
Szálló por
(PM10)
  50
a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
40* III.

Szálló por
(PM2,5)

 

 

25
2015. január 1-től
20
2020. január 1-től
III.
Ózon
[10028-15-6]
  120****   I.

Benzol
[71-43-2]
(Rákkeltő légszennyező anyag

 

10
öt év után felülvizsgálatra kerül

5* I.

Megj.: A nitrogén-oxidok (mint NO2) órás határértéke 200 µg/m3, 24 órás határértéke 150 µg/m3, éves határértéke 70 µg/m3 (2003-ban 100 µg/m3) volt 2011. január 14-ig a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint, melyet hatályon kívül helyezett és felváltott a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet.

* Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett mérés.

** Új kibocsátás csökkentő intézkedési terv készítésénél a nitrogén-dioxid határértéket kell figyelembe venni.

*** Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani. Például bármelyik nap első vizsgálati periódusa a megelőző nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig tart.

**** Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma. A maximum értéket az órás átlagok alapján képzett 8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani. Az ily módon számított 8 órás átlagokat arra a napra kell vonatkoztatni, amelyen a 8 órás időtartam végződik, tehát bármelyik nap első vizsgálati periódusa a megelőző nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig tart.

**** A 120 µg/m3 határértéket 2009. december 31-ig egy naptári évben, hároméves vizsgálati időszak átlagában, 80 napnál többször nem szabad túllépni.
A 120 µg/m3 célérték, amelyet 2010. évtől , mint első évtől kezdve hároméves vizsgálati időszak átlagában egy naptári évben 25 napnál többször nem szabad túllépni. Amennyiben a három évre vonatkozó átlagot nem lehet meghatározni teljes és egymást követő éves adatok alapján, akkor a célértékek betartásának ellenőrzéséhez megkövetelt minimális éves adat: egy évre vonatkozó éves adat.
A 120 µg/m3 hosszútávú célkitűzés, amely egy naptári év alatt mért napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma. A hosszú távú célkitűzés elérésére vonatkozó időpont nincs meghatározva.

**** 2003-ban 110 µg/m3 volt a határérték 8 órás középértékre, mely egy nem-átfedő mozgó átlag, naponta négyszer kell kiszámítani a 8 órás középértékekből 0 és 9:00, 8 és 17:00, 16 és 01:00, 12:00 és 21:00 óra között.

További hasznos tudnivalók:

A KIR-rel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu e-mail címre várjuk.

Az itt megjelent adatok részletesen is megtalálhatóak Dunaújváros környezeti állapotáról szóló tájékoztató kiadványban, mely elektronikus formában letölthető, illetve nyomdai kiadásban is igényelhető Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán a 9. emeleten található 910-912-es irodában a készlet erejéig.

További hasznos adatokat találhat a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

  • Frissítve: 2021. január 4.
  • Létrehozva: 2016. december 2.