Szociális Munkáért - Dunaújváros díj

A díj azon személynek adományozható, aki Dunaújvárosban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában.

A díjat egy évben egy személynek lehet odaítélni. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére az adományozott halálakor a vele együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbe fogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult ebben a sorrendben.

Egy személy csak egyszer kaphatja meg a díjat.

A díj adományozására javaslatot tehet bármely személy vagy közösség.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, címét, életútjának rövid ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

A javaslatot minden év szeptember hó 20-áig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

A kezdeményezés alapján a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi el a jelöltek rangsorolását.

A bizottság az adományozásra vonatkozó javaslatot a közgyűlés októberi első rendes ülése elé terjeszti be.

A díjat tárgy év november havi rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.

A díj a „Dunaújvárosért Díj” pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból és az adományozást tanúsító oklevélből áll.

Díjazottak:

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

 • Szigeti Ernőné

2008

 • Szignár Márta

2006

 • Budavári Sándorné

2005

 • Sirmer Györgyné

2004

 • Kissné Fekete Éva - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője

2003

 • Kamondy Mártonné

2002

 • Szalai Lászlóné

2001

 • Németh Istvánné

2000

 • Ruppertné Koczka Erika

1999

 • Dr. Gábor Bertalanné
 • Frissítve: 2016. november 17.