fő tartalom

Ilonkay Katalin Gabriella

Ilonkay Katalin Gabriella városunk szülötte.

A középiskolai tanulmányok elvégzése után a Szent Pantaleon Kórházban helyezkedett el. 1975-ben fogorvosi asszisztensi, majd 1987-ben haematológiai szakasszisztensi képzést szerzett, mindkettőt kitűnő eredménnyel. 1991-től a véradó állomás helyettes vezetője.

1997-ben családjával Székesfehérvárra költözött, ahol Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szociális és Gyermekvédelmi Irodáján főmunkatársként dolgozott. 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolájának szociális tagozatán általános szociális munkás diplomát szerzett.

2005-ben költözött vissza Dunaújvárosba, ahol a kórház főnővéri csoportjának tagjaként vezető szerepet töltött be a szociális iroda megszervezésében. Nevéhez fűződik a kórházi szociális munka, elsősorban a kórházi gyermekvédelmi tevékenység kiépítése. Kitűnő kapcsolatokat épített ki társintézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal.

2009-ben alapító és elnökségi tagja volt az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Egyesületének (EÜDSZM), amely mára már országos szervezetté nőtte ki magát.

Országos konferenciákon előadást tartott a kórházi szociális munkáról, igyekezett felhívni a figyelmet égető problémákra. Előadásaival több szakdolgozói konferencián díjat is nyert. Munkavégzését, egyéniségét nem csak a kiemelkedő szakmai tudás és empátia jellemzi, hanem életre szóló elkötelezettség is. Ennek elismerésére 2011-ben Szent Pantaleon emlékéremmel tüntették ki.

2013-ban nyugdíjba vonult, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalánál hivatásos gondnokként vállalt feladatokat. A kiszolgáltatott emberek problémáit itt is a tőle megszokott odaadással végezte. Munkája során nem csak a betegek vagy a gondnokoltak ügyeinek intézését érzi feladatának, hanem az utána következő kollégák szakmai felkészítését és oktatását is. Tevékenysége nem csak abban mérhető, hogy mindenhova visszavárják, hanem abban is, hogy sok száz kiszolgáltatott üzen vagy találkozik vele szívesen és ma is elmondják neki sorsuk alakulását. Figyelemmel kíséri életútjukat, biztosan lehet számítani jó tanácsaira és önkéntes segítségére.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedő és példaértékű szakmai tevékenységének elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat Ilonkay Katalin Gabriella hivatásos gondnok részére adományozta.

  • Frissítve: 2015. november 25.
  • Létrehozva: 2015. november 25.