Dunaújváros Egészségügyéért díj

A díj Dunaújváros egészségügyi intézményeiben dolgozó, Dunaújvárosban magángyakorlat keretében egészségügyi feladatokat ellátó orvosoknak, közép-és felsőfokú egészségügyi képesítéssel rendelkezőknek, vagy dunaújvárosi egészségügyi dolgozó kollektívának adományozható.

 Az alapított díj a (4) bekezdésben leírt éremből és a „Dunaújvárosért Díj” pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll.  A pénzjutalmon bruttó értéket kell érteni.

A díj Friedrich Ferenc szobrászművész által készített kör alakú, 10 cm átmérőjű érem, öntött bronz. Az előlap jobb oldalán Aszklépiosz figurája, a bal oldalán az „...írral, az enyhet adóval” Homérosz idézet szerepel. Az érem hátlapja sima felületű és polírozott, melyen a díjazott gravírozott neve, valamint az érem sorszáma van feltüntetve.

A díjat egy évben legfeljebb három személynek, vagy egészségügyben dolgozó kollektívának lehet odaítélni. A díj megosztva is adományozható.

  A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj      átvételére az adományozott halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbe fogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult ebben a sorrendben.

 A díjat ugyanaz a személy, vagy kollektíva csak egyszer kaphatja meg.

 A díj adományozását kezdeményezheti bármely dunaújvárosi nagykorú polgár, közösség.

 A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

 A kezdeményezést minden év szeptember 30. napjáig írásban kell eljuttatni Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesteréhez.

A kezdeményezés alapján az egészségüggyel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi a jelöltek rangsorolását.

A bizottság az adományozásra vonatkozó javaslatot a közgyűlés novemberi rendes ülése elé terjeszti be.

A díjat az adományozottak részére a polgármester az év utolsó rendes közgyűlésén ünnepélyes keretek között adja át.

RENDELET

Díjazottak:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
Szabóné Sáfár Ilona
Dr. Ambrus Éva

2008
Kardiológiai Diagnosztika szakdolgozói kollektívája
Dr. Vitéz Ágnes
Hum László

2007
Dr. Szabó Ignác
Debreczeniné Szekeres Erzsébet
Kun Eszter

2006
Dr. Eigemann Éva
Dr. Hazay Lajos
Nagy Lajosné

2005
Dr. Halász Judit
Dr. Földi Ágnes
Dr. Járosi Pál

2004
Dr. Palaczki Aranka
Dr. Brousilné Lencsés Rozália
Dr. Erdős Rózsa

2003
Dr. Józsa Gábor
Kalanics Istvánné
Pálfalvi János

2002
Dr. Gyöngyösi Pál
Dunaújvárosi Mentőállomás Kollektívája
Dr. Csák Endre

2001
Dr. Simon Julianna
Dr. Kemény János és Egészségért Bt.
Hollai Józsefné

2000
Szent Pantaleon Kórház Anestesiológiai és Intenzívterápiás Osztály Kollektíva
Dr. Zsolnai Mária
Dr. Somorácz György

1999
Dr. Bándi Domokos
Fenyősi Magdolna
Dr. Radványi Rezső

1998
Dr. Bartos Gábor
Dr. Mészáros Ibolya
Mikó Pálné

1997
Dr. Pátkay József
Dr. Csonka Pál
Dr. Késmárky Róbert

1996
Dr. Radnai Éva
Dr. Sipos Edit
Dr. Breitner Valéria

1995
Bíró Lászlóné
Dr. Sáffrány Ilona
Dr. Kiss Barnabás

1994
Dr. Bíró András
Dr. Csapó Gábor
Dr. Telegdy Nándorű

1993
Dr. Rajkovics Károly
Dr. Tirczka Tamás
Dr. Gyurkó László

  • Frissítve: 2017. december 14.