Dr. Markovics Gabriella

Dr. Markovics Gabriella a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1979-ben szerzett általános orvosi diplomát. Munkahelye azóta mindvégig a Szent Pantaleon Kórház Sebészeti Osztálya. Általános sebészeti szakvizsgát 1983-ban tett, majd érsebészeti szakképesítést 2004-ben szerzett. 1991-től adjunktusi, majd 2000-ben főorvosi kinevezést kapott. Munkája során a korszerű sebészeti elvek alkalmazását, új műtéti technikák és sebészeti megoldások bevezetését szorgalmazta.

Az érsebészet mellett a minimálinvazív beavatkozásokat, daganatsebészeti beavatkozásokat, általános sebészeti műtéteket is magas színvonalon műveli. Az érsebészet területén a műtéti operatív tevékenységen kívül szakrendelői tevékenységet is ellát.

Kiemelkedő szakmai munkája és teherbírása, példaértékű a beteg emberekhez való hozzáállása és felelősségérzete. Rendkívül sokoldalú, mind a tudományos tevékenységben, a csapatépítésben, mind a rendezvényszervezésben is aktív szerepet vállal.

Az osztály a Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditált képzőhelye, mely alapján külső képzőhelyként végzi a rezidensek szakvizsgára való felkészítését.

A főorvosnő magas szintű, széleskörű betegellátást valósított meg. Az osztályon dolgozók folyamatos képzését, az orvosok második szakvizsgáját nemcsak támogatja, hanem ösztönzi is, mivel ez a betegellátás minőségének javítását szolgálja. Szakmai munkája során szoros, jó kapcsolatot alakított ki a társszakmákkal, illetve a háziorvosokkal. A betegekhez rendkívüli empátiával, megnyugtató bánásmóddal közelít, a hozzátartozók is korrekt, segítőkész felvilágosítást kapnak, és az osztály minden dolgozójától hasonló magatartást vár el.

A tudományos élet aktív résztvevője, kongresszusokon, konferenciákon előadásokkal szerepel. A Közalkalmazotti Tanács elnöke, tagja a Fejér Megyei Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottságnak, a Tudományos Bizottságnak, a Gyógyszerterápiás Bizottságnak, a Közegészségügyi Járványügyi Bizottságnak. A főorvosnő 2011-ben Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült.

A kimagasló színvonalon, és lelkiismeretesen végzett szakmai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Egészségügyéért díjat Dr. Markovics Gabriella főorvos asszony részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. december 14.
  • Létrehozva: 2017. december 14.