Dunaújvárosért díj

A díj azon magyar és nem magyar természetes személyeknek és közösségeknek adomá­nyozható, akik Dunaújvárosban, vagy Dunaújvárosért maradandót alkottak, vagy tettek.

A díjat egy évben legfeljebb három személynek és közösségnek lehet odaítélni. Ennél több díj adományozására a közgyűlés külön döntése alapján kerülhet sor.

A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvéte­lére a díjra jelölttel halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbefo­gadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult az előbbi sorrendben.

Egy személy vagy egy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg.

A díj  adományozását kezdeményezheti bármely személy vagy közösség.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség ne­vét, címét, tevékenységének általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

A kezdeményezést minden év augusztus 31-ig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

A kezdeményezés alapján egy javaslattételi jogkörrel rendelkező munkacsoport (a további­akban: munkacsoport) végzi el a jelöltek rangsorolását és előkészíti az adományozásra vo­natkozó előterjesztést.

A munkacsoport vezetője a polgármester, tagjai az alpolgármesterek, a jegyző és a köz­gyűlés valamennyi bizottságának elnöke.

A munkacsoport az ügyrendjét maga állapítja meg.

A munkacsoport évente szeptember 10-ig készíti el az adományozásra vonatkozó javasla­tot és azt a közgyűlés szeptemberi első ülése elé terjeszti.          

A díjat az október 23-i ünnepi közgyűlésen a polgármester adja át.

A díj az adományozást tanúsító adománylevélből és a díjat képező sorszámmal, a díjazott nevével és az adományozás évszámával ellátott ezüst éremből és bruttó 200.000,-Ft pénzju­talomból áll. A kitüntetés értékállóságának és méltóságának megőrzése érdekében a pénzju­talom összegét a közgyűlés évente köteles felülvizsgálni.

A Palotás József szobrászművész által elkészített ezüstből vert érem kör alakú, 42 mm átmé­rőjű, amely baloldalt félkörívben elhelyezett „DUNAÚJVÁROSÉRT” feliratot és egy múltból a jövőbe szivárványként ívelő sávokra elhelyezett városcímert tartalmaz.

Díjazottak:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
Gyurina László
Dr. Kéthelyi Ágnes
Kiss Kálmán

2008
Dr. Kelemen Gyula
Kobzos Ferenc
Jakó Pál

2007
Zecher János (posztumusz)

2006
Dr. Répási Gellért

2005
Markovics Sándor
Pleidell János
Dr. Varga Lajosnak posztomusz díj

2003
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Arany Ferenc
Décsi Ferenc

2002
Híd Dunaújváros és Környéke Egyesület
Dr. Miskolczi László

2001
Böszörményi Zoltán (posztumusz)
Supola Zoltán
Wünsch László
Tomcsányi Éva

2000
Dr. Kovács Pál (posztumusz)
Limperger István
Dr. Kiss Endre

1999
Kercsó Árpád
Pásztor Bertalan
Dr. Szabó József

1998
Szabó János

1997
Horváth István
Dr. Koppány Imre
Oláh Jánosné

1996
Dr. Szabó Ferenc
Bene Károly
Borovszky Ambrus

1995
Jankó Árpád
Bergmann Jenő

1994
Dr. Molnár László
Dr. Mantuano Kálmánné
Andriska Vilmos

1993
Kassai Sándor
Dr. Wittmann Károly

1992
Varga István
Intercisa Múzeum

  • Frissítve: 2017. október 24.