fő tartalom

Dr. Máté Ágnes

Dr. Máté Ágnes a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa.

1994-ben végzett summa cum laude a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Egyetemi évei alatt kivonuló szolgálatot látott el mentőtisztként az OMSZ Budapesti és Pest Megyei Mentőszervezetnél. Orvosként a Szent Imre Kórház Központi Aneszteziológiai, Intenzív és Terápiás Osztályán kezdett dolgozni, majd 1996-tól a Fejér megyei Szent György Kórház Aneszteziológiai- Intenzív és Sürgősségi Osztályán.

1998-ban telepedett le Dunaújvárosban és kezdett el dolgozni a Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán. 2000-ben szakvizsgázott aneszteziológia és intenzív terápiából kiválóan megfelelt eredménnyel. 2002-ben adjunktusi kinevezést kapott.

Az osztály kötelékében, egy általa vezetett munkacsoporttal a kórház teljes munkavállalói köre számára rendszeres alapszintű újraélesztés oktatást szervezett, ezért 2005-ben orvos-igazgatói dicséretben részesült. 2004-től felel a kórház katasztrófa-ellátásban betöltött feladatainak szervezéséért. 2006-ban szakvizsgázott sürgősségi orvostanból kiválóan megfelelt eredménnyel. 2005-től részt vett az újonnan létesítendő Sürgősségi Betegellátó Osztály előkészítési és szervezési munkáiban, majd 2006. október 01-től ennek alapító főorvosa lett, és jelenleg is vezeti.

1994-2008. között kivonuló mentőorvosi szolgálatot teljesített a székesfehérvári rohamkocsin és a dunaújvárosi esetkocsin. 2008-ban Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült. 2012-ben licencvizsgát szerzett hagyományos kínai orvoslás és csatolt technikái szakirányból. 2012- és 2015. között a kórház orvos-igazgatói feladatait látta el. 2014-ben egészségügyi menedzser diplomát szerzett. 2015-től a kórház Tudományos Bizottságának elnökeként rendszeres tudományos értekezleteket szervez.

Orvosi munkája mellett évek óta tanít sürgősségi ellátást óraadó tanárként a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolában, illetve 2014-től óraadó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar nappali tagozatos mentőtisztképzésén is.

Társadalmi tevékenységként évek óta részt vesz a Dunaújvárosban szervezett újraélesztési rekordkísérletek megvalósításában.

Intenzív aneszteziológus és sürgősségi orvosként a sürgősségi ellátás, az életmentés elkötelezettje, a legkorszerűbb szakmai elvek megvalósításával. Munkáját a kiemelkedő elméleti felkészültség, a magas gyakorlati szakmai minőség, a precizitás és az állandó fejlődés igénye jellemzi. Magával szemben maximalista, a betegek érdekeiért a végsőkig kiáll, ezt munkatársaitól is elvárja. A betegek nagy bizalommal fordulnak hozzá. Szakmai berkekben országos elismertségnek örvend.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett humánus és példaértékű tevékenységének elismeréseként, a „Dunaújvárosért” díjat Dr. Máté Ágnes osztályvezető főorvos asszony részére adományozza.

  • Frissítve: 2021. augusztus 24.
  • Létrehozva: 2020. február 3.