Dunaújvárosi Járási Hivatal - Hatósági Osztály

Helye: 2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 39.  III. emelet 330.
Osztályvezető: Dr. Ruzicska Renáta
Telefon: 25/795-621
Fax: 25/795-649
E-mail: hatosagi.dunaujvaros@fejer.gov.hu

A Hatósági Osztály főbb feladatai

 • Szociális rászorultság esetén jogosultság megállapítása az alábbi ellátásokra:
  • időskorúak járadéka
  • ápolási díj (kivéve a 18 év feletti tartós betegek)
  • közgyógyellátás
  • egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
  • aktív korúak ellátása
  • hadigondozotti ellátás
  • gyermekek otthongondozási díja
 • Tankötelesek nyilvántartásának vezetése, a tankötelezettség teljesítésének elrendelése, felügyelete.
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szülő kötelezése a szakértői bizottság előtti megjelenésre.
 • Az érettségi vizsgák lefolytatásával kapcsolatos feladatokat ellátása.
 • A járási hivatal hatáskörébe utalt fogyasztóvédelmi ügyek intézése.
 • Az őstermelői tevékenység ellenőrzése.
 • A megalakult mezőőri szolgálatok nyilvántartásba vétele, a mezőőri szolgálatok működéséhez nyújtott állami hozzájárulás kifizetésének engedélyezése.
 • A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat ellátása.
 • A járási hivatal hatáskörébe utalt szabálysértési ügyek intézése.
 • A járási hivatalvezető feladatainak ellátásában történő közreműködés, a járási hivatalvezető munkájának segítése.
 • A hivatal szervezési, üzemeltetési, pénzügyi feladatainak, a hivatali gépjárművek koordinálásának, az iktatási, postázási, informatikai,valamint a helyi védelmi igazgatási feladatainak ellátása

Az Hatósági Osztályhoz tartozó egységek

A járáshoz tartozó települések lakosai a fenti ügyeiket teljes körűen intézhetik a hivatal székhelyén. Lehetőség van azonban arra, hogy a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket az ügysegédek útján azonnal és helyben intézzék.

Az ügysegédek ügyfélfogadási rendjét az alábbi dokumentum tartalmazza:

 • Frissítve: 2019. március 27.