fő tartalom

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság

Archív tartalom

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
9 fő, ebből 5 fő képviselő, 4 fő külső szakértő

elnök:
Izsák Máté

képviselő tagok:
Tóth Kálmán
Szabó Zsolt
Hingyi László
Barta Endre

a bizottság nem képviselő tagjai:
Garai Zsuzsanna
Magyar András
Kozma Dávid László
Petrás Gábor

Feladat és hatáskör:

 1. a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  1. figyelemmel kíséri az önkormányzat által működtetett oktatási, nevelési intézmények tevékenységét, előkészíti és közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, korszerűsítő, közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket;
  2. a szükségletek és lehetőségek felmérése alapján javaslatot dolgoz ki oktatási és nevelési intézmények alapítására, fejlesztésére, korszerűsítésére, megszüntetésére, strukturális átalakítására. A kidolgozott javaslatokat a gazdasági és vagyongazdálkodási, valamint a pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett a közgyűlés elé terjeszti;
  3. elkészíti az oktatást, nevelést érintő helyi rendelettervezeteket és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti.
 2. b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  1. a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság koordinálásával részt vesz az oktatási ágazatot érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában;
  2. közreműködik a tandíjak, térítési díjak megállapításában, illetve véleményezi az ezekkel kapcsolatos javaslatokat.
 3. c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
  1. ellenőrzi és véleményezi az oktatási, nevelési intézmények gazdálkodását, működését, munkáját;
  2. közreműködik az oktatási, nevelési intézmények vezetői beosztására kiírt közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében;
  3. egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban.
 4. d.) Koordinációs feladatok körében:
  1.  ellenőrzi és szervezi az oktatásüggyel kapcsolatos közgyűlési döntések végrehajtását;
  2. összehangolja a városban folyó oktatási, nevelési tevékenységet.
 • Frissítve: 2019. november 8.
 • Létrehozva: 2011. május 12.