fő tartalom

Dunaújvárosi Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.
Osztályvezető: Dr. Szlávik Ferenc
Telefon: 06-25-795-763
Fax: 06-25-795-649
E-mail: szlavik.ferenc@fejer.gov.hu

Sárbogárdi Kirendeltsége

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. utca 164.
Telefon: 06-25-508-701
Fax: 06-25-795-649
E-mail: aue.dunaujvaros.sarbogardiiroda@fejer.gov.hu   

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8.00 – 12:00 és 13.00 – 16.00
 • Szerda: 8.00 – 12:00 és 13.00 – 16.00
 • Péntek: 8.00 – 12:00

Munkatársak:

Dr. Szlávik Ferenc járási főállatorvos
Dr. Schekk György hatósági állatorvos
Dr. Bodolai György hatósági állatorvos
Dr. Tátrai Ildikó hatósági állatorvos
Horváth Csilla élelmiszerbiztonsági felügyelő
Zétényi Gábor élelmiszerbiztonsági felügyelő
Palló Noémi titkársági ügyintéző

Sárbogárdi kirendeltség:
Dr. Kellner Péter
Dr. Pátzay József

Illetékességi terület:

 1. Dunaújvárosi Járás
  Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás
 2. Martonvásári Járás
  Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai

Állategészségügyi feladatok

 • járványos állatbetegségek elleni védekezés
 • bejelentési kötelezettség alá tartozó, továbbá egyes nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és zoonózisok megelőzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére megelőző tevékenység.
 • egyéb állat járványvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatok
 • Az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző üzemek nyilvántartásának vezetése, a tevékenység felügyelete
 • elsőfokú járványügyi, állatvédelmi, valamint élő állat, szaporítóanyag szállítással, kereskedelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • az exporttal és importtal, belső piaci kereskedelemmel és belföldi szállítással kapcsolatos állategészségügyi hatósági előírások érvényesítése, az állatok és állati eredetű termékek exportjával kapcsolatos egyes nemzetközi feladatok ellátása
 • Tenyészetek és tartási helyek létrehozására irányuló kérelmezési eljárások
 • Kölcsönös Megfeleltetéssel kapcsolatos ügyek
 • közreműködés az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (TIR, ENAR) kialakításában és a rendszer felügyelete
 • vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos hatósági felügyelet, elsőfokú engedélyek kiadása, nyilvántartást vezetése;
 • nyilvántartás vezetése az engedélyhez kötött tevékenységekről, tenyésztő szervezetekről
 • Állati-hulladék gyűjtőhely engedélyezése
 • Szakhatósági állásfoglalás kiadása állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazásához
 • Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak vizsgálati jegyzőkönyvét.
 • A nyilvántartásba szereplő személy vagy szervezet az általa forgalmazott vagy felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerint adattartalommal minden év január 31.-ig tájékoztatja a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalt és a nyilvántartást vezető szervet.

Élelmiszerbiztonsági feladatok

 • Bejelentésre kötelezett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási létesítmények nyilvántartásba vétele, külön engedély kiadása külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásához.
 • Élelmiszer-vállalkozások tevékenységének, az élelmiszer-előállító, -elosztó, és forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló exportra való alkalmasságának, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásnak, az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartásának ellenőrzése.
 • Az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, felügyelete.
 • Az emberi fogyasztásra szánt állatok és az élelmiszereket kísérő bizonyítványok, okiratok megfelelőségének ellenőrzése.
 • Az élelmiszer-mérgezések és -fertőzések feltárása az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában, a kiváltó okok felderítése, az események elemzése, a szükséges intézkedések megtétele újabb események  megelőzése érdekében.
 • Vágóállat-vizsgálat a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálata
 • Ivóvízzel kapcsolatos feladatok:
  • A vízminőség vizsgálat végzése
  • Az élelmiszeripari vállalkozók által tevékenységük során felhasznált ivóvíz hatósági ellenőrzése, vizsgálati eredmények alapján intézkedés, társhatósággal együttműködés
  • Negyed éves vízvizsgálati jelentése
 • Az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságának elbírálása
 • Tájékoztatás nyújtása az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban felmerülő aktuális kérdésekről, problémákról, megelőzésük módjáról
 • Kistermelői élelmiszer-előállítók nyilvántartásba vétele és tevékenységük ellenőrzése

Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében

 • Nyilvántartásba veszi az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt.
 • Engedélyezi és ellenőrzi a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket;
 • a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány  forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását.

Szakhatósági közreműködés építési engedélyezési eljárásban

Közérdekű bejelentések kivizsgálása

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és-fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

 • Frissítve: 2021. március 8.
 • Létrehozva: 2014. április 15.