Közigazgatási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület, III. emelet, 301. iroda
Osztályvezető: Árokszállási Ibolya
Telefon: 06-25/ 544-173
Fax: 06-25/ 544-216
E-mail: arokszallasi.ibolya@dunaujvaros.hu

Közigazgatási osztály ügyintézőinek telefonszámai:

Hagyatéki ügyekben:
Birtokvédelmi ügyekben:
544-201; 544-337; 544-380
Önkormányzati bérlakással kapcsolatos ügyekben: 544-101; 544-342
Anyakönyvi ügyekben: 544-103; 544-357;
544-216; 544-295
Ipari és kereskedelmi ügyekben, zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatban, szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban: 544-373
Ügyfélszolgálat: 544-344; 544-333

Vásárok, piacok, kereskedelmi üzletek, ipari telephelyek, zenés-táncos rendezvények, kereskedelmi szálláshelyek listája >>

A Közigazgatási Osztály feladatai

9.1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával, cseréjével kapcsolatos feladatkörében:

9.1.1. Ellátja a bérbevételi ajánlatokkal, a bérbeadói hozzájárulások, nyilatkozatok megtételével, a lakásbérleti szerződés megkötésével, a lakásbérleti szerződés felmondásával, a lakáscserékkel kapcsolatos helyi rendeletben meghatározott előkészítő feladatokat.

9.1.2. Vezeti a helyi lakásrendeletben meghatározott nyilvántartásokat.

9.1.3.Jóváhagyásra előkészíti a tartási szerződéseket, ellenőrzi azok megvalósulását.

9.1.4.A lakás kezelőjének bevonásával elvégzi a bérlemények évenkénti ellenőrzését.

9.2. Hatósági igazgatás feladatkörében:

9.2.1. Ellátja a lakásépítés- és vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos eljárás lefolytatásának előkészítését.

9.2.2. Intézi a birtokvédelmi ügyeket.

9.2.3. Végzi a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat.

9.2.4. A kereskedelmi, valamint ipari és szolgáltató tevékenységet folytatókkal kapcsolatban nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljárást folytat le, hatósági ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.

9.2.5. Az üzleti célú, nem üzleti célú, valamint magánszálláshely szolgáltatókkal kapcsolatban nyilvántartásba vételi eljárást folytat le, hatósági ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.

9.2.6. A zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatban engedélyezési eljárást folytat le, hatósági ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.

9.2.7. Közreműködik a hatósági bizonyítványok kiállításában.

9.2.8. Végzi a közköltséges temetések ügyintézését.

9.2.9. Végzi a hirdetmények kifüggesztését, valamint azok kormányzati portálra és helyi honlapra történő felhelyezését, záradékolását.

9.2.10. Kezeli a talált tárgyakat.

9.3. Anyakönyvezési és családi események szervezése feladatkörben:

9.3.1. Végzi az anyakönyvezéssel kapcsolatos tevékenységet.

9.3.2. Gondoskodik az anyakönyvi események és az anyakönyvi bejegyzést nem igénylő családi események (névadó, jubileumi esküvő, házassági nyilatkozat megerősítése) szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

9.3.3. Honosítási eljárással (állampolgársági eskü vagy fogadalom) kapcsolatos feladatok ellátása

9.3.4. Gyermekek családjogi helyzetének rendezése során

  • a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
  • b) képzelt apa adatainak bejegyzése
  • c) képzelt szülők adatainak megállapítása
  • d) gyermek családi és utónevének megállapítása

9.4. Egyéb feladatkörben:

9.4.1. Működteti az ügyfélszolgálatot, ennek keretében általános tájékoztatást nyújt az érdeklődő állampolgárok számára.

9.4.2. Előkészíti a feladatköréhez tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

9.4.3. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  • Frissítve: 2021. január 18.