Közigazgatási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület, III. emelet, 301. iroda
Osztályvezető: Moravecz Attila
Telefon: 06-25/ 544-173
Fax: 06-25/ 544-216
E-mail: moravecz@pmh.dunanet.hu
Vásár, piac
Üzletek listája
Ipari telephelyek listája
Zenés táncos rendezvények listája
Kereskedelmi szálláshelyek listája

A Közigazgatási Osztály feladatai

1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával, cseréjével kapcsolatos feladatkörben:

10.1.1. Ellátja a bérbevételi ajánlatokkal, a bérbeadói hozzájárulások, nyilatkozatok megtételével, a lakásbérleti szerződés megkötésével, a lakásbérleti szerződés felmondásával, a lakáscserékkel  kapcsolatos helyi rendeletben meghatározott előkészítő feladatokat.

10.1.2. Vezeti a helyi lakásrendeletben meghatározott nyilvántartásokat.

10.1.3. Közreműködik a lakásbérlet megszűnésével kapcsolatos térítési díjak kifizetésének, visszafizetésének előkészítésében.

10.1.4. Jóváhagyásra előkészíti a tartási szerződéseket, ellenőrzi azok megvalósulását és a lakás kezelőjének bevonásával elvégzi a bérlemények évenkénti ellenőrzését,

10.1.5. Megbízás alapján a lakásbérlettel kapcsolatos bírósági perekben és az azokhoz kapcsolódó végrehajtási eljárásokban képviseli az önkormányzatot.

2. Hatósági igazgatás feladatkörében:

10.2.1. Ellátja a lakásépítés- és vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos eljárás lefolytatásának előkészítését.

10.2.2. Intézi a birtokvédelmi ügyeket.

10.2.3. Végzi a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat.

10.2.4. Hatósági nyilvántartást vezet a nem üzleti célú közösségi szabadidős  szálláshelyekről.

10.2.5. Közreműködik a hatósági bizonyítványok kiállításában.

10.2.6. Végzi a közköltséges temetések ügyintézését.

10.2.7. Végzi a hirdetmények kifüggesztését, valamint azok kormányzati portálra és helyi honlapra történő felhelyezését, záradékolását.

10.2.8. Kezeli a talált tárgyakat.

10.2.9. Kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele, engedélyezési eljárások, ellenőrzések lefolytatása.

10.2.10. Ipari tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele, engedélyezési eljárások, ellenőrzések lefolytatása.

10.2.11. Üzleti célú és magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, engedélyezési eljárások, ellenőrzések lefolytatása.

10.2.12. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások, ellenőrzések lefolytatása.

10.2.13. Üzletek és szálláshelyek statisztikai jelentéseinek elkészítése.

3. Anyakönyvezési és családi események szervezése feladatkörben:

10.3.1. Végzi az anyakönyvezéssel kapcsolatos tevékenységet.

10.3.2. Gondoskodik a családi események szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

4. Egyéb feladatkörben:

10.4.1. Működteti az ügyfélszolgálatot, ennek keretében általános tájékoztatást nyújt az érdeklődő állampolgárok számára.

10.4.2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 138/C. és 154/A. §-ai alapján elkészíti az előírt igazolásokat, visszaigazolásokat.

10.4.3. Előkészíti a feladatköréhez tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

10.4.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

Anyakönyvi ügyek
Hétfő 8-12 és 13-16
Szerda 8-12 és 13-18
Péntek 8-12
Kedd, Csütörtök 10.00 - 12.00 (kizárólag halálesetek anyakönyvezése)

Az Anyakönyvi Hivatal közvetlen elérhetőségei:
25/544-357
25/544-196
25/544-103
25/544-216

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

d) Egyéb feladatkörben:

1. Működteti az ügyfélszolgálatot, ennek keretében általános tájékoztatást nyújt az érdeklődő állampolgárok számára,

2. Előkészíti a feladatköréhez tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

  • Frissítve: 2018. október 26.