Hírek

dr. Molnár Attila Dunaújváros új jegyzője

Hírkép: dr. Molnár Attila Dunaújváros új jegyzője

Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere a jegyzői posztra érkezett pályázatok megvizsgálása után, 2020. március 1-jei hatállyal Dunaújváros Megyei Jogú Város jegyzőjének dr. Molnár Attila urat nevezte ki. Dr. Molnár Attila 2002 óta dolgozik városunk önkormányzatánál, 2015 óta mint aljegyző, így az elmúlt másfél hónapban már ő látta el a jegyzői teendőket. Személyében olyan ember vezeti a Hivatalt a jövőben, aki ismeri annak működését és az itt dolgozókat, munkáját így azonnal el tudja kezdeni. A döntésről Pintér Tamás és dr. Molnár Attila péntek reggel állománygyűlésen tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.

Az önkormányzati törvény előírásai szerint a most megürült aljegyzői pozícióra újabb pályázatot kell kiírni, erről soron kívül intézkedünk.

Jegyző úrnak eredményes munkavégzést és jó egészséget kívánunk!

2020. február 28.

Idén Dunaújváros lesz a házigazdája az FMD-nek

Hírkép: Idén Dunaújváros lesz a házigazdája az FMD-nek

Áprilisban ismét Dunaújváros ad otthont a Fejér Megyei Diáknapoknak, amely a megye középiskolásainak legjelentősebb kulturális seregszemléje. A tanulók 12 művészeti kategóriában csillogtathatják meg tehetségüket. A nevezéseket március 3-ig fogadják.

2020. február 27.

Tájékoztatás vízszolgáltatás szüneteléséről

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. tájékoztatása szerint vízhálózat karbantartás várható a Béke városrészben. A munkálatok következtében 2020 02. 29-én szombaton 8:00 és 12:00 óra között a vízszolgáltatás szünetel, így a Béke I., valamint a Béke II. városrészben is nyomásesés várható.

Az érintett épületek:

  • Alkotás út
  • Szabadság út 22-24-26-28.
  • Fáklya utca
  • Március 15 tér 1-2-3-4.
  • Napsugár Óvoda (27.sz.)
  • Makk Marci bölcsőde

Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a munkálatok után vízzavarosság előfordulhat! A zavarosodás nem csak a kizárt szakaszokat, hanem a kapcsolódó csővezetékeket is érintheti a Béke I. és a Béke II. városrészben. 

A társaság a fogyasztók megértését és türelmét kéri!

 

2020. február 27.

Felhívás "Dunaújváros Ifjúságáért" díj adományozására

Várjuk a "Dunaújváros Ifjúságáért" díj adományozására vonatkozó javaslatokat! Dunaújváros közgyűlése az ifjúsági korosztály nevelésében, az ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és közösségek elismerésére alkotta meg a "Dunaújváros Ifjúságáért" díjat. Adományozására bárki javaslatot tehet, amelynek tartalmaznia kell a méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, az általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását. A díjat egy évben csak egy személy/közösség kaphatja meg, amely posztumusz elismerésként is adományozható az elhunyt személy halálát követő egy éven belül. A korábban díjazott személyek névsora a város honlapján megtalálható. A javaslatokat 2020. március 20-ig kell írásban eljuttatni, Pintér Tamás polgármesterhez. Kérjük, a borítékon feltüntetni, hogy „Dunaújváros Ifjúságáért Díj”!

 

2020. február 27.

Lakossági Fórum a Pentele Klubházban

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tóth Kálmán, a 9. választókerület, és Orosz Csaba, a 10. választókerület önkormányzati képviselője, közös lakossági fórumot tartanak március 12-én (csütörtökön) 16 órától, a Magyar úti Pentele Klubházban. A fórum témája a 9-es és 10-es körzet egyirányú utcáinak kérdése. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

2020. február 26.

Tájékoztató fűtés és meleg víz szolgáltatás kiesésről

A DVCSH tájékoztatása szerint az E.ON áramhálózat karbantartása következtében az alábbi területeken és időpontokban a fűtés és meleg víz szolgáltatásban előfordulhat kiesés:

2020. február 25-én   

        Váci M.u. 11.                    8.00 - 16.00 óra között

2020. február 26-án

        Váci M.u.12.                    8.00 - 16.00 óra között

        Apáczai Cs.J.u. 6.            7.30 - 16.00 óra között

        Római krt. 4-6.                8.00 - 16.00 óra között

A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri!

2020. február 25.

Tájékoztató 2020. évi tavaszi szünidei étkeztetésről

Hírkép: Tájékoztató 2020. évi tavaszi szünidei étkeztetésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évben, a szünidei gyermekétkeztetés részeként ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű általános- és középiskolás kiskorú gyermekek részére a tavaszi szünet időtartamára eső 2 munkanapra.

2020. február 24.

Tájékoztatás - Áramszünet

Az E. ON Ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint, a szolgáltatás kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése, ezért Dunaújvárosban áramszünet várható a következő időszakban és helyszínen:

Utca, házszám Dátum Időpont(tól) Időpont(ig)
Dobó I. utca 730_365 és 730_354 hrsz-on lévő garázsok, autószerelő műhely 2020-03-04 7.30 16:00
Városréti utca
Hétvezér utca
Kenderáztató utca
Hatos köz
Téglaégető dűlő

(szolgáltatók, Digi, UPC, Invitel)
2020-03-04 8:00 20:00
Szilágyi E. utca 11-57., 10-24., 34. sz. Evangélikus Templom 2020-03-11 7:30 16:00
Akácos utca 20. és 27. sz. 2020-03-17 10:00 15:00
Dunasor 213/4, 217 hrsz., UPC, Invitel, Vízmű  (DVCSH) 2020-03-18 7:30 16:00

 

A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri!

 

2020. február 20.

Később érkeznek az egyenlegértesítők

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 2017-ben indította útjára az önkormányzati ASP rendszert. 2019-re mind a 3200 önkormányzat csatlakozott a rendszerhez, így Dunaújváros is. Az ASP rendszer célja, hogy az önkormányzatok egységes felületen kezelhessék a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását.
A gyakorlatban azonban – a rendszer hiányosságai miatt – a munka gyakran akadozik. Ennek tulajdonítható az is, hogy az Adóhatósági Osztály, a korábbi években megszokottól később tudja kiküldeni a magánszemélyek részére az egyenleg értesítőket, amelyek tartalmazzák a 2020-as kötelezettséget (gépjárműadó, építményadó stb.), és az adókötelezettség teljesítésére szolgáló a készpénzutalási megbízást (csekket).
A késés miatt a lakosság megértését kérjük.

2020. február 20.

Oldalak