fő tartalom

Belső Ellenőrzési Osztály

Osztályvezető: Kozma Csilla
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal „A” épület VII. emelet, 701. iroda
Telefon: 06-25/544-382
E-mail: kozma.csilla@dunaujvaros.hu

Belső Ellenőrzési Osztály feladatai:

 • A belső ellenőrzés feladata, hogy az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével – a belső kontrollrendszer részeként független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével az ellenőrzött szervezet működését, eredményességét növelje, valamint az ellenőrzött szervezetirányítási, és belső kontrollrendszerének hatékonyságát rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékelje, fejlessze.
 • A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége során objektív értékelést nyújt a vizsgált folyamatokról, rendszerekről, eljárásokról. Megtett megállapításait és javaslatait ellenőrzési jelentésbe foglalja. A belső ellenőrzés tanácsadási feladatellátásával az Önkormányzat irányító szerve, valamint az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője számára – írásban vagy szóban – hozzáadott értéket eredményező tevékenységet végez.
 • A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya belső ellenőrzést végez:
  1. az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a hivatal és annak szervezeti egységei működésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában (hivatali belső ellenőrzés),
  2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos által irányított költségvetési szerveknél (felügyeleti ellenőrzés),
  3. a Közgyűlés 87/2006. (III.23.) számú határozata alapján kötött megállapodások, valamint a 71/2013. (II. 28.) számú határozata alapján kötött megbízási szerződés értelmében az Önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési intézményekben (intézményi belső ellenőrzés).
 • Ellenőrzést végezhet továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél.
 • Frissítve: 2023. február 1.
 • Létrehozva: 2011. július 28.