fő tartalom

Belső Ellenőrzési Osztály

Osztályvezető: Kozma Csilla
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal „A” épület VII. emelet, 701. iroda
Telefon: 06-25/544-382
E-mail: kozma.csilla@dunaujvaros.hu

Belső Ellenőrzési Osztály feladatai:

 • A belső ellenőrzés feladata, hogy az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével —a belső kontrollrendszer részeként független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével az ellenőrzött szervezet működését, eredményességét növelje, valamint az ellenőrzött szervezetirányítási, és belső kontrollrendszerének hatékonyságát rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékelje, fejlessze.
 • A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége során objektív értékelést nyújt a vizsgált folyamatokról, rendszerekről, eljárásokról. Megtett megállapításait és javaslatait ellenőrzési jelentésbe foglalja. A belső ellenőrzés tanácsadási feladatellátásával az Önkormányzat irányító szerve, valamint az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője számára — írásban vagy szóban — hozzáadott értéket eredményező tevékenységet végez.
 • A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya belső ellenőrzést végez:
  • az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a hivatal és annak szervezeti egységei működésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában (hivatali belső ellenőrzés),
  • Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos által irányított költségvetési szerveknél (felügyeleti ellenőrzés),
  • a Közgyűlés 87/2006. (III.23.) számú határozata alapján kötött megállapodások, valamint a 71/2013. (II. 28.) számú határozata alapján kötött megbízási szerződés értelmében az Önkormányzat irányítása alatt Iévő költségvetési intézményekben (intézményi belső ellenőrzés).
 • Ellenőrzést végezhet továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél.
 • Frissítve: 2022. február 21.
 • Létrehozva: 2011. július 28.