Dunaújváros Közbiztonságáért díj

A díj Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén dolgozó hivatásos állományú rendőröknek, hivatásos tűzoltóknak és azon természetes személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik Dunaújváros közbiztonságáért kiemelkedő tettet hajtottak végre, vagy ilyen tevékenységet folytattak.

A díj "Dunaújvárosért Díj" pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból és az adományozást tanúsító oklevélből áll.

A díjat egy évben legfeljebb 4 személynek, valamint közösségnek lehet odaítélni. A díj megosztva is adományozható.

A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére a díjra jelölttel halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbe fogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult az előbbi sorrendben.

Egy személy vagy közösség csak egyszer kaphatja meg a díjat.

A díj adományozását kezdeményezheti 2 fő vagy 2 közösség esetében a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője és a Dunaújvárosi Vízirendészet parancsnoka, 1 fő vagy 1 közösség esetében a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, 1 fő vagy 1 közösség esetében a közbiztonsági ügyek véleményezésére jogosult bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagjai és állandó meghívottai és a közgyűlés képviselői.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, lakcímét, pályafutásának rövid ismertetését, közösség adatait, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

A kezdeményezéseket minden év február hó 28-ig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

A benyújtott kezdeményezéseket a bizottság véleményezi.

A bizottság az adományozásra vonatkozó javaslatát a közgyűlés márciusi rendes ülése elé terjeszti be.

A díjat tárgy év április havi rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.

Díjazottak:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  • Frissítve: 2018. május 18.